UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Thông báo v/v xin xét chuyển tín chỉ tự chọn tự do của chuyên ngành

11:21, 02/03/2020
2012
0

Sinh viên ngành Công nghệ Sinh học khóa 2017 trở về trước đã học dư tín chỉ tự chọn của cơ sở ngành có thể xem xét chuyển sang tự chọn tự do của chuyên ngành. Các sinh viên có nhu cầu vui lòng nộp đơn gửi về:

Văn phòng khoa Sinh học - CNSH: phòng F05, trường ĐH. Khoa học Tự nhiên, 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5

Email: giaovu.fbb@hcmus.edu.vn

Thời hạn: đến hết ngày 06.03.2020 (thứ 6) 

Mặt khác, các bạn vẫn đăng ký học phần cho đủ các tín chỉ tự chọn tự do vì hiện tại một số môn tự chọn tự do của cơ sở ngành vẫn chưa được chấp nhận ở giai đoạn chuyên ngành (Xem kỹ chương trình đào tạo) 

Người viết : admin
Ý kiến bạn đọc
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273