Trường Đại học Khoa Học Tự nhiên

Cơ sở 1: 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, TP Hồ Chí Minh

Cơ sở 2: Khu phố 6, Phường Linh Trung, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

ĐỀ CƯƠNG
Đề cương môn học
STT Mã HP Tên học phần Số TC BB/TC
1 BTE10035
Thực tập thực tế (INTERNSHIP)
3
BB
Tổng cộng 3
Môn học Thực tập thực tế (INTERNSHIP)
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273