Trường Đại học Khoa Học Tự nhiên

Cơ sở 1: 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, TP Hồ Chí Minh

Cơ sở 2: Khu phố 6, Phường Linh Trung, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

Di truyền

Di truyền

Chương trình Di truyền học sau đại học (Thạc sĩ và Tiến sĩ) nhằm góp phần đào tạo nguồn nhân lực có chuyên môn cao trong lĩnh vực Di truyền, đặc biệt chuyên sâu về mảng Di truyền phân tử. Học viên được cung cấp các kiến thức về di truyền, sinh học phân tử cơ bản và ứng dụng trong các đối tượng khác nhau như người và động vật, thực vật và vi sinh vật bởi các chuyên gia của mỗi lĩnh vực. Bên cạnh đó các học viên cũng được tiếp cận các kỹ thuật di truyền, sinh học phân tử mới, trao dồi các kỹ năng nghiên cứu khoa học và được khuyến khích để tìm kiếm các trường, viện, trung tâm, công ty có nghiên cứu về Di truyền, sinh học phân tử.
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273