UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Danh sách tổ Giáo viên chủ nhiệm năm học 2019 - 2020

15:51, 10/09/2019
5243
0

Danh sách GVCN năm học 2019-2020

STT

Lớp / Chuyên ngành

Cán bộ phụ trách

Email liên hệ

1

16SHH-DTSHPT

Bùi Thị Như Ngọc

btnngoc@hcmus.edu.vn

2

16SHH-Sinh hóa

Pham Hoàng Minh

phminh@hcmus.edu.vn

3

16SHH-SHTV

Trịnh Cẩm Tú

tctu@hcmus.edu.vn

4

16SHH-SHĐV

Đoàn Nguyên Vũ

dnvu@hcmus.edu.vn

5

16SHH-STSHTH

Lê Bùi Trung Trinh

lbttrinh@hcmus.edu.vn

6

16SHH-Vi sinh

Phạm Nguyễn Phương Thảo

pnpthao@hcmus.edu.vn

7

16CSH-Công nghiệp

Ngô Thị Huyền Trang

nthtrang@hcmus.edu.vn

8

16CSH-Y dược

Ngô Thị Huyền Trang

nthtrang@hcmus.edu.vn

9

16CSH-Nông nghiệp

Vũ Thị Bạch Phượng

vtbphuong@hcmus.edu.vn

10

16CSH-VLSH

Đoàn Nguyên Vũ

dnvu@hcmus.edu.vn

11

17SHH

Trần Thanh Thắng

trtthang@hcmus.edu.vn

Bùi Thị Thu Vân

bttvan@hcmus.edu.vn

12

17CSH

Vũ Thị Bạch Phượng

vtbphuong@hcmus.edu.vn

Trà Đông Phương

tdphuong@hcmus.edu.vn

13

18SHH1

Lê Hương Thủy

lhthuy@hcmus.edu.vn

14

18SHH2

Đặng Lê Anh Tuấn

dlatuan@hcmus.edu.vn

15

18CSH1

Dương Thị Hồng Hạnh

dgthhanh@hcmus.edu.vn

16

18CSH2

Huỳnh Hữu Luân

hhluan@hcmus.edu.vn

17

19SHH1

Trần Thanh Thắng

trtthang@hcmus.edu.vn

18

19SHH2

Trần Hoài Nguyên

thnguyen@hcmus.edu.vn

19

19CSH1

Lê Mai Hương Xuân

lmhxuan@hcmus.edu.vn

20

19CSH2

Vũ Thị Bạch Phượng

vtbphuong@hcmus.edu.vn

21

17CNS

Bùi Thị Như Ngọc

btnngoc@hcmus.edu.vn

22

18CNS1

Lê Mai Hương Xuân

lmhxuan@hcmus.edu.vn

23

18CNS2

Trần Quốc Tân

tqtan@hcmus.edu.vn

24

19CNS1

Đặng Thị Tùng Loan

dttloan@hcmus.edu.vn

25

19CNS2

Đỗ Thường Kiệt

dtkiet@hcmus.edu.vn

26

19CNS3

Lê Mai Hương Xuân

lmhxuan@hcmus.edu.vn

27

19CNS4

Trần Hà Lạc

thlac@hcmus.edu.vn

28

19SH-CLC

Đỗ Thường Kiệt

dtkiet@hcmus.edu.vn

Người viết : admin
Ý kiến bạn đọc
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273