UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

[Cơ cấu CLBHT 2016 -2017]

 

cY_cYu_CLBHT

CƠ CẤU THÀNH VIÊN - CTV CLB HỌC THUẬT NĂM HỌC 2016 - 2017

I/ BAN CHỦ NHIỆM:

1. Nguyễn Thị Thuận Hiền - Chủ nhiệm

2. Phạm Thu Hồng - Phó Chủ nhiệm

3. Nguyễn Cao Kiều Oanh - TV BCN

4. Đinh Hoàng Minh - TV BCN

5. Trần Văn Hải Nam - TV BCN

II/ THÀNH VIÊN:

6. Nguyễn Trung Quân - 14CS

7. Nguyễn Phương Nam - 14CS

8. Huỳnh Thị Ngọc Mai - 14SH

9. Dương Quốc Bảo - 15SH

10. Trần Phan Nguyệt Di - 15SH

11. Trần Thị Ngọc Nhân - 15SH

12. Nguyễn Phước Ngưỡng Minh Nhật - 15SH

13. Đào Thị Minh Thư - 15SH

14. Lê Minh Thuận - 15CS

15. Phạm Thị Oanh - 15CS

16. Nguyễn Hoàng Khánh Giang - 16CS

17. Cao Thị Quế Hương - 16CS

18. Trần Vân Hạc - 16CS

19. Lê Trần Đăng Khôi  - 16SH

20. Nguyễn Khoa  - 16SH

21. Võ Thị Phương Thảo  - 16SH

22. Võ Hồ Mỹ Phúc  - 16SH

23. Phạm Tấn Sang  - 16SH

III/ CỘNG TÁC VIÊN:

24. Văn Đức Huy - 14CS

25. Nguyễn Huỳnh Kinh Tú - 14CS

26. Nguyễn Thị Nguyệt Minh - 14CS

27. Nguyễn Vũ Huy - 14CS

28. Trương Hà Minh Nhật - 14CS

29. Võ Quang Ngọc - 14CS

20. Trần Huệ Trúc Bình - 14SH

 

  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273