UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Tuyển sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp tại Viện Pasteur Tp. HCM

16:50, 12/09/2016
3659
0
Nghiên cứu Bacteriophages, kháng kháng sinh, dịch tễ học phân tử.

Thông báo

Cơ hội làm khoá luận tốt nghiệp tại Viện Pasteur Tp. HCM

Viện Pasteur Tp. Hồ Chí Minh có thể tiếp nhận sinh viên làm khoá luận tốt nghiệp. Thông tin cụ thể như sau:

Lĩnh vực nghiên cứu: Bacteriophages, kháng kháng sinh, dịch tễ học phân tử

Điều kiện: Sinh viên xếp loại khá, giỏi.

Hồ sơ cần có: Bảng điểm, CV và nêu rõ lý do tại sao lựa chọn hướng nghiên cứu đó (tối đa 1 trang A4), không nhận hồ sơ trực tiếp.

Mọi hồ sơ và liên hệ vui long gửi về địa chỉ email  tailieupdate@gmail.com.

Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 12/09/2016 đến 19/09/2016

Người viết : cnshphantu&moitruong
Ý kiến bạn đọc
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273