UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

[Infographic] Hô hấp tế bào

15:43, 09/12/2016
5730
0

Link ảnh gốc nè bạn: http://bit.ly/2hlNIDt
Ps: Infographic tuần này do chính thành viên CLB thực hiện đó nhé^^

Ho_hYp_TB

Người viết : clbhocthuat
Ý kiến bạn đọc
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273