UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Tin hoạt động

test

test

10:28, 20/10/2016
0
Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở chuyên ngành Vi sinh

Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở chuyên ngành Vi sinh

15:25, 16/09/2016
2
THƯ MỜI
Đến tham dự buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo
cho NCS. VŨ THANH THẢO, Chuyên ngành: Vi sinh
 
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273