UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

THÔNG BÁO

Bộ môn Sinh lý học và CNSH động vật ra thông báo về việc tuyển sinh viên thực hiện khoá luận tốt nghiệp như sau:

 1. Hướng nghiên cứu

STT

Hướng nghiên cứu

1

Màng trị bỏng từ tơ tằm

2

Kỹ nghệ mô sụn

3

Kỹ nghệ mô ung thư

4

Nghiên cứu ứng dụng vật liệu sinh học từ màng tim bò trong nha chu và thẩm mỹ

5

Nghiên cứu chế tạo và ứng dụng vật liệu sinh học từ mô mỡ trong thẩm mỹ

6

Nghiên cứu tái tạo nội mạc tử cung

7

Các bệnh di truyền ở người

8

Nuôi trứng, phôi 3D

 

 1. Yêu cầu đối với sinh viên
 • Là sinh viên năm 4 chuyên ngành Sinh học động vật và Vật liệu Sinh học
 • Không nợ quá 3 tín chỉ trong tất cả các học kỳ
 • Đam mê nghiên cứu khoa học

 

 1. Nộp hồ sơ
 • Thời gian nộp hồ sơ: trước 17h ngày 22/09/2016
 • Thời gian phỏng vấn dự kiến: 25/09/2016
 • Thời gian vào PTN dự kiến: 01/10/2016
 • Hồ sơ ứng tuyển bao gồm:
 • Đơn xin vào PTN có Thông tin cá nhân và Hướng nghiên cứu
 • Bảng điểm
 • Chứng chỉ ngoại ngữ (nếu có)  
 • Hồ sơ nộp online qua địa chỉ mail: thầy Vũ dnvu@hcmus.edu (chuyên ngành Vật liệu sinh học), cô Ngọc tbngoc@hcmus.edu.vn (chuyên ngành Sinh học động vật)
 1. Liên hệ

Mọi chi tiết liên hệ cô Ngọc: tbngoc@hcmus.edu.vn, 0932546077 hoặc thầy Vũ: dnvu@hcmus.edu.vn, 01648064416

 • (028) 38 355 273
 • (028) 38 355 273
 • (028) 38 355 273