UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Các đơn vị hợp tác năm 2018

11:31, 18/04/2018
2299
0
Các đơn vị hợp tác năm 2018

Các đơn vị hợp tác năm 2018

Khoa Sinh học - Công nghệ Sinh học trân trọng cám ơn sự đồng hành và hợp tác của các đơn vị, doanh nghiệp trong năm 2017-2018

CÁC NHÀ TÀI TRỢ NĂM 2018

Untitle_tt

UntitledUntitled_2

Người viết : admin

Các tin khác

  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273