Trường Đại học Khoa Học Tự nhiên

Cơ sở 1: 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, TP Hồ Chí Minh

Cơ sở 2: Khu phố 6, Phường Linh Trung, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

Chương trình Đào tạo

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

 

- Ngành Sinh học: http://fbb.hcmus.edu.vn/vn/ctdt-sinh-hoc/info.html

- Ngành Công nghệ Sinh học: http://fbb.hcmus.edu.vn/vn/chuong-trinh-nganh-cnsh/info.html

- Chương trình Sinh học Chất lượng cao: http://fbb.hcmus.edu.vn/vn/nganh-sinh-hoc-chat-luong-cao-1566286586/info.html 

- Chương trình Công nghệ Sinh học Chất lượng cao: http://fbb.hcmus.edu.vn/vn/nganh-cnsh-chat-luong-cao-1566986287/info.html

 

Tuyển sinh Đại học
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273