Trường Đại học Khoa Học Tự nhiên

Cơ sở 1: 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, TP Hồ Chí Minh

Cơ sở 2: Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

Tiếng ViệtEnglish

Chương trình Đào tạo

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

- Ngành Sinh học: http://fbb.hcmus.edu.vn/vn/ctdt-sinh-hoc/info.html

- Ngành Công nghệ Sinh học: http://fbb.hcmus.edu.vn/vn/chuong-trinh-nganh-cnsh/info.html

- Chương trình Sinh học Chất lượng cao: http://fbb.hcmus.edu.vn/vn/nganh-sinh-hoc-chat-luong-cao-1566286586/info.html 

- Chương trình Công nghệ Sinh học Chất lượng cao: http://fbb.hcmus.edu.vn/vn/nganh-cnsh-chat-luong-cao-1566986287/info.html

- Chương trình liên thông Đại học – Cao học (BS-MS): http://fbb.hcmus.edu.vn/vn/chuong-trinh-lien-thong-dai-hoc-cao-hoc-1609399949.html

 

Tuyển sinh Đại học
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273