UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Quy trình Đăng ký học phần

13:45, 28/12/2019
5913
0

Bước 1: Khoảng một tháng trước khi bắt đầu học kỳ, Giáo vụ Khoa thông báo thời gian đăng ký học phần và thời khóa biểu các học phần dự kiến mở trên Trang web của Khoa

Học kỳ I: từ ngày 01 đến ngày 05 tháng 07

Học kỳ II: từ ngày 01 đến ngày 05 tháng 01

 

Bước 2: Đăng ký đợt 1

SV vào portal của Trường để đăng ký. Căn cứ vào chương trình đào tạo, thời khóa biểu đã được thông báo, SV chọn học phần đăng ký phù hợp (cần lưu ý các ràng buộc về thời gian, môn học tiên quyết, môn học trước, môn được thừa nhận của CTĐT ở từng khóa).

Trong thời gian này, SV được điều chỉnh, thêm, bỏ học phần.

SV nên liên hệ cố vấn học tập/ giáo viên chủ nhiệm của mình để được tư vấn.

Kết thúc đăng ký đợt 1, giáo vụ Khoa sẽ thông báo danh sách các lớp được mở chính thức, lớp có số lượng đăng ký ít hơn 10 SV và các lớp còn chỗ tại link: https://tinyurl.com/ta65o66

 

Bước 3: Đăng ký đợt 2 (Hiệu chỉnh)

SV điều chỉnh ĐKHP, tuy nhiên SV chỉ có thể điều chỉnh theo nguyên tắc:

Đăng ký thêm vào những lớp được mở nhưng chưa đạt số lượng tối đa, lớp hiện không được mở nhưng có số lượng gần đạt được số lượng cho phép mở môn, lớp được mở thêm sau đợt 1 theo đề nghị của SV có xác nhận của Khoa.

Khi kết thúc đợt hiệu chỉnh, giáo vụ Khoa sẽ công bố thời khóa biểu chính thức  (tại link: https://tinyurl.com/ta65o66) và danh sách SV đăng ký theo từng lớp (được cập nhật tại link: https://tinyurl.com/wh2qqsj)

 

Bước 4: Nếu có khiếu nại, thắc mắc về kết quả ĐKHP, SV viết đơn (theo mẫu đơn tại link: https://tinyurl.com/wuzm2nn) và nộp tại Văn phòng Khoa trong vòng 2 ngày sau khi kết thúc đăng ký học phần để được xem xét giải quyết. Sau thời gian trên, sinh viên liên hệ trực tiếp Phòng Đào tạo để điều chỉnh.

 

Lưu ý:

- Chỉ được đăng ký tối đa 25 tín chỉ/ học kỳ (bao gồm cả các học phần đăng ký học lại và học cải thiện). Trường hợp SV muốn học vượt phải viết đơn (theo mẫu đơn tại link: https://tinyurl.com/wgkerre) nộp tại văn phòng khoa trong thời gian ĐKHP, BCN. Khoa sẽ xem xét ra quyết định.

- Phải đăng ký tối thiểu 14 tín chỉ (trừ học kỳ cuối cùng của SV theo đúng tiến độ đào tạo).

- Phải đăng ký lớp thực hành (nếu có) đi chung với lớp học lý thuyết khi chúng được mở cùng lúc vì yếu tố song hành của môn học.

- Không được đăng ký cùng lúc các môn trùng giờ học nhau.

- Một lớp học phần được mở khi có tối thiểu 10 SV đăng ký. Những trường hợp đặc biệt sẽ do Khoa đề nghị và Hiệu trưởng quyết định.

- SV đang bị cảnh cáo học vụ vì lý do học tập chỉ được đăng ký học lại, không được đăng ký học phần mới.

- Kết thúc thời hạn đăng ký học phần đợt 2, tất cả các yêu cầu về điều chỉnh ĐKHP sẽ không được giải quyết. Trường hợp đăng ký thêm môn sẽ được xem xét tùy vào điều kiện cụ thể của từng SV.

- Trong thời gian đăng ký học phần, SV có thể đề nghị mở thêm môn học nếu có nhu cầu theo các bước sau:

Bước a: Đại diện SV viết đơn đề nghị mở môn học, ghi rõ lý do đề nghị mở lớp.

Bước b: Đại diện SV nộp đơn đề nghị cho Văn phòng Khoa

- Khoa gửi công văn đề nghị mở lớp kèm danh sách SV cho P.ĐTĐH.

- P.ĐTĐH giải quyết mở lớp học phần, xếp lịch học và thông báo cho đại diện SV (bằng email).

Bước c: SV đăng ký học phần vào lớp dự kiến được mở. Trường sẽ không mở lớp nếu số lượng đăng ký thực tế quá ít.

Bước d: SV xem kết quả đăng ký học phần trên Trang web của Khoa.

Người viết : admin
Ý kiến bạn đọc
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273