UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Nhân sự

 • PGS. TS. Trần Lê Bảo Hà
  Trưởng Bộ môn

  1. Thời gian công tác: 

  Thời gian

  Chức vụ

  Từ 2001 đến nay

  Giảng viên

   

  2. Quá trình đào tạo:

  Bậc đào tạo

  Thời gian

  Nơi đào tạo

  Chuyên ngành

  Đại học

  1996 – 2000

  Trường ĐHKHTN

  Sinh học động vật

  Thạc sỹ

  2002-2004

  Trường ĐHKHTN

  Sinh lý động vật

  Tiến sỹ

  2006-2010

  Trường ĐHKHTN

  Sinh lý học người và động vật

   

  3. Nghiên cứu và giảng dạy:

  Lĩnh vực chuyên môn: Sinh lý học và Công nghệ sinh học động vật

  Hướng nghiên cứu: 

  1. Công nghệ Vật liệu y sinh
  2. Tế bào gốc và Kỹ nghệ mô

  Hướng dẫn sinh viên/học viên cao học/nghiên cứu sinh (5 năm gần đây): 

  • 16 sinh viên
  • 9 học viên cao học

   

  4. Các công trình đã công bố (5 năm gần đây):

  Sách xuất bản Quốc tế:

  TT

  Tên sách

  Nhà xuất bản

  Năm xuất bản

  Tác giả/

  đồng tác giả

  1

  Biomimetic Biomaterials: Structure and Applications

  Woodhead Publishing Ltd

  2013

  Đồng tác giả

  2

  Regenerative medicine and tissue engineering

  Intech

  2013

  Đồng tác giả

  Sách xuất bản trong nước:

  TT

  Tên sách

  Nhà xuất bản

  Năm xuất bản

  Tác giả/

  đồng tác giả

  1

  Công nghệ vật liệu sinh học

  NXB Giáo dục VN

  2012

  Đồng tác giả (Chủ biên)

  2

  Thực tập Vật liệu sinh học

  ĐHQG Tp.HCM

  2014

  Đồng tác giả (Chủ biên)

  Bài báo đã đăng trên tạp chí/kỷ yếu Hội nghị Quốc tế và trong nước:

  - Bài báo trên tạp chí Quốc tế: 11 (5 ISI)

  TT

  Tên tác giả, tên bài viết, tên tạp chí và số của tạp chí,

  trang đăng bài viết, năm xuất bản

  Số hiệu ISSN

  Điểm IF

  1

  Ha Le Bao Tran, Trang Thi Huyen Dinh, My Thi Ngoc Nguyen. Quan Minh To, Anh Tho Tuan Pham, Preparation and characterization of acellular porcine pericardium for cardiovascular surgery, Turkish Journal of Biology, 2016, Accepted

  1303-6092

  ISI

  1.343

  2

  Quan Minh To, Ha Le Bao Tran, Study on decellularizing porcine vessel for making artificial vascular graft, European Journal of Biomedical and Pharmaceutical Sciences, 3: 211-218

  2379-8870

  3.881

  3

  Ha Le Bao Tran, Vu Nguyen Doan, Human dental pulp stem cells cultured onto dentin derived scaffold can regenerate dentin-like tissue in vivo, Cell Tissue Bank, 16: 559-568, 2015

  1389-9333

  ISI

  1.245

  4

  Ha Le Bao Tran, My Thi Ngoc Nguyen, Vu Nguyen Doan, Fabrication and evaluation of human dentin as scaffold for dental pulp stem cells, Tissue engineering and Regenerative Medicine, 12 (4): 222-230, 2015

  2212-5469

  ISI

  1.088

  5

  Hao Thi Thu Nguyen, Quan Minh To, Thao Duy Huynh, Toai Cong Tran, Ha Le Bao Tran, Gelatin-alginate sponge: a potential scaffold for adipose tissue engineering, European Journal of Biomedical and Pharmaceutical Sciences, 2(7): 48-53, 2015

  2379-8870

  2.062

  6

  Ha Le Bao Tran, Trang Thi Huyen Dinh, Hao Thi Thu Nguyen, Stem cells from apical papilla and their properties in two primary culture methods, Int J of Biomed Res, 5: 516-621, 2014

  0976-9633

  0.409

  7

  Ha Le Bao Tran, Vu Nguyen Doan, Huong Thi Ngoc Le, Lan Thi Quynh Ngo, Various methods for isolation of human periodontal ligament stem cells for regenerative medicine, In Vitro Cellular & Developmental Biology – Animal, 50: 597-602, 2014

  1071-2690

  ISI

  1.145

  8

  To Minh Quan, Doan Nguyen Vu, Nguyen Thi Ngoc My, Tran Le Bao Ha, Decellularization of xenogenic bone grafts for potential use as tissue engineering scaffolds, International Journal of Life Science and Medical Research, 2014

  2226-4558

   

  9

  Cong Toai Tran,  Duy Thao Huynh, Ciro Gargiulo, Le Bao Ha Tran, Minh Hang Huynh, Khanh Hoa Nguyen, Luis Filgueira, D. Micheal Strong, Adipose tissue can be generated in vitro by using adipocytes from human fat tissue mesenchymal stem cells seeded and cultured on fibrin gel sheet, Cell Tissue Bank, 13: 97-106, 2013

  1389-9333

  ISI

  1.026

  10

  Tran Le Bao Ha, Doan Nguyen Vu, To Minh Quan, Phan Kim Ngoc, Hoang Tu Hung et al., Study on Culture of Human Dental Pulp Stem Cells to Apply in Tissue Engineering, Journal of Biomimetic, Biomaterials and Tissue engineering, 11, 13-20, 2011

  1662-1018

   

  11

  Tran Le Bao Ha, Doan Nguyen Vu, To Minh Quan, Culture and characterization of human dental pulp stem cells, Journal of Oral & Craniofacial Tissue Engineering, 1, 371, 2011

  2158-3722

   

  - Bài báo trên tạp chí trong nước: 12

  TT

  Tên tác giả, tên bài viết, tên tạp chí và số của tạp chí,

  trang đăng bài viết, năm xuất bản

  Số hiệu ISSN

  Ghi chú

  1

  Tran Le Bao Ha, Study on creating peripheral blood derived fibrin gel as scaffolds for human dental pulp stem cells, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 53(3): 277-286, 2015

  0866-708X

   

  2

  Lê Thị Cẩm Tú, Nguyễn Thị Ngọc Hạnh, Tô Minh Quân, Trần Hùng Lâm, Trần Xuân Vĩnh, Trần Lê Bảo Hà, Sự thay đổi hình thái và biểu hiện gen của tế bào gốc tủy răng người trong quá trình biệt hóa thành tế bào dạng nguyên bào ngà, Tạp chí CNSH, 13(2A): 393-399, 2015

  1811-4989

   

  3

  Tô Minh Quân, Nguyễn Hoàng Anh Tuấn, Nguyễn Thị Thu Hảo, Bùi Quốc Thắng, Phạm Thọ Tuấn Anh, Trần Lê Bảo Hà, Thử nghiệm tạo mạch máu nhân tạo bằng phương pháp khử tế bào mạch máu dị loại, Tạp chí CNSH, 13(2A): 401-407, 2015

  1811-4989

   

  4

  Đoàn Nguyên Vũ, Trần Lê Bảo Hà, Gel fibrin chứa kháng sinh ức chế sự phát triển của vi khuẩn có khả năng hình thành biofilm, Tạp chí CNSH, 12: 229-233, 2014

  1811-4989

   

  5

  Trần Lê Bảo Hà, Hai phương pháp nuôi cấy tế bào gốc nhú chóp từ răng chưa trưởng thành của người, Tạp chí sinh học, 36: 226-231, 2014

  0866-7160

   

   

  6

  Huỳnh Duy Thảo, Trần Lê Bảo Hà, Lê Thanh Hùng, Phạm Xuân Khiêm, Võ Quốc Vũ, Hoàng Kc Hương, Thái Trúc Quỳnh, Nguyễn Khánh Hòa, Cao Mộng Phi An, Trần Công Toại, Tạo mảnh ghép từ tế bào gốc trung mô và san hô ứng dụng để tái tạo mô xương, Tạp chí Y học Việt Nam, 10: 174-183, 2013

  1859-1868

   

  7

  Trần Lê Bảo Hà, Đoàn Nguyên Vũ, Lê Thị Ngọc Hương, Tô Minh Quân, Nguyễn Thị Ngọc Mỹ, Ngô Thị Quỳnh Lan, Lê Đức Lánh, Định hướng ứng dụng của tế bào gốc tủy răng trong nha khoa tái tạo, Tạp chí Y học Việt Nam, 405: 126-130, 2013

  1859-1868

   

  8

  Huỳnh Duy Thảo, Trần Lê Bảo Hà, Lê Thanh Hùng, Võ Quốc Vũ, Hoàng Kc Hương, Thái Trúc Quỳnh, Trần Công Toại, Nghiên cứu quy trình thu nhận tế bào gốc trung mô từ mô mỡ người hướng đến ứng dụng trong lĩnh vực y học, Y học TP.HCM, 2013

  1859-1779

   

  9

  Trần Lê Bảo Hà, Đoàn Nguyên Vũ, Tô Minh Quân, Nguyễn Thị Nhật Uyên, Lê Thị Ngọc Hương, Nguyễn Thị Ngọc Mỹ, Phan Kim Ngọc, Nguyễn Thị Thư, Đặng Vũ Ngọc Mai, Hoàng Đạo Bảo Trâm, Hoàng Tử Hùng, Tiềm năng ứng dụng của tế bào gốc tủy răng người, Y học TP.HCM, 16: 10-17, 2012

  1859-1779

   

  10

  Tô Minh Quân, Nguyễn Thị Ngọc Mỹ, Đoàn Nguyên Vũ, Lê Thị Ngọc Hương, Trần Lê Bảo Hà, Nghiên cứu quy trình thu nhận và nuôi cấy tế bào nội mô tĩnh mạch cuống rốn, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 2012

  0866-708X

   

  11

  Tô Minh Quân, Trần Gia Bửu, Ngô Thị Hoàng Oanh, Đoàn Nguyên Vũ, Phan Kim Ngọc, Trần Lê Bảo Hà, Khảo sát tính tương hợp sinh học của giá thể xương xốp vô bào, Tạp chí phát triển KH&CN, 14: 74-83, 2011

  1859-0128

   

  12

  Đoàn Nguyên Vũ, Phạm Trần Hương Trinh, Nguyễn Thị Nhật Uyên, Tô Minh Quân, Phan Kim Ngọc, Trần Lê Bảo Hà và cs., Nuôi cấy tế bào gốc từ tủy răng người, Tạp chí Công nghệ sinh học, 9: 297-301, 2011

  1811-4989

   

  - Bài báo trên kỷ yếu Hội nghị Quốc tế: 2

  TT

  Tên tác giả, tên bài viết, tên Hội nghị, thời gian tổ chức, nơi tố chức

  1

  Tran Le Bao Ha, Using of stem cells and scaffolds in dental tissue engineering, Asia Forum for  Biological Science and Technology, 2012, Japan

  2

  Tran Le Bao Ha, Doan Nguyen Vu, To Minh Quan, Culture and characterization of human dental pulp stem cells, IFMBE, 2012, Vietnam

  - Bài báo trên kỷ yếu Hội nghị trong nước: 10

  TT

  Tên tác giả, tên bài viết, tên Hội nghị, thời gian tổ chức, nơi tổ chức

  1

  Trần Lê Bảo Hà, Đoàn Nguyên Vũ, Nguyễn Thị Thu Hảo, Ngô Thị Quỳnh Lan, Tái tạo mô dạng ngà tuỷ trên cơ thể chuột từ tế bào gốc tuỷ răng người, Kỷ yếu Hội nghị khoa học về tế bào gốc toàn quốc lần thứ III, Tạp chí Y học Việt Nam tháng 4 - Số đặc biệt/2015, 232-236, 23-25/4/2015, Đà Lạt

  2

  Tô Minh Quân, Đinh Thị Huyền Trang, Nguyễn Thị Ngọc Mỹ, Vũ Hoàng Ý, Bùi Quốc Thắng, Phạm Thọ Tuấn Anh, Trần Lê Bảo Hà, Thử nghiệm thu nhận và nuôi cấy tế bào tiền thân nội mô từ máu cuống rốn người, Kỷ yếu Hội nghị khoa học về tế bào gốc toàn quốc lần thứ III, Tạp chí Y học Việt Nam tháng 4 - Số đặc biệt/2015, 274-280, 23-25/4/2015, Đà Lạt

  3

  Trần Lê Bảo Hà, Đoàn Nguyên Vũ, Lê Thị Ngọc Hương, Tô Minh Quân, Nguyễn Thị Ngọc Mỹ, Lê Đức Lánh, Ngô Thị Quỳnh Lan, Định hướng ứng dụng của tế bào gốc tủy răng trong nha khoa tái tạo, Hội nghị khoa học về tế bào gốc toàn quốc lần thứ II, 2013, Phú Quốc - Việt Nam

  4

  Đoàn Nguyên Vũ, Trần Lê Bảo Hà, Sử dụng gel fibrin như hệ thống phân phối kháng sinh tại chỗ nhằm ứng dụng điều trị nhiễm trùng hậu phẫu, Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc khu vực phía nam, 2013

  5

  Trần Lê Bảo Hà, Đoàn Nguyên Vũ, Lê Thị Ngọc Hương, Nguyễn Thị Ngọc Mỹ, Lê Hoàng Sơn, Lê Đức Lánh, Thu nhận và nuôi cấy tế bào gốc dây chằng nha chu người, Hội nghị Khoa học CNSH toàn quốc 2013, NXB KHTN và Công nghệ

  6

  Đoàn Nguyên Vũ, Lê Thị Ngọc Hương, Tô Minh Quân, Đỗ Xuân Trường, Trần Lê Bảo Hà, Đánh giá sự toàn vẹn tính gốc của tế bào từ mô mỡ người sau khi bảo quản lạnh, Hội nghị Khoa học CNSH toàn quốc 2013, NXB KHTN và Công nghệ

  7

  Tô Minh Quân, Trần Lê Bảo Hà, Nguyễn Thị Ngọc Mỹ, Nghiên cứu quy trình thu nhận và nuôi cấy tế bào nội mô tĩnh mạch cuống rốn, HNKH lần thứ 8 Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, 2012, Việt Nam

  8

  Đoàn Nguyên Vũ, Trần Lê Bảo Hà, Lê Thị Ngọc Hương, Tạo hạt nano từ protein tơ tằm có khả năng nạp và phân phát protein, HNKH lần thứ 8 Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, 2012, Việt Nam

  9

  Tô Minh Quân, Nguyễn Thị Ngọc Mỹ, Đoàn Nguyên Vũ, Lê Thị Ngọc Hương, Trần Lê Bảo Hà, Nghiên cứu quy trình thu nhận và nuôi cấy tế bào nội mô tĩnh mạch cuống rốn, HN các nhà khoa học trẻ toàn quốc lần 2, 2012, Việt Nam

  10

  Trần Lê Bảo Hà, Đoàn Nguyên Vũ, Tô Minh Quân, Phan Kim Ngọc, Tiềm năng ứng dụng của tế bào gốc tủy răng người, Hội nghị CNSH toàn quốc khu vực phía Nam, 2011, Viện Nông nghiệp miền nam

   

  Liên hệ: tlbha@hcmus.edu.vn

 • ThS. Đoàn Nguyên Vũ
  PHÓ TRƯỞNG BỘ MÔN

  1. Thời gian công tác: 

  Thời gian

  Nơi công tác

  Chức vụ

  Từ 2009 đến nay

  Bộ môn SLH&CNSHĐV

  Giảng viên

   

  2. Quá trình đào tạo:

  Bậc đào tạo

  Thời gian

  Nơi đào tạo

  Chuyên ngành

  Đại học

  2005-2009

  Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

  Sinh lý Động vật

  Thạc sỹ

  2011-2013

  Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

  Vi sinh vật học

   

  3. Nghiên cứu và giảng dạy:

  Lĩnh vực chuyên môn: Sinh lý học và Công nghệ sinh học động vật

  Hướng nghiên cứu: 

  1. Công nghệ Vật liệu y sinh
  2. Tế bào gốc và Kỹ nghệ mô

  Hướng dẫn sinh viên/học viên cao học/nghiên cứu sinh (5 năm gần đây): 

  • 7 sinh viên

   

  4. Các công trình đã công bố (5 năm gần đây):

  Sách xuất bản Quốc tế:

  TT

  Tên sách

  Nhà xuất bản

  Năm xuất bản

  Tác giả/

  đồng tác giả

  1

  Regenerative Medicine and Tissue Engineering, Chapter 11: Naturally Derived Biomaterials: Preparation and Application

  InTech

  2013

  Đồng tác giả

   

  Sách xuất bản trong nước:

  TT

  Tên sách

  Nhà xuất bản

  Năm xuất bản

  Tác giả/

  đồng tác giả

  1

  Công nghệ vật liệu sinh học

  NXB Giáo dục VN

  2012

  Đồng tác giả

  2

  Thực tập Vật liệu sinh học

  ĐHQG Tp.HCM

  2014

  Đồng tác giả

   

  Bài báo đã đăng trên tạp chí/kỷ yếu Hội nghị Quốc tế và trong nước:

  - Bài báo trên tạp chí Quốc tế: 6 (1 ISI)

  TT

  Tên tác giả, tên bài viết, tên tạp chí và số của tạp chí,

  trang đăng bài viết, năm xuất bản

  Số hiệu ISSN

  (ghi rõ thuộc ISI hay không)

  Điểm IF

  1

  Tran Le Bao Ha, Doan Nguyen Vu, To Minh Quan, Phan Kim Ngoc, Hoang Tu Hung et al., Study on Culture of Human Dental Pulp Stem Cells to Apply in Tissue Engineering, Journal of Biomimetic, Biomaterials and Tissue engineering, 11, 13-20, 2011

  1662-1018

   

  2

  Tran Le Bao Ha, Doan Nguyen Vu, To Minh Quan, Culture and characterization of human dental pulp stem cells, Journal of Oral & Craniofacial Tissue Engineering, 1, 371, 2011

  2158-3722

   

  3

  To Minh Quan, Doan Nguyen Vu, Nguyen Thi Ngoc My, Tran Le Bao Ha, Decellularization of xenogenic bone grafts for potential use as tissue engineering scaffolds, International Journal of Life Science and Medical Research, 2014

  2226-4558

   

  4

  Ha Le Bao Tran, Vu Nguyen Doan, Huong Thi Ngoc Le, Lan Thi Quynh Ngo, Various methods for isolation of human periodontal ligament stem cells for regenerative medicine, In Vitro Cellular & Developmental Biology – Animal, 50: 597-602, 2014

  1071-2690

  ISI

  1.000

  5

  Ha Le Bao Tran, My Thi Ngoc Nguyen, Vu Nguyen Doan, Fabrication and Evaluation of Human Dentin
  as Scaffold for Dental Pulp Stem Cells, Tissue Eng Regen Med, 12: 222-230, 2015

  2212-5469

  1.088

  6

  Ha Le Bao Tran, Vu Nguyen Doan, Human dental pulp stem cells cultured onto dentin derived scaffold can regenerate dentin-like tissue in vivo, Cell Tissue Bank, 16:559-568, 2015

  1389-9333

  1.245

   

  - Bài báo trên tạp chí trong nước: 7

  TT

  Tên tác giả, tên bài viết, tên tạp chí và số của tạp chí,

  trang đăng bài viết, năm xuất bản

  Số hiệu ISSN

  1

  Đoàn Nguyên Vũ, Phạm Trần Hương Trinh, Nguyễn Thị Nhật Uyên, Tô Minh Quân, Phan Kim Ngọc, Trần Lê Bảo Hà và cs., Nuôi cấy tế bào gốc từ tủy răng người, Tạp chí Công nghệ sinh học, 9: 297-301, 2011

  1811-4989

  2

  Tô Minh Quân, Trần Gia Bửu, Ngô Thị Hoàng Oanh, Đoàn Nguyên Vũ, Phan Kim Ngọc, Trần Lê Bảo Hà, Khảo sát tính tương hợp sinh học của giá thể xương xốp vô bào, Tạp chí phát triển KH&CN, 14: 74-83, 2011

  1859-0128

  3

  Trần Lê Bảo Hà, Đoàn Nguyên Vũ, Tô Minh Quân, Nguyễn Thị Nhật Uyên, Lê Thị Ngọc Hương, Nguyễn Thị Ngọc Mỹ, Phan Kim Ngọc, Nguyễn Thị Thư, Đặng Vũ Ngọc Mai, Hoàng Đạo Bảo Trâm, Hoàng Tử Hùng, Tiềm năng ứng dụng của tế bào gốc tủy răng người, Y học TP.HCM, 16: 10-17, 2012

  1859-1779

  4

  Tô Minh Quân, Nguyễn Thị Ngọc Mỹ, Đoàn Nguyên Vũ, Lê Thị Ngọc Hương, Trần Lê Bảo Hà, Nghiên cứu quy trình thu nhận và nuôi cấy tế bào nội mô tĩnh mạch cuống rốn, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 2012

  0866-708X

  5

  Trần Lê Bảo Hà, Đoàn Nguyên Vũ, Lê Thị Ngọc Hương, Tô Minh Quân, Nguyễn Thị Ngọc Mỹ, Ngô Thị Quỳnh Lan, Lê Đức Lánh, Định hướng ứng dụng của tế bào gốc tủy răng trong nha khoa tái tạo, Tạp chí Y học Việt Nam, 405: 126-130, 2013

  1859-1868

  6

  Đoàn Nguyên Vũ, Trần Lê Bảo Hà, Gel fibrin chứa kháng sinh  ức chế sự phát triển của vi khuẩn có khả năng hình thành biofilm, Tạp chí CNSH, 12: 229-233, 2014

  1811-4989

  7

  Trần Lê Bảo Hà, Đoàn Nguyên Vũ, Nguyễn Thị Thu Hảo, Ngô Thị Quỳnh Lan, Tái tạo mô dạng ngà tủy trên cơ thể chuột từ tế bào gốc tủy răng người, Tạp chí Y học Việt Nam, 2015

  1859-1868

   

  - Bài báo trên kỷ yếu Hội nghị Quốc tế: 1

  TT

  Tên tác giả, tên bài viết, tên Hội nghị, thời gian tổ chức, nơi tố chức

  1

  Tran Le Bao Ha, Doan Nguyen Vu, To Minh quan, Culture and characterization of human dental pulp stem cells, The 4th International Conference on the Development of Biomedical Engineering, 2012, Viet Nam


  - Bài báo trên kỷ yếu Hội nghị trong nước: 8

  TT

  Tên tác giả, tên bài viết, tên Hội nghị, thời gian tổ chức, nơi tổ chức

  1

  Trần Lê Bảo Hà, Đoàn Nguyên Vũ, Tô Minh Quân, Phan Kim Ngọc, Tiềm năng ứng dụng của tế bào gốc tủy răng người, Hội nghị CNSH toàn quốc khu vực phía Nam, 2011, Viện Nông nghiệp miền nam

  2

  Tô Minh Quân, Nguyễn Thị Ngọc Mỹ, Đoàn Nguyên Vũ, Lê Thị Ngọc Hương, Trần Lê Bảo Hà, Nghiên cứu quy trình thu nhận và nuôi cấy tế bào nội mô tĩnh mạch cuống rốn, HN các nhà khoa học trẻ toàn quốc lần 2, 2012, Việt Nam

  3

  Đoàn Nguyên Vũ, Trần Lê Bảo Hà, Lê Thị Ngọc Hương, Tạo hạt nano từ protein tơ tằm có khả năng nạp và phân phát protein, HNKH lần thứ 8 Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, 2012, Việt Nam

  4

  Đoàn Nguyên Vũ, Lê Thị Ngọc Hương, Tô Minh Quân, Đỗ Xuân Trường, Trần Lê Bảo Hà, Đánh giá sự toàn vẹn tính gốc của tế bào từ mô mỡ người sau khi bảo quản lạnh, Hội nghị Khoa học CNSH toàn quốc 2013, NXB KHTN và Công nghệ

  5

  Trần Lê Bảo Hà, Đoàn Nguyên Vũ, Lê Thị Ngọc Hương, Nguyễn Thị Ngọc Mỹ, Lê Hoàng Sơn, Lê Đức Lánh, Thu nhận và nuôi cấy tế bào gốc dây chằng nha chu người, Hội nghị Khoa học CNSH toàn quốc 2013, NXB KHTN và Công nghệ

  6

  Đoàn Nguyên Vũ, Trần Lê Bảo Hà, Sử dụng gel fibrin như hệ thống phân phối kháng sinh tại chỗ nhằm ứng dụng điều trị nhiễm trùng hậu phẫu, Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc khu vực phía nam, 2013

  7

  Trần Lê Bảo Hà, Đoàn Nguyên Vũ, Lê Thị Ngọc Hương, Tô Minh Quân, Nguyễn Thị Ngọc Mỹ, Ngô Thị Quỳnh Lan, Lê Đức Lánh, Định hướng ứng dụng của tế bào gốc tuỷ răng trong nha khoa tái tạo, Hội nghị khoa học về tế bào gốc toàn quốc lần thứ II, 2013, Phú Quốc-Việt Nam

  8

  Trần Lê Bảo Hà, Đoàn Nguyên Vũ, Nguyễn Thị Thu Hảo, Ngô Thị Quỳnh Lan, Tái tạo mô dạng ngà tủy trên cơ thể chuột từ tế bào gốc tủy răng người, Hội nghị khoa học về tế bào gốc toàn quốc lần thứ III, 2015, Đà Lạt-Việt Nam

   

  Liên hệ: dnvu@hcmus.edu.vn

   

 • TS. Phạm Văn Phúc
  TRƯỞNG PHÒNG THÍ NGHIỆM BỘ MÔN

  1. Thời gian công tác: 

  Thời gian

  Nơi công tác

  Chức vụ

  Từ 2005 đến 2008

  Trường Đại học Khoa Học Tự Nhiên – ĐHQG TPHCM

  Khoa Sinh học - CNSH

  Bộ môn SLH&CNSHĐV

   

  Từ 2008 đến nay

  Trường Đại học Khoa Học Tự Nhiên – ĐHQG TPHCM

  Khoa Sinh học - CNSH

  Bộ môn SLH&CNSHĐV

  Trưởng PTN Sinh lý học và CNSH Động vật

  Từ 2009 đến nay

  Trường Đại học Khoa Học Tự Nhiên – ĐHQG TPHCM

  PTN Nghiên cứu và Ứng dụng  Tế bào gốc

  Phó trưởng phòng PTN Tế bào gốc

   

  2. Quá trình đào tạo:

  Bậc đào tạo

  Thời gian

  Nơi đào tạo

  Chuyên ngành

  Đại học

  2001-2005

  Trường ĐHKHTN, ĐHQG HCM

  CNSH

  Thạc sỹ

  2007-2009

  Trường ĐHKHTN, ĐHQG HCM

  Sinh lý động vật

  Tiến sỹ

  2009-2012

  Trường ĐHKHTN, ĐHQG HCM

  Sinh lý người và động vật

   

  3. Nghiên cứu và giảng dạy:

  Lĩnh vực chuyên môn: Công nghệ tế bào, tế bào gốc, công nghệ y học tái tạo

  Hướng nghiên cứu: 

  1. Ứng dụng công nghệ tế bào gốc trong tái tạo một số mô thoái hóa như xương, sụn; chế tạo mĩ phẩm; điều trị thần kinh
  2. Ứng dụng công nghệ tế bào, tế bào gốc trong điều trị các bệnh ung thư, đặc biệt ung thư vú và gan

   

  4. Các công trình đã công bố (5 năm gần đây):

  Sách xuất bản Quốc tế:

  TT

  Tên sách

  Nhà xuất bản

  Năm xuất bản

  Tác giả/

  đồng tác giả

  1

  Book chapter: Stem Cell Therapy for Islet Regeneration. In: Stem Cells in Clinic and Research, Ali Gholamrezanezhad (Ed.), ISBN: 978-953-307-797-0, InTech.

  Intech

  2011

  Tác giả

  2

  Book: Breast cancer treatment by targeting breast cancer stem cells: Gene and Immunotherapies. ISBN 978-3-8473-4966-2, LAP

  LAP publishing

  2012

  Tác giả

  3

  Book chapter: Improving the efficacy of diabetes mellitus treatment by combining cell replacement therapy with immune correction. In: Stem cells and Cancer Stem Cells, Vol 4, Hayat, M.A. (Ed.), ISBN 978-94-007-2827-1, Springer.

  Spinger

  2012

  Đồng tác giả

  4

  Book chapter: Can activated platelet rich plasma combined with adipose-derived stem cells be used to treat skin wrinkle? A mechanism study. Medical Advancement in Aging and Regenerative Technologies: Clinical Tools and Applications; Edited by Andriani Daskalaki. IGI Global Publisher. DOI: 10.4018/978-1-4666-2506-8, ISBN13: 9781466625068.

  IGI Global

  2012

  Đồng tác giả

  5

  Book chapter: Breast cancer stem cell isolation by single cell sorting, Tissue Culture, Annarita Leva and Rinaldi Laura M.R. (Ed.), ISBN 980-953-307-097-6, Intech.

  Intech

  2012

  Đồng tác giả

  6

  Book chapter (2013). Roles of CD44 in stem cells and cancer stem cells. The Research and Biology of Cancer I. iConcept Press. ISBN: 978-1-922227-22-5.

  iConceptPress

  2013

  Đồng tác giả

  7

  Book chapter (2014). Circulating breast cancer stem cells: potential biomarkers for breast cancer diagnosis and prognosis evaluation. OMICs approaches in breast cancer: Towards next-generation diagnosis, prognosis and therapy; Edited by Debmalya Barh et al. Springer Pvt Ltd. ISBN: 8132258425; ISBN-13: 978-8132258425.

  Springer

  2014

  Tác giả

  8

  Book chapter (2014). Expanded adipose tissue-derived stem cells for articular cartilage injury treatment: a safety and efficacy evaluation. Edited by Bhattacharya, Niranjan, Stubblefield, Phillip G; Springer; ISBN 978-1-4471-6542-2

  Springer

  2014

  Đồng tác giả

  9

  Book chapter (2014). Human menstrual blood-derived stem cell transplantation for acute hind limb ischemia treatment in mouse models. Edited by Bhattacharya, Niranjan, Stubblefield, Phillip G; Springer; ISBN 978-1-4471-6542-2

  Springer

  2014

  Đồng tác giả

  10

  Book chapter (2014). Flow cytometry data analysis. In Encyclopedia of Information Science and Technology. DOI: 10.4018/978-1-4666-5888-2.ch539

  IGI

  2014

  Tác giả

  11

  Book chapter (2015). Role of Stem Cell in basic growth and development of the human fetal system up to 2nd trimester. In Human Growth and Developemnt. Springer.

  Springer

  2015

  Tác giả

   

  Sách xuất bản trong nước:

  TT

  Tên sách

  Nhà xuất bản

  Năm xuất bản

  Tác giả/

  đồng tác giả

  1

  Công nghệ hỗ trợ sinh sản

  NXB Khoa học Kĩ thuật

  2015

  Chủ biên

   

  Bài báo đã đăng trên tạp chí/kỷ yếu Hội nghị Quốc tế và trong nước:

  - Bài báo trên tạp chí Quốc tế:

  TT

  Tên tác giả, tên bài viết, tên tạp chí và số của tạp chí,

  trang đăng bài viết, năm xuất bản

  Số hiệu ISSN

  Điểm IF

  1

  Phuc PV, Nhung TH, Loan DT, Chung DC, Ngoc PK. Differentiating of banked human umbilical cord blood-derived mesenchymal stem cells into insulin-secreting cells. In Vitro Cell Dev Biol Anim. (2011) 47:54-63.

  1071-2690

  0.914

  2

  Phuc PV, Lam DH, Ngoc VB, Thu DT, Nguyet NTM, Ngoc PK. Production of functional dendritic cells from menstrual blood—a new dendritic cell source for immune therapy. In Vitro Cell Dev Biol Anim. (2011) 47(5-6):368-375

  1071-2690

  0.914

  3

  Ngoc PK, Phuc PV, Nhung TH, Thuy DT, Nguyet NT. Improving the efficacy of type 1 diabetes therapy by transplantation of immunoisolated insulin-producing cells. Hum Cell. (2011) 24(2):86-95.

  1749-0774

  1.13

  4

  Phuc PV, Ngoc VB, Lam DH, Tam NT, Viet PQ, Ngoc PK. Isolation of three important types of stem cells from the same samples of banked umbilical cord blood. Cell Tissue Bank, 2012 Jun;13(2):341-51

  1389-9333

  1.157

  5

  Phuc PV, Nhan PLC, Nhung TH, Tam NT, Hoang NM, Tue VG, Thuy DT, Ngoc PK. Downregulation of CD44 reduces doxorubicin resistance of CD44+CD24- breast cancer cells. OncoTargets and Therapy 2011, 4:71-7.

  1178-6930

  1.26

  6

  Pham Van Phuc, Tran Thi Thanh Khuong, Le Van Dong, Truong Dinh Kiet, Tran Tung Giang and Phan Kim Ngoc (2010). Isolation and characterization of breast cancer stem cells from malignant tumours in Vietnamese women. Journal of Cell and Animal Biology 4(12):163–16.

  1996-0867

   

  7

  Pham Van Phuc, Pham Quoc Viet, Nguyen Minh Hoang, Nguyen Thanh Tam and Phan Kim Ngoc (2011). Research on in vitro culture and inducing nacre crystal formation of freshwater pearl mussel mantle epithelial cell Sinohyriopsis cumingii. International Journal of Fisheries and Aquaculture 3(6):104- 112.

  2006-9839

   

  8

  Pham Van Phuc, Chi Jee Hou, Nguyen Thi Minh Nguyet, Duong Thanh Thuy, Le Van Dong, Truong Dinh Kiet and Phan Kim Ngoc. Effects of breast cancer stem cell extract primed dendritic cell transplantation on breast cancer tumor murine models. Annual Review & Research in Biology 1(1):1-13, 2011.

  2231-4776

   

  9

  Phuc V Pham, Nhan LC Phan, Nhung T Nguyen, Nhung H Truong, Thuy T Duong, Dong V Le, Kiet D Truong and Ngoc K Phan. Differentiation of breast cancer stem cells by knockdown of CD44: promising differentiation therapy. Journal of Translational Medicine 2011, 9(1):209.

  1479-5876

  3.51

  10

  Trang Thi Mai , JeongYong Moon , YeonWoo Song , Pham Quoc Viet , Pham Van Phuc, Jung Min Lee, Tae-Hoo Yi, Moonjae Cho, Somi Kim Cho. Ginsenoside F2 induces apoptosis nvironment by protective autophagy in breast cancer stem cells. Cancer Letters. 28;321(2):144-53

  0304-3835

  4.864

  11

  Phuc Van Pham, Ngoc Bich Vu, Thuy Thanh Duong, Tam Thanh Nguyen, Nhung Hai Truong, Nhan Lu Chinh Phan, Tue Gia Vuong, Viet Quoc Pham, Hoang Minh Nguyen, Kha The Nguyen, Nhung Thi Nguyen, Khue Gia Nguyen, Lam Khat Tan, Dong Van Le, Kiet Dinh Truong, Ngoc Kim Phan. Suppression of human breast tumors in NOD/SCID mice by CD44 shRNA gene therapy combined with doxorubicin treatment. OncoTargets and Therapy 2012, 5:1-8.

  1178-6930

  1.26

  12

  Chung C Doan, Nhung H Truong, Ngoc B Vu, Tam T Nguyen, Hoang M Nguyen, Khue G Nguyen, Si M Do, Ngoc K Phan, Phuc V Pham (2012). Isolation, culture and cryopreservation of human bone marrow derived mesenchymal stem cells. International journal of plant, animal and nvironmental sciences. 2012, 2(2):83-90.

  2231-4490

   

  13

  Phuc Van Pham. Targeting breast cancer stem cells: Principle and Update. Biological and Biomedicial Reports, 2012, 2(2), 78-86.

  2162-4186

   

  14

  Ngoc Bich Vu, Tam Thanh Nguyen, Long Cong-Duy Tran, Cong Dinh Do, Bac Hoang Nguyen, Ngoc Kim Phan, Phuc Van Pham. Doxorubicin and 5-fluorouracil resistant hepatic cancer cells demonstrate stem-like properties. Cytotechnology, 2012. DOI: 10.1007/s10616-012-9511-9.

  0920-9069

  1.49

  15

  Sinh Truong Nguyen, Viet Quoc Pham, Ngoc Kim Phan and Phuc Van Pham. Stimulation of Allogenic lymphocytes by Dendritic Cells Derived from Human Umbilical Cord Blood Fused with Breast Cancer Stem Cells. Annual Review & Research in Biology, 2(4): 89-100, 2012

  2231-4776

   

  16

  Phuc Van Pham, Khanh Hong-Thien Bui, Dat Quoc Ngo, Lam Tan Khuat, and Ngoc Kim Phan. Transplantation of non-expanded adipose stromal vascular fraction and platelet rich plasma for articular cartilage injury treatment in mice model. Journal of Medical Engineering, 2013.

  2314-5129

   

  17

  Van Pham P, Bui KH, Ngo DQ, Vu NB, Truong NH, Phan NL, Le DM, Duong TD, Nguyen TD, Le VT, et al. Activated platelet-rich plasma improves adipose-derived stem cell transplantation efficiency in injured articular cartilage. Stem Cell Res Ther. 2013 Aug 1;4(4):91.

  1757-6512

  4.63

  18

  Van Pham P, Dang LT, Dinh UT, Truong HT, Huynh BN, Van Le D, Phan NK. In vitro evaluation of the effects of human umbilical cord extracts on human fibroblasts, keratinocytes, and melanocytes. In Vitro Cell Dev Biol Anim. 2013 Oct 26. [Epub ahead of print]

  1071-2690

  1.28

  19

  Truong NH, NTH Dinh, DM Le, LT Nguyen, TT Lam, NK Phan and PV Pham, 2014. Isolation and culture of neural stem cells from murine foetal brain. Res. Opin. Anim. Vet. Sci., 4(1), 24-29.

   

   

  20

  Sinh Truong Nguyen, Viet Quoc Pham, Ngoc Kim Phan and Phuc Van Pham. Mesenchymal Stem Cell-based Cancer Gene Therapy: Application and Unresolved Problems. Annual Research & Review in Biology, 4(9);2014.

  2347-565X

   

  21

  Vu, N., Bui, A., Trinh, V., Phi, L., Phan, N., & Pham, P. (2014). A comparison of umbilical cord blood-derived endothelial progenitor cell transplantation and mononuclear cell transplantation for the treatment of acute hindlimb ischemia in a murine model. Biomedical Research And Therapy, 1(1):9-20.

  2198-4093

   

  22

  Bui, K., Duong, T., Nguyen, N., Nguyen, T., Le, V., Mai, V., Phan, N., Le, D., Phan, N., & Pham, P. (2014). Symptomatic knee osteoarthritis treatment using autologous adipose derived stem cells and platelet-rich plasma: a clinical study. Biomedical Research And Therapy, 1(1):2-8.

  2198-4093

   

  23

  Phuc Van Pham, Ngoc Bich Vu, Vuong Minh Pham, Nhung Hai Truong, Truc Le-Buu Pham, Loan Thi-Tung Dang, Tam Thanh Nguyen, Anh Nguyen-Tu Bui and Ngoc Kim Phan (2014). Good manufacturing practice-compliant isolation and culture of human umbilical cord blood-derived mesenchymal stem cells. Journal of Translational Medicine 2014, 12:56 .

  1479-5876

  3.99

  24

  Tran, T., Le, P., & Pham, P. (2014). Diabetic foot ulcer treatment by activated platelet rich plasma: a clinical study. Biomedical Research And Therapy, 1(2):37–42.

  2198-4093

   

  25

  Pham, P. (2014). Adipose stem cells in the clinic. Biomedical Research And Therapy, 1(2):57-70

  2198-4093

   

  26

  Pham, V., Nguyen, S., Mai, T., Phan, N., & Pham, P. (2014). Breast cancer tumor growth is efficiently inhibited by dendritic cell transfusion in murine model. Biomedical Research And Therapy, 1(3):85-92.

  2198-4093

   

  27

  Phan, N., Duong, T., Pham, T., Dang, L., Bui, A., Pham, V., Truong, N., & Pham, P. (2014). Preliminary evaluation of intravenous infusion and intra-pancreatic injection of human umbilical cord blood-derived mesenchymal stem cells for the treatment of diabetic mice. Biomedical Research And Therapy, 1(3):98-105.

  2198-4093

   

  28

  Van Phuc Pham,
Thi Nhung Nguyen, Minh Hoang Nguyen, Tan Lam Khuat, Minh Phong Le, Quoc Viet Pham, Truong Sinh N (2014). A simple in vitro method for evaluating dendritic cell-based vaccinations. OncoTargets and Therapy 2014:7

  1178-6930

   

  1.342

  29

  Phuc Van Pham and Ngoc Kim Phan (2014). Production of Good Manufacturing Practice-Grade Human Umbilical Cord Blood-Derived Mesenchymal Stem Cells for Therapeutic Use. Methods Mol Biol. 2014 Sep 20. [Epub ahead of print] 10.1007/7651_2014_125

  1064-3745

  1.29

  30

  Phuc Van Pham, Phuoc Thi-My Nguyen, Anh Thai-Quynh Nguyen, Vuong Minh Pham, Anh Nguyen-Tu Bui, Loan Thi-Tung Dang, Khue Gia Nguyen, Ngoc Kim Phan. Improved differentiation of umbilical cord blood-derived mesenchymal stem cells into insulin-producing cells by PDX-1 mRNA transfection. Differentiation. Pii: S0301-4681(14)00050-4. Doi: 10.1016/j.diff.2014.08.001.

  0301-4681

  2.84

  31

  Pham, V., Nguyen, S., & Pham, P. (2014). Production of functional dendritic cells from mouse bone marrow. Biomedical Research And Therapy, 1(4), 126-132.

  2198-4093

   

  32

  Pham, P., Vu, N., Phan, N., Le, D., Truong, N., Truong, N., Bui, K., & Phan, N. (2014). Good manufacturing practice-compliant isolation and culture of human adipose derived stem cells. Biomedical Research And Therapy, 1(4), 133-140.

  2198-4093

   

  33

  Truc Le-Buu Pham, Tam Thanh Nguyen, Anh Van Bui, My Thu Nguyen, Phuc Van Pham. Fetal heart extract facilitates the differentiation of human umbilical cord blood-derived mesenchymal stem cells into heart muscle precursor cells. Cytotechnology. DOI 10.1007/s10616-014-9812-2

  0920-9069

   

  1.49

  34

  Sinh T Nguyen, Viet Q Pham, Ngoc K Phan, Huyen L Nguyen, Cuong DT Tran, Giang TT Nguyen, Phuc V Pham (2015). Targeting specificity of dendritic cells on breast cancer stem cells: in vitro and in vivo evaluations. OncoTarget and Therapy.

  1178-6930

   

  1.342

  35

  Dang LT, Bui AN, Pham VM, Phan NK, Pham PV. Production of islet-like insulin-producing cell clusters in vitro from adipose-derived stem cells. Biomed Res Ther. 2015; 2(1): 184-192.

  2198-4093

   

   

  - Bài báo trên tạp chí trong nước:

  TT

  Tên tác giả, tên bài viết, tên tạp chí và số của tạp chí,

  trang đăng bài viết, năm xuất bản

  Số hiệu ISSN

  1

  Doan Chinh Chung, Truong Hai Nhung, Pham Quoc Viet, Le Van Dong, Phan Kim Ngoc, Pham Van Phuc. Transcript expression changes of umbilical cord blood - derived mesenchymal stem cells in cardiomyocyte differentiation. Tap chí CNSH 10(2):207-125, 2012

  1811-4989

  2

  Vũ Bích Ngọc, Bùi Nguyễn Tú Anh, Nguyễn Thanh Tâm, Nguyễn Minh Hoàng, TRần Công Duy Long, Đỗ Đình Công, Nguyễn Hoàng Bắc, Phan Kim Ngoc, Phạm Văn Phúc. Nghiên cứu bảo quản khối u ung thư tế bào gan để tế bào khối u. Tạp chí Sinh lý học Việt Nam, 16(3), 2012: 35-42.

  1859-2376

  3

  Doan Chinh Chung, Truong Hai Nhung, Pham Quoc Viet, Le Van Dong, Phan Kim Ngoc, Pham Van Phuc. Transcript expression changes of umbilical cord blood derived mesenchymal stem cells in cardiomyocyte differentiation. Tạp chí Công nghệ Sinh học 10(2):207-215:2012.

  1811-4989

  4

  Đặng Thị Tùng Loan, Nguyễn Thị Diệu Hằng, Phạm Văn Phúc, Nguyễn Thi Bay, Phan Kim Ngọc. Nghiên cứu gây hoại tử xương bằng glucocorticoid và thử nghiệm ghép tế bào đơn nhân tuỷ xương trên mô hình bệnh lý thực nghiệm. Tạp chí Công nghệ Sinh học 10(3):1-10:2012

  1811-4989

   

  Liên hệ: pvphuc@hcmus.edu.vn

 • PGS. TS. Nguyễn Thị Huệ

  1. Thời gian công tác: 

  Thời gian

  Nơi công tác

  Chức vụ

  9/2014 đến nay

  Trường Đại học Khoa Học Tự Nhiên – ĐHQG TPHCM

  Bộ môn SLH&CNSHĐV

  Giảng viên

  Từ 2/2008 đến 9/2014

  Trường Đại học quốc tế - Đại học Quốc Gia TP HCM

  KP6, P.Linh Trung, Q. Thủ Đức, TpHCM

  Giảng viên/ trưởng bộ môn

  Từ 10/1999 đến 2/2008

  Đơn vị Nghiên cứu lâm sàng – Đại học Oxford

  Bệnh viện bệnh nhiệt đới

  190 Bến Hàm Tử - Q.5, Tp HCM

  Nghiên cứu viên

  Từ 9/1996 đến 10/1999

  Trường đại học khoa học tự nhiên.

  227 Nguyễn văn Cừ, Quận 5, Tp HCM

  Trợ giảng

  Từ 9/1995 đến 10/1999

  Trường Trung Học Cơ Sở Bán Công Lam Sơn –Quận 6- tpHCM

  Giáo viên

   

  2. Quá trình đào tạo:

  Bậc đào tạo

  Thời gian

  Nơi đào tạo

  Chuyên ngành

  Đại học

  1991-1995

  Đại học tổng hợp tp HCM

  Di truyền

  Thạc sỹ

  1996-1998

  ĐH khoa học tự nhiên

  Sinh lý thực vật

  Tiến sỹ

  2003-2007

  Open University – United Kingdom

  Di truyền Y học

   

  3. Nghiên cứu và giảng dạy:

  Lĩnh vực chuyên môn: Di truyền Y sinh

  Hướng nghiên cứu: 

  1. Di truyền bệnh học người
  1. Sản xuất các xét nghiệm phân tử các bệnh ở người

  Hướng dẫn sinh viên/học viên cao học/nghiên cứu sinh (5 năm gần đây): 

  • 11 học viên
  • 28 sinh viên

   

  4. Các công trình đã công bố (5 năm gần đây):

  Sách xuất bản trong nước:

  TT

  Tên sách

  Nhà xuất bản

  Năm xuất bản

  Tác giả/

  đồng tác giả

  1

  Laboratory Manual - Genetics

  ĐHQG-TPHCM

  2013

  Tác giả

  2

  Laboratory manual – Molecular Biotechnology

  ĐHQG-TPHCM

  2013

  Tác giả

  3

  Laboratory Manual – Molecular Diagnostics

  ĐHQG-TPHCM

  2013

  Tác giả

  4

  Thực tập sinh học phân tử

  Lưu hành nội bộ - Đại học Nông Lâm

  2005

  Đồng tác giả

   

  Bài báo đã đăng trên tạp chí/kỷ yếu Hội nghị Quốc tế và trong nước:

  - Bài báo trên tạp chí Quốc tế:

   

  Tên tác giả, tên bài viết, tên tạp chí và số của tạp chí,

  trang đăng bài viết, năm xuất bản

  Số hiệu ISSN

  Điểm IF

  1

  Sarah J Dunstan,  Nguyen Thi Hue,  Buhm Han,  Zheng Li,  Trinh Thi Bich Tram,  Kar Seng Sim, Christopher M Parry,  Nguyen Tran Chinh,  Ha Vinh,  Nguyen Phu Huong Lan,  Nga Tran Vu Thieu,  Phat Voong Vinh,  Samir Koirala,  Sabina Dongol,  Amit Arjyal,  Abhilasha Karkey,  Olita Shilpakar,  Christiane Dolecek,  Jia Nee Foo,  Le Thi Phuong,  Mai Ngoc Lanh,  Tan Do,  Tin Aung,  Do Nu Hon,  Yik Ying Teo,  Martin L Hibberd,  Katherine L Anders,  Yukinori Okada, Soumya Raychaudhuri,  Cameron P Simmons,  Stephen Baker,  Paul I W de Bakker,  Buddha Basnyat,  Tran Tinh Hien,  Jeremy J Farrar  & Chiea Chuen Khor Variation at HLA-DRB1 is associated with resistance to enteric fever. Nature Genetics.  2014. doi:10.1038/ng.3143

  1061-4036       1546-1718

  29.648

   

   

  2

  H.L.T. Trinh1, D.T. Anh1, P.M. Thong1, N.T. Hue. A simple PCR for detection of Aspergillus flavus in infected food. Quality Assurance and Safety of Crops & Foods. 2014. 10.3920/QAS2013.0308.

  1757-8361

  0.9

   

   

  3

  Nguyen Thi Hue*1, Le Ngoc Yen2 and Tran Bao Ngoc2 The Relationship between the Mutation rs3741378 of SIPA1 Gene and Breast Cancer in Vietnamese Women. International Journal of Human Genetics. 2014. 14(3,4). 161-168.

  0972-3757

  0.3

  4

  Nguyen Thi Hue, Hoang Thanh Hai, Nguyen Khac han Hoan, Phan Ngo Hoang.Using real-time PCR method and melting curve analysis for diganosis of Alpha-thalassemia type-SEA deletions on Vietnamese. WULFENIA Journal. 2013. Vol 20 (10).

  1561-882X

  0.267

  5

  Nguyen Thi Hue, Dang Thi Lan Anh, Huynh Le Thao Trinh and Phan Ngo Hoang.The Canton mutation in G6PD deficient Vietnamese.WULFENIA Journal.2013. Vol 20 (11).

  1561-882X

  0.267

  6

  Nguyen Thi Hue, Dang Thi Lan Anh, Nguyen Dien Thanh Giang, Phan Ngo Hoang. The Viangchan-G6PD Mutation in Vietnamese-Kinh. International Journal of Human Genetics. 2013. Vol 13 (2). pp 85-92.

  0972-3757

  0.3

  7

  Nguyen Thi Hue, Dang ThiLan Anh, Huynh Le Thao Trinh and Phan Ngo Hoang. Common mutations in G6PD of Vietnamese-Kinh deficient patients. African Journal of Biotechnology Vol. 12(12), pp. 1318-1325, 20 March, 2013.

  1684-5315

  0.5

  8

  Nguyen Thi Hue, Nguyen Dieu Hoai Chan, Phan Tuan Phong, Nguyen T. Thao. Linh, and Nguyen DT. Giang. Extraction of Human Genomic DNA from Dried Blood Spots and Hair Roots. International Journal of Bioscience, Biochemistry and Bioinformatics, Vol. 2, No. 1, January 2012.

  2010-3638

   

  9

  Nguyen Thi Hue, Phan Tuan Phong,Nguyen Dieu Hoai Chan, Nguyen Khac Han Hoan, Huynh Thi Thu Thuy. An Efficiency Human Genomic DNA Extraction from Dried Blood Spots. Procedia Environmental Sciences. ScienceDirect. 2011, Volume 8, Pages 179–185.

  1878-0296

   

   

  - Bài báo trên tạp chí trong nước:

   

  Tên tác giả, tên bài viết, tên tạp chí và số của tạp chí, trang đăng bài viết, năm xuất bản

  Số hiệu ISSN

  1

  Nguyễn Bá Hùng Phong, Trần Thị Hồng Minh, Nguyễn Thị Ngọc Thanh, Nguyễn Thị Huệ.Liên hệ giữa SNP rs895819 (A>G) trên miR-27a và bệnh ung thư vú ở người Việt Nam.Tạp chí KHPT- ĐHQG TPHCM. 2016. T4.

   

  2

  Phan Thành Phát, Cao Thi Dạ Lan, Nguyễn Thị Tuyết Lan, Nguyễn Thị Ngọc Thanh, Nguyễn Thị Huệ.Tối ưu hoá kỹ thuật PCR HRM nhằm bước đầu khảo sát mối liên hệ giữa SNP rs10941679 và bệnh ung thư vú ở người Việt NamTạp chí KHPT- ĐHQG TPHCM. 2016. T4

   

  3

  Dang Thi Lan Anh, Nguyen Thi Cam Huong, Nguyen Dien Thanh Giang, Nguyen Thi Hue.Optimize HRM method for diagnosis of G6PD deficiency in Kinh-Vietnamese via Viangchan mutation. Biotechnology Journal. 2016.

   

  4

  Tran Thuy Vi, Vu Phuong Thao, Pham Thanh Thuy, Do Duy Cuong, Nguyen Thi Hue, Donn Colby, Todd Pollack, Thuy Le.  Prevalence and patterns of transmitted drug resistance in HIV- infected adult patients initiating antiretroviral therapy in Hanoi, Vietnam. Tạp chí Công nghệ Sinh học.  2015. 13(1). 13-22.

   

  5

  Nguyễn Vũ Hoàng Uyên*, Nguyễn Thị Huệ**, Đặng Thị Lan AnhTối ưu hoá phương pháp tetra-ARMS (tetra primer amplification refractory mutation) nhằm phát hiện đột biến canton trong các trẻ sơ sinh mắc bệnh thiếu men G6PD tại thành phố hồ chí minh.
  Tạp chí Y hoc TP Hồ Chí Minh. 2015. 195297-305

  1859-1779

  6

  Nguyễn Hữu Nhiên, Nguyễn Thị Mai Trâm, Nguyễn Thị Huệ. Developing a PCR assay to detect Aspergillus Paraciticus.Tạp chí KHPT- ĐHQG TPHCM201518T1/2015, 43-51

  1859-0128

  7

  Nguyễn Thị Ngọc Thanh, Hoàng Thanh Hải, Nguyễn Thị Huệ. Khảo sát sự hiện diện của đột biến trên miRNA-196a2 và miRNA-148a ở bệnh nhân ung thư vú.Tạp chí KHPT- ĐHQG TPHCM201417T4/2014, 49-63

  1859-0128

  8

  Đặng Thị Lan Anh, Nguyễn Thị Huệ. Tầm soát đột biến trên đoạn gen mã hóa cho domain β+α của enzyme G6PD trong các trẻ sơ sinh mắc bệnh thiếu men G6PD tại thành phố Hồ Chí Minh. Tạp chí Y hoc TP Hồ Chí Minh. 2013. 17(2). p94-100.

  1859-1779

   

  - Bài báo trên kỷ yếu Hội nghị Quốc tế:

   

  Tên tác giả, tên bài viết, tên Hội nghị, thời gian tổ chức, nơi tố chức

  Số hiệu

   ISBN

  1

  Minh Trần Thị Hồng and Huệ Nguyễn Thị. Association between single nucleotide polymorphism rs11614913 (C>T) on miR-196a2 and breast cancer in Vietnamese population.Springer. BME 2016

   

  2

  Uyen Hong Thi Nguyen, Thanh Ngoc Thi Nguyen, Thiep Van Tran and Hue Thi NguyenHigh Resolution Melting (HRM) optimization for genotyping the SNP rs3746444/mir-499 in Vietnamese breast cancer patients. Springer. BME 2016

   

  3

  Lan Nguyen, Nhan Bui, Hue Nguyen Thi and Thanh Nguyen Thi Ngoc.  Primary study of SNP rs2046210 in Vietnamese breast cancer population by High-Resolution Melting Analysis (HRMA). Springer. BME 2016

   

  4

  Han Truc Chi Le and Hue Thi Nguyen. Evaluate the efficiency of  Agilent SureDirect Blood PCR Kit.Springer. BME 2016.

   

  5

  An Thuy Vo, Giang Thanh Dien Nguyen, and Hue Thi Nguyen. Estimate the frequency of SNP RS1219648/FGFR2gene in the Vietnamese breast cancer patients by HRM method. Vietnam Journal of Science. Genomic Medicine 2015. Ho Chi Minh City, Viet Nam. 2015.

   

  6

  Phuong Thi Huynh, Giang Thanh Dien Nguyen, and Hue Thi Nguyen. Optimization of the high resolution melting analysis (HRMA) for genotyping breast cancer susceptibility SNP rs3817198. Vietnam Journal of Science. Genomic Medicine 2015. Ho Chi Minh City, Viet Nam. 2015.

   

  7

  Pham Tuong Vi, Huynh Le Thao Trinh, Nguyen Thi Hue. Modified DNA Extraction Method for the Detection of Aspergillus Flavus and Aspergillus Parasiticus in Dried Foods.IFMBE Proceedings of The Fifth International Conference. 2015. 46. 339-342.

   

  8

  Le Tri Nghia, Huynh Le Thao Trinh, Nguyen Thi Hue. Evaluation of the Optimal Multiplex PCR Method for the Detection of Aspergillus Flavus and Aspergillus Parasiticus on Dried Peanut.IFMBE Proceedings of The Fifth International Conference. 2015. 46. 367-370.

   

  9

  Ly Tue Tu, Huynh Le Thao Trinh, Nguyen Thi Hue. Evaluation of the Optimal Multiplex PCR Method for the Detection of Aspergillus Flavus and Aspergillus Parasiticus on Dried Corn.IFMBE Proceedings of The Fifth International Conference. 2015. 46. 371-375.

   

  10

  Huynh Le Thao Trinh, Bui Phu Cam, Nguyen Thi Hue. Identification of mutations within conenzyme binding domain and substrate binding site of g6pd gene in vietnamese g6pd deficient patients.The convergence of two major meeting. Joint conference of HGM 2013 and 21st International Congress of Genetics. Genetics & Genomics of global health and sustainability.13-18 April 2013. The Sands Expo and Convention Centre, Marina Bay Sands.HGM2013-ICG-1546. p299-300.

   

  11

  Dang Thi Lan Anh, Nguyen Thi Hue. Screening the mutations on the g6pd gene encoding for β + α domain in vietnamese kinh population. The convergence of two major meeting. Joint conference of HGM 2013 and 21st International Congress of Genetics. Genetics & Genomics of global health and sustainability. 13-18 April 2013. The Sands Expo and Convention Centre, Marina Bay Sands. HGM2013-ICG-1501. p296-297.

   

  12

  Nguyen Thi Hue, Nguyen Thi Thao Linh. Evaluation of the human genomic DNA extraction from hair root method. The 4th International Conference on Biomedical Engineering in Vietnam. IFMBE Proceedings Vol. 40, 190-194. January, 2013.

  1680-0737

   

  978-3-642-32182-5

  13

  Nguyen Thi Hue, Nguyen Thi Thanh Tran. A DNA extraction method applied for living seahorses. The 4th International Conference on Biomedical Engineering in Vietnam. IFMBE Proceedings Vol. 40, 178-183. January, 2013.

  1680-0737

   

  978-3-642-32182-5

  14

  Nguyen Thi Hue, Nguyen Huu Nhien, Pham Minh Thong, Chu Nguyen Thanh, Pham Van An. Detection of toxic Aspergillus species in food by a multiplex PCR. The 4th International Conference on Biomedical Engineering in Vietnam. IFMBE Proceedings Vol. 40, 184-189. January, 2013.

  1680-0737

   

  978-3-642-32182-5

   

  - Bài báo trên kỷ yếu Hội nghị trong nước:

   

  Tên tác giả, tên bài viết, tên Hội nghị, thời gian tổ chức, nơi tố chức

  1.

   

  Lê Ngọc Yến, Nguyễn Diệu Hoài chân, Lê Trần Hồng Ngọc, Nguyễn Thị Huệ. Examination of the relationship between the mutation rs3741378 of sipa1 gene and breast cancer in vietnamese women. Hội nghị CNSH tòan quốc 2013.2013.Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Hà Nội. 27 tháng 9 năm 2013. Full text. Quyển 1. p797-802. T2012-6-SBT.

  2

  Đỗ Thị Ánh, Hoàng Thị Lan Xuân, Nguyễn Thị Huệ. Evaluation of sample treatment methods for detection of aspergillus flavus on infected food by PCR. Hội nghị CNSH tòan quốc 2013. 2013.Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Hà Nội. 27 tháng 9 năm 2013.Full text.Quyển 1. p589-593. B2013-28-02 ĐHQG-trọng điểm 2013.

  3

  Huỳnh Lê Thảo Trinh, Thân Thị Mỹ Linh, Nguyễn Thị Huệ. Detection of aspergillus parasiticus on artificially infected peanut and corn kernels by using PCR method. Hội nghị CNSH tòan quốc 2013.2013.Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Hà Nội. 27 tháng 9 năm 2013.Full text.Quyển 1. p245-249B2013-28-02 ĐHQG-trọng điểm 2013.

  4

  Tran Thuy Vi*(1), Vu Phuong Thao*(2), Nguyen Thi Hue(1), Pham ThiThanhThuy(3),Do DuyCuong(3),Todd Pollack(4), Donn Colby(4), Thuy Le(2). HIV drug resistance in antiretroviral- naive individuals initiating antiretroviral therapy in ha noi, viet nam 2011- 2012. Hội nghị CNSH tòan quốc 2013.2013.Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Hà Nội. 27 tháng 9 năm 2013.Full text.Quyển 1. p777-781OUCRU.

  5

  Hoang Thanh Hai(1), Nguyen Thi Hue(1), Nguyen Khac Han Hoan(2). Apply multiplex qf-pcr in prenatal diagnosis of hb bart’s hydrops fetalis in vietnameses. Hội nghị CNSH tòan quốc 2013.2013.Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Hà Nội. 27 tháng 9 năm 2013.Full text.Quyển 1. p626-630de tai SV

  6

  Hoàng Thanh Hải, Nguyễn Thị Huệ, Nguyễn Khắc Hân Hoan. Apply microsatellite markers in prenatal diagnosis of hb bart’s hydrops fetalis in vietnameses. Hội nghị khoa học lần thứ 8. 2012. Trường ĐH KHTN- TP HCM. Báo cáo nói. Abstract p366.

  7

  Đặng Thị Lan Anh, Nguyễn Thị Huệ. Tầm soát các đột biến trên vùng domain b + a của gene G6PD trong quần thể người kinh ở Việt Nam. Hội nghị khoa học lần thứ 8. 2012. Trường ĐH KHTN- TP HCM. Báo cáo nói. Abstract p365.

  8

  Huynh Le Thao Trinh, Bui Phu Cam, Nguyen Thi Hue. Identification of mutations within coenzyme binding domain and substrate biding site of G6PD gene in Vietnamese G6PD deficient patients.Hội nghị khoa học trẻ ĐHQG-HCM lần 1. 2012. Trường ĐHBK- TP HCM. Báo cáo nói- fulltext. Molecular Biotechnology. p1-9

  9

  Nguyen Dien Thanh Giang, Nguyen Thi Hue.The association between G6PD-Vianchang mutation and G6PD deficiency disease in VietnameseHội nghị khoa học trẻ ĐHQG-HCM lần 1. 2012. Trường ĐHBK- TP HCM. Các lĩnh vực khácp1-7

   

  10

  Nguyễn Diên Thanh Giang1, Nguyễn Thị Huệ1*, Phan Tuấn Phong1, Nguyễn Diệu Hoài Chân1, Đặng Thị Lan Anh1, Nguyễn Khắc Hân Hoan2, Phạm Nghiêm Minh2, Huỳnh Thị Thu Thủy2. Mối quan hệ giữa đột biến Viangchan với bệnh thiếu men G6PD ở người Việt Nam. Kỷ yếu Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc – Khu vực phía Nam lần thứ II năm 2011, TP HCM 25/11/2011. Trang 263.

  11

  Nguyễn Hữu Nhiên, Phạm Vân An2, Chu Nguyên Thanh2, Nguyễn Thị Huệ1*. Định danh nấm  Aspergillus Paraciticus trong thực phẩm bằng phương pháp PCR. Kỷ yếu Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc – Khu vực phía Nam lần thứ II năm 2011, TP HCM 25/11/2011. Trang 220.

  12

  Phạm Minh Thông1, Phạm Vân An2, Chu Nguyên Thanh2, Nguyễn Thị Huệ1*.Định danh nấm  Aspergillus Flavus trong thực phẩm bằng phương pháp PCR. Kỷ yếu Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc – Khu vực phía Nam lần thứ II năm 2011, TP HCM 25/11/2011. Trang 227.

  13

  Phan Tuấn Phong1, Nguyễn Thị Huệ1*, Nguyễn Diệu Hoài Chân1, Đặng Thị Lan Anh1, Nguyễn Khắc Hân Hoan2, Phạm Nghiêm Minh2, Hùynh Thị Thu Thủy2.  Phương pháp ly trích DNA người hiệu quả từ giọt máu khô.   Kỷ yếu Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc – Khu vực phía Nam lần thứ II năm 2011, TP HCM 25/11/2011. Trang 270.

   

  Liên hệ: nthue@hcmus.edu.vn

   

 • CN. Nguyễn Thị Ngọc Mỹ

  1. Thời gian công tác: 

  Thời gian

  Nơi công tác

  Chức vụ

  Từ 2011 đến nay

  Đại học Khoa Học Tự Nhiên – ĐHQG TPHCM

  Khoa Sinh học - CNSH

  Bộ môn SLH&CNSHĐV

  Kỹ thuật viên

   

  2. Quá trình đào tạo:

  Bậc đào tạo

  Thời gian

  Nơi đào tạo

  Chuyên ngành

  Đại học

  4 năm

  ĐH KTNH

  Công nghệ Sinh học

  Thạc sỹ

  2 năm

  ĐH KHTN

  Di truyền

   

  3. Nghiên cứu và giảng dạy:

  Lĩnh vực chuyên môn: Sinh lý học và Công nghệ sinh học động vật

  Hướng nghiên cứu: 

  1. Công nghệ Vật liệu y sinh
  2. Tế bào gốc và Kỹ nghệ mô

  Hướng dẫn sinh viên/học viên cao học/nghiên cứu sinh (5 năm gần đây): 

  • 3 sinh viên

   

  4. Các công trình đã công bố (5 năm gần đây):

  Sách xuất bản trong nước:

  TT

  Tên sách

  Nhà xuất bản

  Năm xuất bản

  Tác giả/

  đồng tác giả

  1

  Thực tập Vật liệu sinh học

  ĐHQG Tp.HCM

  2014

  Đồng tác giả

   

  Bài báo đã đăng trên tạp chí/kỷ yếu Hội nghị Quốc tế và trong nước:

  - Bài báo trên tạp chí Quốc tế:

  TT

  Tên tác giả, tên bài viết, tên tạp chí và số của tạp chí,

  trang đăng bài viết, năm xuất bản

  Số hiệu ISSN

  (ghi rõ thuộc ISI hay không)

  Điểm IF

  1

  Trang Thi Huyen Dinh, My Thi Ngoc Nguyen, Quan Minh To, Anh Tho Tuan Pham, Ha Le Bao Tran, Preparation and characterization of acellular porcine pericardium for cardiovascular surgery, Turkish Journal of Biology, Available online: 04.04.2016, DOI: 10.3906/biy-1510-44.

   

   

  2

  Ha Le Bao Tran, My Thi Ngoc Nguyen, Vu Nguyen Doan, Fabrication and evaluation of human dentin as scaffold for dental pulp stem cells, Tissue engineering and regenerative medicine, 2015, 12(3),1-9.

  2212-5469

  0.613

  3

  To Minh Quan, Doan Nguyen Vu, Nguyen Thi Ngoc My, Tran Le Bao Ha, Decellularization of xenogenic bone grafts for potential use as tissue engineering scaffolds, International Journal of Life Science and Medical Research, 4,4,38-45, 2014

  2226-4558

   

   

  - Bài báo trên tạp chí trong nước:

  TT

  Tên tác giả, tên bài viết, tên tạp chí và số của tạp chí,

  trang đăng bài viết, năm xuất bản

  1

  Tô Minh Quân, Nguyễn Thị Ngọc Mỹ, Đoàn Nguyên Vũ, Lê Thị Ngọc Hương, Trần Lê Bảo Hà, Nghiên cứu quy trình thu nhận và nuôi cấy tế bào nôi mô tĩnh mạch cuống rốn người, Tạp chí Khoa học và Công nghệ 50 (3C) (2012) 357-364.

  2

  Trần Lê Bảo Hà, Đoàn Nguyên Vũ, Tô Minh Quân, Nguyễn Thị Nhật Uyên, Lê Thị Ngọc Hương, Nguyễn Thị Ngọc Mỹ, Phan Kim Ngọc, Hoàng Tử Hùng, Tiềm năng ứng dụng của tế bào gốc tuỷ răng người, Y học TP.HCM, Tập 16, Số 1, 2012

   

  - Bài báo trên kỷ yếu Hội nghị Quốc tế:

  TT

  Tên tác giả, tên bài viết, tên Hội nghị, thời gian tổ chức, nơi tố chức

  1

  Tô Minh Quân, Đinh Thị Huyền Trang, Nguyễn Thị Ngọc Mỹ, Vũ Hoàng Ý, Bùi Quốc Thắng, Phạm Thọ Tuấn Anh, Trần Lê Bảo Hà, Thử nghiệm thu nhận và nuôi cấy tế bào tiền thân nội mô từ máu cuống rốn người, Hội nghị Khoa học về tế bào gốc toàn quốc lần thứ III, 23-25/4/2015, Đà Lạt

  - Bài báo trên kỷ yếu Hội nghị trong nước:

  TT

  Tên tác giả, tên bài viết, tên Hội nghị, thời gian tổ chức, nơi tổ chức

  1

  Trần Lê Bảo Hà, Đoàn Nguyên Vũ, Lê Thị Ngọc Hương, Nguyễn Thị Ngọc Mỹ, Lê Hoàng Sơn, Nguyễn Đức Lánh, Thu nhận và nuôi cấy tế bào gốc dây chằng nha chu người, Hội nghị Khoa học công nghệ sinh học toàn quốc 2013, Hà Nội

  2

  Trần Lê Bảo Hà, Đoàn Nguyên Vũ, Lê Thị Ngọc Hương, Nguyễn Thị Ngọc Mỹ, Ngô Thị Quỳnh Lan, Lê Đức Lánh, Định hướng ứng dụng của tế bào gốc tuỷ răng trong nha khoa tái tạo, Hội nghị khoa học về tế bào gốc toàn quốc Lần II, 2013, Phú Quốc

   

  Liên hệ: ntnmy@hcmus.edu.vn

 • ThS. Nguyễn Thị Thu Hảo

  1. Thời gian công tác: 

  Thời gian

  Nơi công tác

  Chức vụ

  Từ 2013 đến 2016

  Trường Đại học Khoa học Tự Nhiên – ĐHQG TPHCM

  Khoa Sinh học - CNSH

  Bộ môn SLH&CNSHĐV

  Nghiên cứu viên

  Từ 2016 đến nay

  Trường Đại học Khoa học Tự Nhiên – ĐHQG TPHCM

  Khoa Sinh học - CNSH

  Bộ môn SLH&CNSHĐV

  Trợ giảng

   

  2. Quá trình đào tạo:

  Bậc đào tạo

  Thời gian

  Nơi đào tạo

  Chuyên ngành

  Đại học

  2009-2013

  Trường ĐH Khoa học tự nhiên

  Công nghệ sinh học

  Thạc sỹ

  2013-2015

  Trường ĐH Khoa học tự nhiên

  Công nghệ sinh học

   

  3. Nghiên cứu và giảng dạy:

  Lĩnh vực chuyên môn: Sinh lý học và Công nghệ sinh học động vật

  Hướng nghiên cứu: 

  1. Công nghệ Vật liệu y sinh
  2. Tế bào gốc và Kỹ nghệ mô

   

  4. Các công trình đã công bố (5 năm gần đây):

  Sách xuất bản trong nước:

  TT

  Tên sách

  Nhà xuất bản

  Năm xuất bản

  Tác giả/

  đồng tác giả

  1

  Thực tập Vật liệu sinh học

  ĐHQG Tp.HCM

  2014

  Đồng tác giả

   

  Bài báo đã đăng trên tạp chí/kỷ yếu Hội nghị Quốc tế và trong nước:

  - Bài báo trên tạp chí Quốc tế:

  TT

  Tên tác giả, tên bài viết, tên tạp chí và số của tạp chí,

  trang đăng bài viết, năm xuất bản

  1

  Ha Le Bao Tran, Trang Thi Huyen Dinh, Hao Thi Thu Nguyen, Stem cells from apical papilla and their properties in two primary culture methods, Vol 5, No 8, International Journal of Biomedical Research, www.ssjournals.com, 2014

  2

  Hao Thi Thu Nguyen, Quan Minh To, Thao Duy Huynh, Toai Cong Tran, Ha Le Bao Tran Gelatin-Alginate sponge: a potential scaffold for adipose tissue engineering, European Journal of Biomedical and Pharmaceutical Sciences, 2015

   

  - Bài báo trên tạp chí trong nước:

  TT

  Tên tác giả, tên bài viết, tên tạp chí và số của tạp chí,

  trang đăng bài viết, năm xuất bản

  1

  Tô Minh Quân, Nguyễn Hoàng Anh Tuấn, Nguyễn Thị Thu Hảo, Bùi Quốc Thắng, Phạm Thọ Tuấn Anh, Trần Lê Bảo Hà. Thử nghiệm tạo mạch máu nhân tạo bằng phương pháp khử tế bào mạch máu dị loại, Tạp chí công nghệ sinh học, 2015

  2

  Trần Lê Bảo Hà, Đoàn Nguyên Vũ, Nguyễn Thị Thu Hảo, Ngô Thị Quỳnh Lan, Tái tạo mô dạng ngà tủy trên cơ thể chuột từ tế bào gốc tủy răng người, Tạp chí y học Việt Nam, 2015

   

  Liên hệ: ngtthao@hcmus.edu.vn

 • ThS. Tô Minh Quân

  1. Thời gian công tác: 

  Thời gian

  Nơi công tác

  Chức vụ

  Từ 2008 đến nay

  Trường Đại học Khoa Học Tự Nhiên – ĐHQG TPHCM

  Khoa Sinh học - CNSH

  Bộ môn SLH&CNSHĐV

  Nghiên cứu viên

   

  2. Quá trình đào tạo:

  Bậc đào tạo

  Thời gian

  Nơi đào tạo

  Chuyên ngành

  Đại học

  2004-2008

  ĐH KHTN

  Sinh học Động vật

  Thạc sỹ

  2009-2011

  ĐH KHTN

  Sinh học thực nghiệm- Hướng sinh lý động vật

   

  3. Nghiên cứu và giảng dạy:

  Lĩnh vực chuyên môn: Sinh lý học và Công nghệ sinh học động vật

  Hướng nghiên cứu: 

  1. Công nghệ sinh học trong thủy sản
  2. Công nghệ Vật liệu y sinh
  3. Tế bào gốc và Kỹ nghệ mô

  Hướng dẫn sinh viên/học viên cao học/nghiên cứu sinh (5 năm gần đây): 

  • 6 sinh viên

   

  4. Các công trình đã công bố (5 năm gần đây):

  Bài báo đã đăng trên tạp chí/kỷ yếu Hội nghị Quốc tế và trong nước:

  - Bài báo trên tạp chí Quốc tế:

  TT

  Tên tác giả, tên bài viết, tên tạp chí và số của tạp chí,

  trang đăng bài viết, năm xuất bản

  Số hiệu ISSN

  (ghi rõ thuộc ISI hay không)

  1

  Tran Le Bao Ha, Doan Nguyen Vu, To Minh Quan, Culture and characterization of human dental pulp stem cells, Journal of Oral & Craniofacial Tissue Engineering, 1 (4):  371, 2011

  2158-3722

  2

  Tran Le Bao Ha, Doan Nguyen Vu, To Minh Quan, Phan Kim Ngoc, Hoang Tu Hung, Hoang Dao Bao Tram, Dang Vu Ngoc Mai, Nguyen Thi Thu, Study on Culture of Human Dental Pulp Stem Cells to apply in Tissue Engineering, 11: 13-20, 2011.

  1662-100X

  3

  To Minh Quan, Doan Nguyen Vu, Nguyen Thi Ngoc My, Tran Le Bao Ha, Recellularization of xenogenic bone grafts for potential use as tissue engineering scaffold, International journal of life science and medical research, 4: 38-45, 2014

  2226-4558

  4

  Quan Minh To, Ha Le Bao Tran, Study on decellularizing porcine vessel for making artificial vascular graft, European Journal of Biomedical and Pharmaceutical Sciences, 3, 2016.

  2239-8870

   

  - Bài báo trên tạp chí trong nước:

  TT

  Tên tác giả, tên bài viết, tên tạp chí và số của tạp chí,

  trang đăng bài viết, năm xuất bản

  Số hiệu ISSN

  1

  Tô Minh Quân, Trần Gia Bửu, Ngô Thị Hoàng Oanh, Đoàn Nguyên Vũ, Phan Kim Ngọc, Trần Lê Bảo Hà, Khảo sát tính tương hợp sinh học của giá thể xương xốp vô bào, Tạp chí phát triển KH&CN, 14(5): 74-83, 2011

  ISSN 1859-0128

  2

  Tô Minh Quân, Nguyễn Thị Ngọc Mỹ, Đoàn Nguyên Vũ, Lê Thị Ngọc Hương, Trần Lê Bảo Hà, Nghiên cứu quy trình thu nhận và nuôi cấy tế bào nội mô tĩnh mạch cuống rốn, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 2012

  ISSN 0866-708X

  3

  Trần Lê Bảo Hà, Đoàn Nguyên Vũ, Tô Minh Quân, Nguyễn Thị Nhật Uyên, Lê Thị Ngọc Hương, Nguyễn Thị Ngọc Mỹ, Phan Kim Ngọc, Nguyễn Thị Thư, Đặng Vũ Ngọc Mai, Hoàng Đạo Bảo Trâm, Hoàng Tử Hùng, Tiềm năng ứng dụng của tế bào gốc tủy răng người, Y học TP.HCM, 16 (1): 10-17, 2012.

  ISSN: 1859-1779

  4

  Đoàn Nguyên Vũ, Phạm Trần Hương Trinh, Nguyễn Thị Nhật Uyên, Tô Minh Quân, Phan Kim Ngọc, Trần Lê Bảo Hà, Nguyễn Thị Thư, Đặng Vũ Ngọc Mai, Hoàng Đạo Bảo Trâm, Hoàng Tử Hùng, Trịnh Thị Trúc Ly, Nuôi cấy tế bào gốc từ tủy răng người, Tạp chí Công nghệ sinh học, 9(3): 297-301, 2011.

  ISSN: 1811-4989

  5

  Hoàng Đạo Bảo Trâm, Tô Minh Quân, Đoàn Nguyên Vũ, Nguyễn Thị Ngọc Mỹ, Lê Thị Ngọc Hương, Lưu Phương Nam, Phan Kim Ngọc, Nuôi cấy và phân lập tế bào gốc mô tủy răng chuột, Tạp chí Nghiên cứu Y học 2013, 82(2)

   

  6

  Tô Minh Quân, Lê Thị Ngọc Hương, Hoàng Đạo Bảo Trâm, Bảo quản tế bào gốc tủy răng chuột, Tạp chí Nghiên cứu Y học 2013, 83(3)

   

  7

  Tô Minh Quân, Nguyễn Thị Ngọc Mỹ, Hoàng Đạo Bảo Trâm, Nuôi cấy tế bào gốc tủy răng chuột trên giá thể ngà răng,Tạp chí Nghiên cứu Y học 2013, 83(3)

   

  8

  Tô Minh Quân, Đinh Thị Huyền Trang, Nguyễn Thị Ngọc Mỹ, Vũ Hoàng Ý, Bùi Quốc Thắng, Phạm Thọ Tuấn Anh, Trần Lê Bảo Hà, Thử nghiệm thu nhận và nuôi cấy tế bào tiền thân nội mô từ máu cuống rốn người, Tạp chí Y học 2015, 429.

  1859V-V1868

  9

  Tô Minh Quân, Nguyễn Hoàng Anh Tuấn, Nguyễn Thị Thu Hảo, Bùi Quốc Thắng, Phạm Thọ Tuấn Anh, Trần Lê Bảo Hà, Thử nghiệm tạo mạch máu nhân tạo bằng phương pháp khử tế bào mạch máu dị loại, Tạp chí Công nghệ Sinh học 2015, 13

  1811-4989

   

  - Bài báo trên kỷ yếu Hội nghị Quốc tế:

  TT

  Tên tác giả, tên bài viết, tên Hội nghị, thời gian tổ chức, nơi tố chức

  1

  Tô Minh Quân, Study on artificial scaffold from cancellous bone, The 3rd International Conference on the Development of Biomedical Engineering, January 11-14th, 2010

   

  - Bài báo trên kỷ yếu Hội nghị trong nước:

  TT

  Tên tác giả, tên bài viết, tên Hội nghị, thời gian tổ chức, nơi tố chức

  1

  Tô Minh Quân, Đoàn Nguyên Vũ, Thái Tú Thanh, Phạm Trần Hương Trinh, Trần Minh Thông, Phan Kim Ngọc, Trần Lê Bảo Hà , Tạo giá thể 3 chiều vô bào từ mô sống nhằm ứng dụng trong công nghệ mô. Hội nghị các nhà khoa học trẻ toàn quốc lần 2, 2012

   

  Liên hệ: tomquan@hcmus.edu.vn

 • ThS. Trịnh Ngọc Lê Vân

  1. Thời gian công tác: 

  Thời gian

  Nơi công tác

  Chức vụ

  Từ 10/2011 đến 2015

  Trường Đại học Khoa Học Tự Nhiên – ĐHQG TPHCM

  Khoa Sinh học - CNSH

  Bộ môn SLH&CNSHĐV

  Trợ giảng

  Từ 2015 đến nay

  Trường Đại học Khoa Học Tự Nhiên – ĐHQG TPHCM

  Khoa Sinh học - CNSH

  Bộ môn SLH&CNSHĐV

  Giảng viên

   

  2. Quá trình đào tạo:

  Bậc đào tạo

  Thời gian

  Nơi đào tạo

  Chuyên ngành

  Đại học

  1996 – 2000

  Trường ĐHKHTN

  Sinh học động vật

  Thạc sỹ

  2002-2004

  Trường ĐHKHTN

  Sinh lý động vật

  Tiến sỹ

  2006-2010

  Trường ĐHKHTN

  Sinh lý học người và động vật

   

  3. Nghiên cứu và giảng dạy:

  Lĩnh vực chuyên môn: Sinh lý học và Công nghệ sinh học động vật

  Hướng nghiên cứu: 

  1. Ứng dụng công nghệ tế bào gốc trong chẩn đoán và điều trị một số bệnh
  2. Vật liệu sinh học và kỹ nghệ mô

  Hướng dẫn sinh viên/học viên cao học/nghiên cứu sinh (5 năm gần đây): 

  • 2 sinh viên

   

  4. Các công trình đã công bố (5 năm gần đây):

  Sách xuất bản Quốc tế:

  TT

  Tên sách

  Nhà xuất bản

  Năm xuất bản

  Tác giả/

  đồng tác giả

  1

  Human menstrual blood-derived stem cell transplantation for acute hind limb ischemia treatment in mouse models

  Springer

  2014

  Đồng tác giả

   

  Bài báo đã đăng trên tạp chí/kỷ yếu Hội nghị Quốc tế và trong nước:

  - Bài báo trên tạp chí Quốc tế:

  TT

  Tên tác giả, tên bài viết, tên tạp chí và số của tạp chí,

  trang đăng bài viết, năm xuất bản

  Số hiệu ISSN

  (ghi rõ thuộc ISI hay không)

  1

  Ngoc Bich Vu, Anh Nguyen-Tu Bui, Van Ngoc-Le Trinh, Lan Thi Phi, Ngoc Kim Phan, Phuc Van Pham (2014), A comparison of umbilical cord blood-derived endothelial progenitor and mononuclear cell transplantation for the treatment of acute hindlimb ischemia, Biomedical Research and Therapy, (1):9-20.

  2198-4093

  2

  Ngoc Bich Vu, Van Ngoc Le Trinh, Lan Thi Phi, Trieu Le Hoang Vo, Thuy Thi Thanh Dao, Ngoc Kim Phan, Van Thanh Ta, Phuc Van Pham (2015), A safety evaluation of adipose derived stem cells, Biomedical Research and Therapy, (2)9:359-365.

  2198-4093

   

  - Bài báo trên tạp chí trong nước:

  TT

  Tên tác giả, tên bài viết, tên tạp chí và số của tạp chí,

  trang đăng bài viết, năm xuất bản

  Số hiệu ISSN

  1

  Vũ Bích Ngọc, Trịnh Ngọc Lê Vân, Phí Thị Lan, Bùi Nguyễn Tú Anh, Tạ Thành Văn, Phan Kim Ngọc, Phạm Văn Phúc (2013), Chuẩn hóa quy trình tạo chuột thiếu máu chi suy giảm miễn dịch, Tạp chí Sinh lí học Việt Nam, 17 (1) : 27 – 36.

  1859 -2376

   

  - Bài báo trên kỷ yếu Hội nghị Quốc tế:

  TT

  Tên tác giả, tên bài viết, tên Hội nghị, thời gian tổ chức, nơi tố chức

  1

  Trinh Ngoc Le Van, Vu Bich Ngoc, Phi Thi Lan, Bui Nguyen Tu Anh, Ta Thanh Van, Phan Kim Ngoc, Pham Van Phuc (2013), Optimizing the procedure for preparing immune – deficient mice model with hindlimb ischemia, The First Gene and Immunotherapy Conference, Vietnam.

  2

  Vu Bich Ngoc, Le Van Dong, Trinh Ngoc Le Van, Phi Thi Lan, Bui Nguyen Tu Anh, Nguyen Thanh Tam, Nguyen Thi Phuong Dung, Phan Kim Ngoc, Pham Van Phuc (2013), An evaluation of hindlimb necrosis inhibition in mice transplanted human umbilical cord blood mononuclear cells, The First Gene and Immunotherapy Conference, Vietnam.

   

  - Bài báo trên kỷ yếu Hội nghị trong nước:

  TT

  Tên tác giả, tên bài viết, tên Hội nghị, thời gian tổ chức, nơi tổ chức

  1

  Trịnh Ngọc Lê Vân, Vũ Bích Ngọc, Phí Thị Lan, Võ Lê Hoàng Triều, Phạm Văn Phúc (2014), Đánh giá hiệu quả của việc ghép ADSC lên sự thay đổi một số đặc điểm sinh lí của chi chuột bị căt mạch máu, Hội nghị khoa học lần 9, trường Đại học Khoa học Tự Nhiên, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.

  2

  Trịnh Ngọc Lê Vân, Vũ Bích Ngọc, Phí Thị Lan, Võ Lê Hoàng Triều, Trần Thị Thanh Thủy, Phạm Văn Phúc (2014), Phân lập và đánh giá tính an toàn của tế bào gốc trung mô từ mô mỡ chuột, Hội nghị khoa học lần 9, trường Đại học Khoa học Tự Nhiên, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.

  3

  Vũ Bích Ngọc, Bùi Nguyễn Tú Anh, Trịnh Ngọc Lê Vân, Phí Thị Lan, Phan Kim Ngọc, Phạm Văn Phúc (2013), So sánh hiệu quả điều trị bệnh thiếu máu cấp tính chi sau khi ghép tế bào tiền thân nội mô máu và tế bào đơn nhân máu cuống rốn người trên mô hình chuột, Hội nghị khoa học công nghệ sinh học toàn quốc (National conference on biotechnology 2013), Hà Nội, 27- 09 – 2013.

   

  Liên hệ: tnlvan@hcmus.edu.vn

 • ThS. Nguyễn Thị Ngọc Thanh

  1. Thời gian công tác: 

  Thời gian

  Nơi công tác

  Chức vụ

  Từ 2014 đến nay

  Trường Đại học Khoa Học Tự Nhiên – ĐHQG TPHCM

  Khoa Sinh học – CNSH

  Bộ môn SLH&CNSHĐV

  Trợ giảng

  Từ 2011 đến 2012

  Công ty Nam Khoa Biotek

  Nghiên cứu viên

   

  2. Quá trình đào tạo:

  Bậc đào tạo

  Thời gian

  Nơi đào tạo

  Chuyên ngành

  Đại học

  2007 - 2011

  Trường ĐHKHTN

  Di truyền học

  Thạc sỹ

  2012 - 2014

  Trường ĐHKHTN

  Di truyền học

   

  3. Nghiên cứu và giảng dạy:

  Lĩnh vực chuyên môn: Di truyền Y sinh

  Hướng nghiên cứu: 

  1. Di truyền bệnh học người

  Hướng dẫn sinh viên/học viên cao học/nghiên cứu sinh (5 năm gần đây): 

  • 2 sinh viên

   

  4. Các công trình đã công bố (5 năm gần đây):

  Bài báo đã đăng trên tạp chí/kỷ yếu Hội nghị Quốc tế và trong nước:

  - Bài báo trên tạp chí trong nước:

   

  Tên tác giả, tên bài viết, tên tạp chí và số của tạp chí, trang đăng bài viết, năm xuất bản

  Số hiệu ISSN

  1

  Nguyễn Bá Hùng Phong, Trần Thị Hồng Minh, Nguyễn Thị Ngọc Thanh, Nguyễn Thị Huệ.Liên hệ giữa SNP rs895819 (A>G) trên miR-27a và bệnh ung thư vú ở người Việt Nam.Tạp chí KHPT- ĐHQG TPHCM. 2016. T4.

  1859-0128

  2

  Phan Thành Phát, Cao Thi Dạ Lan, Nguyễn Thị Tuyết Lan, Nguyễn Thị Ngọc Thanh, Nguyễn Thị Huệ.Tối ưu hoá kỹ thuật PCR HRM nhằm bước đầu khảo sát mối liên hệ giữa SNP rs10941679 và bệnh ung thư vú ở người Việt NamTạp chí KHPT- ĐHQG TPHCM. 2016. T4

  1859-0128

  3

  Nguyễn Thị Ngọc Thanh, Hoàng Thanh Hải, Nguyễn Thị Huệ. Khảo sát sự hiện diện của đột biến trên miRNA-196a2 và miRNA-148a ở bệnh nhân ung thư vú.Tạp chí KHPT- ĐHQG TPHCM201417T4/2014, 49-63

  1859-0128

   

  - Bài báo trên kỷ yếu Hội nghị Quốc tế:

   

  Tên tác giả, tên bài viết, tên Hội nghị, thời gian tổ chức, nơi tố chức

  1

  Nguyễn Thị Ngọc Thanh, Vương Bảo Ngọc,  Nguyễn Mai Tuyết Trâm, Nguyễn Thị Huệ. Development of a modified Tetra-Arms-PCR by combining melting curve analysis and SYBR Green (TAPMA) for detection of a breast cancer-associated single nucleotide polymorphism in Vietnamese women. Springer. BME 2014

  2

  Minh Trần Thị Hồng, Thanh Ngoc Thi Nguyen, Thiep Van Tran and Huệ Nguyễn Thị. Association between single nucleotide polymorphism rs11614913 (C>T) on miR-196a2 and breast cancer in Vietnamese population.Springer. BME 2016

  3

  Uyen Hong Thi Nguyen, Thanh Ngoc Thi Nguyen, Thiep Van Tran and Hue Thi Nguyen. High Resolution Melting (HRM) optimization for genotyping the SNP rs3746444/mir-499 in Vietnamese breast cancer patients. Springer. BME 2016

  4

  Lan Nguyen, Nhan Bui, Thanh Nguyen Thi Ngoc and Hue Nguyen Thi.  Primary study of SNP rs2046210 in Vietnamese breast cancer population by High-Resolution Melting Analysis (HRMA). Springer. BME 2016

   

  Liên hệ: ngtnthanh@hcmus.edu.vn

 • ThS. Trần Bảo Ngọc

  1. Thời gian công tác: 

  Thời gian

  Nơi công tác

  Chức vụ

  Từ 09/07/2012 đến 09/10/2012

  Khoa di truyền bệnh viện Từ Dũ

  Thực tập sinh

  Từ 01/07/2013 đến 08/2014

  Khoa Công Nghệ Sinh Học- ĐH Quốc Tế-ĐHQGTPHCM

  Trợ giảng

  Từ 11/2013 đến 01/2014

  Viện nghiên cứu lâm sàng đại học Oxford-Vietnam (OUCRU)

  Kỹ thuật viên

  Từ 02/12/2015 đến 31/05/2016

  Công ty cổ phần thiết bị Sài Gòn (SISC)

  Chuyên viên ứng dụng

  Từ tháng 6/2016 đến nay

  Trường Đại học Khoa Học Tự Nhiên – ĐHQG TPHCM

  Khoa Sinh học - CNSH

  Bộ môn SLH&CNSHĐV

  Nghiên cứu viên

   

  2. Quá trình đào tạo:

  Bậc đào tạo

  Thời gian

  Nơi đào tạo

  Chuyên ngành

  Đại học

  2008-2013

  ĐH Quốc Tế- ĐHQGTPHCM

  Công Nghệ Sinh Học

  Thạc sỹ

  2014-2015

  ĐH Sheffield Hallam, Anh Quốc

  Khoa Học Y Sinh Thực Hành

   

  3. Nghiên cứu và giảng dạy:

  Lĩnh vực chuyên môn: Di truyền Y sinh

  Hướng nghiên cứu: 

  Di truyền bệnh học người

  Sản xuất các xét nghiệm phân tử các bệnh ở người

   

  4. Các công trình đã công bố (5 năm gần đây):

  Bài báo đã đăng trên tạp chí/kỷ yếu Hội nghị Quốc tế và trong nước:

  - Bài báo trên tạp chí Quốc tế:

  TT

  Tên tác giả, tên bài viết, tên tạp chí và số của tạp chí,

  trang đăng bài viết, năm xuất bản

  Số hiệu ISSN

  (ghi rõ thuộc ISI hay không)

  Điểm IF

  1

  Nguyen Thi Hue, Le Ngoc Yen, Tran Bao Ngoc. The Relationship between the Mutation rs3741378 of SIPA1 Gene and Breast Cancer in Vietnamese Women. Int J Hum Genet, 14 (3, 4): 161-168 (2014)

  0972-3757

  Thuộc ISI

  0.37

   

  - Bài báo trên kỷ yếu Hội nghị Quốc tế:

  TT

  Tên tác giả, tên bài viết, tên Hội nghị, thời gian tổ chức, nơi tố chức

  1

  Tran Bao Ngoc, Nguyen Thi Hue. Optimization of High Resolution Melting Analysis for the detection of Alpha  Thalassaemia based on a point mutation-HbCS. Biomedical Engineering conference. 27-29/06/2015. International University

   

  Liên hệ: tbngoc@hcmus.edu.vn

 • TS. Trương Hải Nhung

  1. Thời gian công tác: 

  Thời gian

  Nơi công tác

  Chức vụ

  Từ 09/2007 đến nay

  Trường Đại học Khoa Học Tự Nhiên – ĐHQG TPHCM

  Khoa Sinh học - CNSH

  Bộ môn SLH&CNSHĐV

  Giảng viên

  2009 đến nay

  Trường Đại học Khoa Học Tự Nhiên – ĐHQG TPHCM

  PTN Nghiên cứu và Ứng dụng  Tế bào gốc

  Nghiên cứu viên

   

  2. Quá trình đào tạo:

  Bậc đào tạo

  Nơi đào tạo

  Chuyên ngành

  Đại học

  Trường ĐHKHTN

  CNSH Y- Dược

  Thạc sỹ

  Trường ĐHKHTN

  Sinh lý động vật

  Tiến sỹ

  Trường ĐHKHTN

  Sinh lý học người và động vật

   

  3. Nghiên cứu và giảng dạy:

  Lĩnh vực chuyên môn: Công nghệ tế bào người và động vật, công nghệ tế bào gốc

  Hướng nghiên cứu: 

  1. CNSH Người và động vật, Công nghệ tế bào gốc
  2. Ứng dụng công nghệ tế bào/tế bào gốc trong điều trị bệnh ung thư và các bệnh mạn tính (xơ gan, đái tháo đường)

  Hướng dẫn sinh viên/học viên cao học/nghiên cứu sinh (5 năm gần đây): 

  • 8 sinh viên

   

  4. Các công trình đã công bố (5 năm gần đây):

  Sách xuất bản Quốc tế:

  TT

  Tên sách

  Nhà xuất bản

  Năm xuất bản

  Tác giả/ đồng tác giả

  1

  Book chapter: Can activated platelet rich plasma combined with adipose-derived stem cells be used to treat skin wrinkle? A mechanism study. Medical Advancement in Aging and Regenerative Technologies: Clinical Tools and Applications; Edited by Andriani Daskalaki. IGI Global Publisher. DOI: 10.4018/978-1-4666-2506-8, ISBN13: 9781466625068.

  IGI

  2012

  Đồng tác giả

  2

  Book chapter: Expanded Adipose Tissue-Derived Stem Cells for Articular Cartilage Injury Treatment: A Safety and Efficacy Evaluation, In book: Regenerative Medicine, Edition: 1, Chapter: Expanded Adipose Tissue-Derived Stem Cells for Articular Cartilage Injury Treatment: A Safety and Efficacy Evaluation, Publisher: Springer London, Editors: Niranjan Bhattacharya, Phillip George Stubblefield, pp.113-123

  Springer London

   

  Đồng tác giả

   

  Sách xuất bản trong nước:

  TT

  Tên sách

  Nhà xuất bản

  Năm xuất bản

  Tác giả/ đồng tác giả

  1

  Công nghệ hỗ trợ sinh sản

  Khoa học Kỹ thuật

  2015

  Đồng tác giả

   

  Bài báo đã đăng trên tạp chí/kỷ yếu Hội nghị Quốc tế và trong nước:

  - Bài báo trên tạp chí Quốc tế:

  TT

  Tên tác giả, tên bài viết, tên tạp chí và số của tạp chí,trang đăng bài viết, năm xuất bản

  Số hiệu ISSN (ghi rõ thuộc ISI hay không)

  Điểm IF

  1

  Phuc PV, Nhung TH, Loan DT, Chung DC, Ngoc PK. Differentiating of banked human umbilical cord blood-derived mesenchymal stem cells into insulin-secreting cells. In Vitro Cell Dev Biol Anim. (2011) 47:54-63.

  1071-2690

  0.914

  2

  Ngoc PK, Phuc PV, Nhung TH, Thuy DT, Nguyet NT. Improving the efficacy of type 1 diabetes therapy by transplantation of immunoisolated insulin-producing cells. Hum Cell. (2011) 24(2):86-95.

  1749-0774

  1.13

  3

  Phuc PV, Nhan PLC, Nhung TH, Tam NT, Hoang NM, Tue VG, Thuy DT, Ngoc PK. Downregulation of CD44 reduces doxorubicin resistance of CD44+CD24- breast cancer cells.

  OncoTargets and Therapy 2011, 4:71-7.

  1178-6930

  1.26

  4

  Phuc V Pham, Nhan LC Phan, Nhung T Nguyen, Nhung H Truong, Thuy T Duong, Dong V Le, Kiet D Truong and Ngoc K Phan. Differentiation of breast cancer stem cells by knockdown of CD44: promising differentiation therapy. Journal of Translational Medicine 2011, 9(1):209.

  1479-5876

  3.99

  5

  Phuc Van Pham, Ngoc Bich Vu, Thuy Thanh Duong, Tam Thanh Nguyen, Nhung Hai Truong, Nhan Lu Chinh Phan, Tue Gia Vuong, Viet Quoc Pham, Hoang Minh Nguyen, Kha The Nguyen, Nhung Thi Nguyen, Khue Gia Nguyen, Lam Khat Tan, Dong Van Le, Kiet Dinh Truong, Ngoc Kim Phan' Suppression of human breast tumors in NOD/SCID mice by CD44 shRNA gene therapy combined with doxorubicin treatment' OncoTargets and Therapy 2012, 5:1­8'

  1178-6930

  1.26

  6

  Chung C Doan, Nhung H Truong, Ngoc B Vu, Tam T Nguyen, Hoang M Nguyen, Khue G Nguyen, Si M Do, Ngoc K Phan, Phuc V Pham (2012)' Isolation, culture and cryopreservation of human bone marrow derived mesenchymal stem cells. International journal ofplant, animal and enviromental sciences' 2012, 2(2):83-90'

  2231-4490

   

  7

  Ly TU, Tran NQ, Hoang TK, Phan KN, Truong HN, Nguyen CK, Pegylated dendrimer and its effect in fluorouracil loading and release for enhancing antitumor activity, J Biomed Nanotechnol' 2013 Feb;9(2):213-20'

  1550-7033

  5'256

  8

  Phuc V Pham, Khanh HT Bui, Dat Q Ngo, Ngoc B Vu, Nhung H Truong, Nhan LC Phan, Dung M Le, Triet D Duong, Thanh D Nguyen, Vien T Le and Ngoc K Phan' Activated platelet-rich plasma improves adipose-derived stem cell transplantation efficiency in injured articular cartilage' Stem Cell Research & Therapy 2013, 4:91

  1757-6512

  3'65

  9

  Truong NH, NTH Dinh, DM Le, LT Nguyen, TT Lam, NK Phan and PV Pham' Isolation and culture of neural stem cells from murine foetal brain' Res. Opin. Anim. Vet. Sci', 2014, 4(1), 24­29' ...

  2223-0343

  0'166

  10

  Nhung Hai Truong, Nam Hai Nguyen, Nguyen Thi-Kim Nguyen, Huy Minh Le, Giang Huong Tran, Nghia Huynh, Thanh Van Nguyen, Establishment of a standardized mouse model of hepatic fibrosis for biomedical research, Biomedical Research and Therapy, 2014, 1(2):43-49

  2198-4093

   

  11

  Nguyen, P., Nguyen, A., Nguyen, N., Nguyen, N., Duong, T., Truong, N., & Phan, N. (2014). Human umbilical cord blood derived mesenchymal stem cells were differentiated into pancreatic endocrine cell by Pdx-1 electrotransfer. Biomedical Research And Therapy, 1(2):50:56.

  2198-4093

   

  12

  Phuc Van Pham, Ngoc Bich Vu, Vuong Minh Pham, Nhung Hai Truong, Truc Le-Buu Pham,Loan Thi-Tung Dang, Tam Thanh Nguyen, Anh Nguyen-Tu Bui and Ngoc Kim Phan, Good manufacturing practice-compliant isolation and culture of human umbilical cord blood-derived mesenchymal stem cells, Journal of Translational Medicine 2014, 12:56

  1479-5876

  3.99

  13

  Phuc Van Pham, Ngoc Bich Vu, Nhan Lu-Chinh Phan, Dung Minh Le, Nhat Chau Truong, Nhung Hai Truong, Khanh Hong-Thien Bui, Ngoc Kim Phan 2014) Good manufacturing practice-compliant isolation and culture of human adipose-derived stem cells, Biomedical Research and Therapy 1(4): 133-141

  2198-4093

   

  14

  Truong Hai Nhung, Nguyen Hai Nam, Nguyen Thi Kim Nguyen, Huynh Nghia, Nguyen Van Thanh, Phan Kim Ngoc, Pham Van Phuc (2015). A comparison of the chemical and liver extract- induced hepatic differentiation of adipose. In

  Vitro Cellular & Developmental Biology - Animal

  ISSN: 1071­2690

  1.145

  15

  Nhung Truong Hai, Nam Nguyen Hai, Trinh Le Van, Ngoc Vu Bich, Nghia Huynh, Thanh Nguyen Van, Huy Le Minh, Ngoc Phan Kim, and Phuc Pham Van, Comparison of the Treatment Efficiency of Bone Marrow-Derived Mesenchymal Stem Cell Transplantation via Tail and Portal Veins in CCl4-Induced Mouse Liver Fibrosis, Stem Cells International

  SSN: 1687­9678

  IF: 3.6

  16

  Ngoc Bich Vu, Nhung Hai Truong, Long Thanh Dang, Lan Thi Phi, Nga Thi-Thu Ho, Tuan Ngoc Pham, Trinh Phuong Phan, Phuc Van Pham , In vitro and in vivo biocompatibility of Ti-6Al-4V titanium alloy and Chirulen 1020 polymer for total hip replacements, Biomedical Research and Therapy, 3(3): 567- 577

  2198-4G93

   

   

  - Bài báo trên tạp chí trong nước:

  TT

  Tên tác giả, tên bài viết, tên tạp chí và số của tạp chí,trang đăng bài viết, năm xuất bản

  1

  Lê Văn Trình, Nguyễn Hải Nam, Trương Hải Nhung, Ngô Quốc Đạt, Lê Minh Huy, Huỳnh Nghĩa, Nguyễn Văn Thanh, Phạm Văn Phúc, Phan Kim Ngọc. Đánh giá hiệu quả điều trị xơ gan của việc ghép tế bào gốc trung mô tủy xương trên mô hình chuột, Tạp chí Khoa học Công nghệ Việt Nam 2015

  2

  Nguyễn Hải Nam, Trương Hải Nhung, Lê Văn Trình, Phan Văn Tiến, Lê Minh Huy, Huỳnh Nghĩa, Nguyễn Văn Thanh, Phan Kim Ngọc, Phạm Văn Phúc. Đánh giá tác động của việc ghép tế bào gốc trung mô máu dây rốn trên mô hình chuột. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Tập 30, Số 6S-C (2014) 780-787.

  3

  Nguyễn Thị Kim Nguyền, Trương Hải Nhung, Mai Thị Trang, Nguyễn Hải Nam, Phạm Văn Phúc, Nghiên cứu đánh giá khả năng biệt hóa của tế bào gốc trung mô từ mô mỡ người thành tế bào giống tế bào gan in vitro, Tạp chí Sinh học, 2014, 36 (1SE).

   

  - Bài báo trên kỷ yếu Hội nghị Quốc tế:

  TT

  Tên tác giả, tên bài viết, tên Hội nghị, thời gian tổ chức, nơi tố chức

  1

  Nhung Hai Truong, Nam Hai Nguyen, Trinh Van Le, Huy Minh Le, Nghia Huynh, Dat Quoc Ngo, Thanh Van Nguyen, Ngoc Kim Phan and Phuc Van Pham. Adipose-derived mesenchymal stem cell therapy for liver cirrhosis in mice, The 6th International BME, HCM city, 27­29.6.2016

  2

  Phuc Van Pham, Ngoc Vu Bich, Nhung Truong Hai, Hoa Nguyen Trong, Oanh Huynh Thuy, Mai Truong Thi Hoang, Van Tran Hong and Ngoc Phan Kim, Attenuation of acute hind-limb ischemia in mice with in vivo direct

  reprogramming into endothelial progenitor cells, ISSCR 2016 Annual Meeting, June 22nd-25th 2016, San Francisco, USA

  3

  Truong Hai Nhung, Nguyen Hai Nam, Le Van Trinh, Vu Bich Ngoc, Huynh Nghia, Nguyen Van Thanh, Le Minh Huy, Phan Kim Ngoc, Pham Van Phuc Comparison of the treatment efficiency of bone marrow-derived mesenchymal stem cell transplantation via tail and portal veins in CCl4-induced mouse liver fibrosis, Hội nghị Quốc tế: Gene and Immuno Therapy, 2St (2015).

  4

  Nhung Hai Truong et al, Allogenic transplantation of mesenchymal stem cell improve the bone marrow failure in mouse model, The First Gene and Immunotherapy Conference, 2013

  5

  Nguyen Thi Mai Dan, Truong Hai Nhung, Le Minh Dung, Nguyen Thuy Linh, Lam Thai Thanh, Pham Van Phuc, Evaluation effects of Lingzhi mushroom (Ganoderma lucidum) on neural stem cells isolated from embryonic mouse brain (Mus musculus var. albino), The 5th International Conference on Fermentation Technology for Value Added Agricultural Products, Centara Hotel & Convention Centre, Khon Kaen, Thailand; 08/2013

   

  - Bài báo trên kỷ yếu Hội nghị trong nước:

  TT

  Tên tác giả, tên bài viết, tên Hội nghị, thời gian tổ chức, nơi tố chức

  1

  Nguyễn Thị Kim Nguyền, Trương Hải Nhung, Mai Thị Trang, Nguyễn Hải Nam, Phạm Văn Phúc, Nghiên cứu đánh giá khả năng biệt hóa của tế bào gốc trung mô từ mô mỡ người thành tế bào giống tế bào gan in vitro, Hội nghị CNSH Khu vực phía Nam 2013.

  2

  Nguyễn Hải Nam, Trương Hải Nhung, Lê Văn Trình1, Phan Văn Tiến1, Lê Minh Huy2, Huỳnh Nghĩa2, Nguyễn Văn Thanh3, Phan Kim Ngọc1, Phạm Văn Phúc1 Đánh giá tác động của việc ghép tế bào gốc trung mô máu dây rốn lên một số chỉ số xơ gan trên mô hình chuột, Hội Nghị Nhà khoa học trẻ, Hà Nội 2014.

  3

  Nguyễn Hải Nam, Trương Hải Nhung, Lê Văn Trình, Phan Văn Tiến, Nghiên cứu gây tạo mô hình chuột xơ gan bằng ccl4 dưới sự cảm ứng của phenobarbital, Hội nghị KH Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, 2014

  4

  Trương Hải Nhung, Vũ Thanh Bình, Phan Kim Ngọc, Những biến đổi của tế bào gốc trong quá trình thao tác in vitro Hội thảo: Gặp gỡ tế bào gốc lần 3, 12/2014, tại trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG HCM

  5

  Trương Hải Nhung, Phạm Văn Phúc , Phan Kim Ngọc, Sự di cư và homing của tế bào gốc Hội thảo: Gặp gỡ tế bào gốc lần 4, 06/2015, Trung tâm truyền thông và giáo dục sức khoẻ Tp.HCM

   

  Liên hệ: thnhung@hcmus.edu.vn

 • ThS. Huỳnh Hữu Luân
  Lĩnh vực nghiên cứu: Di truyền Y sinh, Sinh học phân tử
 • (028) 38 355 273
 • (028) 38 355 273
 • (028) 38 355 273