UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Quy định các loại chứng chỉ ngoại ngữ đạt chuẩn đầu ra trình độ đại học chương trình Công nghệ Sinh học chất lượng cao

21:14, 30/08/2022
6379
0

Sinh viên chương trình Chất lượng cao ngành Công nghệ Sinh học khi nộp hồ sơ xét tốt nghiệp đại học hệ chính quy phải đạt chuẩn trình độ ngoại ngữ tiếng Anh B2.1 được quy định theo Quyết định số 992/QĐ-ĐHQG-ĐH&SĐH ngày 04/9/2013 của Giám đốc ĐHQG-HCM về việc ban hành Quy định Chứng chỉ tiếng Anh ĐHQG TP.HCM hoặc đạt chuẩn trình độ ngoại ngữ tiếng Anh tối thiểu bậc 4/6 theo Quyết định số 170/QĐ-ĐHQG ngày 27 tháng 02 năm 2018 của Giám đốc ĐHQG-HCM về việc ban hành Quy chế chuẩn trình độ ngoại ngữ tại ĐHQG-HCM với mức tối thiểu theo các chứng chỉ quy định như sau:

+ Chứng chỉ IELTS 5.0 do British Council hoặc IDP Australia cấp.
+ Chứng chỉ TOEFL (iBT) 61 do ETS cấp.
+ Chứng chỉ TOEIC 4 kỹ năng đạt 840 điểm do ETS cấp, trong đó gồm: tối thiểu 600 điểm Nghe – Đọc, 240 điểm Nói – Viết.
+ Chứng chỉ FCE đạt 90 do Cambridge cấp.

Lưu ý:

Kể từ ngày 31/05/2022, chứng chỉ hoặc chứng nhận ngoại ngữ VNU-EPT do Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cấp không được Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG-HCM sử dụng để xét đạt chuẩn trình độ tiếng Anh khi tốt nghiệp (chuẩn đầu ra ngoại ngữ) đối với sinh viên bậc đại học chính quy của các chương trình.

Xem thêm:

Quy định Ngoại ngữ CLC khóa 2017 - 2021

Quyết định sửa đổi chuẩn trình độ tiếng Anh VNU-EPT

Người viết : admin
Ý kiến bạn đọc
Ngành CNSH Chất lượng cao
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273