UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Tiếng ViệtEnglish

ĐƠN VỊ HỢP TÁC - TÀI TRỢ

Các đơn vị hợp tác năm 2018

Các đơn vị hợp tác năm 2018

14:19, 18/01/2019
0
Khoa Sinh học - Công nghệ Sinh học trân trọng cám ơn sự đồng hành và hợp tác của các đơn vị, doanh nghiệp trong năm 2017-2018:
Các đơn vị hợp tác năm 2018

Các đơn vị hợp tác năm 2018

11:31, 18/04/2018
0
Khoa Sinh học - Công nghệ Sinh học trân trọng cám ơn sự đồng hành và hợp tác của các đơn vị, doanh nghiệp trong năm 2017-2018
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273