Trường Đại học Khoa Học Tự nhiên

Cơ sở 1: 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, TP Hồ Chí Minh

Cơ sở 2: Khu phố 6, Phường Linh Trung, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

Môn học Thực tập thực tế (INTERNSHIP)
Môn học Thực tập thực tế (INTERNSHIP)

Môn học Thực tập thực tế (INTERNSHIP)

Môn học nhằm cung cấp cho sinh viên cơ hội trải nghiệm môi trường làm việc thực tế, nhận diện được vai trò và vị trí của ngành học trong đời sống kinh tế-xã hội. Từ đó, sinh viên có khả năng vận dụng các kiến thức, kỹ năng đã học vào công việc, tham gia giải quyết các vấn đề được yêu cầu trong quá trình thực tập. Môn học cũng là cơ hội để sinh viên tự rèn luyện bản thân, nâng cao khả năng thích nghi, hỗ trợ sinh viên trong việc định hướng nghề nghiệp
THÔNG BÁO MÔN THỰC TẬP THỰC TẾ (INTERNSHIP) HỌC KỲ III, NĂM HỌC 2020-2021

THÔNG BÁO MÔN THỰC TẬP THỰC TẾ (INTERNSHIP) HỌC KỲ III, NĂM HỌC 2020-2021

04:43, 12/05/2021
0
Khoa Sinh học – Công nghệ Sinh học thông báo đến sinh viên các thông tin của môn học thực tâp thực tế (internship) trong học kỳ III, năm học 2020 – 2021 như sau:
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273