UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Tiếng ViệtEnglish

Thông tin

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN NGÀNH CÔNG NGHỆ SINH HỌC ĐẠT CHUẨN AUN-QA

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN NGÀNH CÔNG NGHỆ SINH HỌC ĐẠT CHUẨN AUN-QA

17:57, 13/10/2019
0
Theo chủ trương chung của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG-HCM về việc chuẩn hóa các chương trình đào tạo đại học theo các tiêu chuẩn quốc tế, Khoa Sinh học – Công nghệ Sinh học Trường ĐH Khoa học Tự nhiên đã triển khai đánh giá chương trình đào tạo cử nhân ngành Công nghệ Sinh học theo tiêu chuẩn AUN-QA (ASEAN University Network - Quality Assurance)
Lộ trình 4 năm học ngành SH-CNSH

Lộ trình 4 năm học ngành SH-CNSH

14:11, 11/03/2019
0

 

 

 

 

 

 

Lộ trình 4 năm học ngành SH-CNSH

Lộ trình 4 năm học ngành SH-CNSH

14:10, 11/03/2019
0

 

 

 

 

 

 

 

 

CTĐT ngành CNSH

CTĐT ngành CNSH

17:45, 04/08/2016
0

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

Tên chương trình  : Cử nhân Công nghệ Sinh học

Trình độ đào tạo   : Đại học

Hình thức đào tạo : Chính quy

  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273