UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Tin tức

test

test

14:39, 16/09/2016
0
test
Tin công đoàn

Tin công đoàn

14:34, 16/09/2016
0
Tin công đoàn
Tuyển sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp tại Viện Pasteur Tp. HCM

Tuyển sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp tại Viện Pasteur Tp. HCM

16:50, 12/09/2016
0
Nghiên cứu Bacteriophages, kháng kháng sinh, dịch tễ học phân tử.
Tuyển sinh viên làm khóa luận tại QUATEST 3

Tuyển sinh viên làm khóa luận tại QUATEST 3

16:41, 12/09/2016
0
Cơ hội làm khoá luận tốt nghiệp tại QUATEST 3
test cd

test cd

00:11, 09/09/2016
0
Test Tin hoat động CĐ
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273