UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Volunteer for Bat Surveys

12:21, 11/10/2016
6293
0

Bộ môn Sinh Thái - Sinh Học Tiến Hóa xin trân trọng thông báo:

tuyen_dung_tinh_nguyen_vien

Chi tiết chương trình: /vnt_upload/department/09_2016/chi_tiet_chuong_trinh_NC_Doi.pdf

Đăng ký tham gia tại đây.

Hạn chót đăng ký: trước 22g00 ngày 20/10/2016

Liên hệ: Trần Thị Anh Đào - PTN. Động Vật - email: ttdao.hcmuns@gmail.com

Trân trọng.

 

Người viết : sinhthai-sinhhoctienhoa
Ý kiến bạn đọc
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273