UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN NGÀNH CÔNG NGHỆ SINH HỌC ĐẠT CHUẨN AUN-QA

17:57, 13/10/2019
2343
0
Theo chủ trương chung của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG-HCM về việc chuẩn hóa các chương trình đào tạo đại học theo các tiêu chuẩn quốc tế, Khoa Sinh học – Công nghệ Sinh học Trường ĐH Khoa học Tự nhiên đã triển khai đánh giá chương trình đào tạo cử nhân ngành Công nghệ Sinh học theo tiêu chuẩn AUN-QA (ASEAN University Network - Quality Assurance)

Sau đợt giá chính thức từ ngày 10-12/09/2019 bởi các chuyên gia của AUN-QA, chương trình đào tạo cử nhân ngành Sinh học đã chính thức được công nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo theo AUN-QA.

Kết quả kiểm định đã chứng minh chất lượng đào tạo ngành Sinh học của Khoa Sinh học – Công nghệ Sinh học; đồng thời sinh viên đang theo học chương trình đào tạo cử nhân Công nghệ Sinh học cũng sẽ có một số lợi thế nhất định trong việc chuyển đổi tín chỉ học tập giữa các cơ sở đào tạo trong mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (ASEAN University Network); và được tham gia xét tuyển đào tạo thạc sĩ của trường Đại học Khoa học Tự nhiên khi tốt nghiệp có điểm trung bình tích lũy từ 7,5 điểm trở lên theo các thông báo và hướng dẫn của Phòng đào tạo sau đại học.

Trước đó, Khoa cũng đã đạt kiểm định AUN-QA cho chương trình đào tạo Cử nhân ngành Sinh học (20217) và chương trình đào tạo Thạc sĩ ngành Công nghệ Sinh học (2018)

ChYng_nhYn_AUN-QA_CNSH
Người viết : admin
Ý kiến bạn đọc
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273