Trường Đại học Khoa Học Tự nhiên

Cơ sở 1: 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, TP Hồ Chí Minh

Cơ sở 2: Khu phố 6, Phường Linh Trung, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ CHUYÊN NGÀNH DÀNH CHO SINH VIÊN KHÓA 2016

08:36, 12/12/2018
4218
0
THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ CHUYÊN NGÀNH DÀNH CHO SINH VIÊN KHÓA 2016

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ CHUYÊN NGÀNH DÀNH CHO SINH VIÊN KHÓA 2016

Điều kiện để được xét chuyên ngành:
Tính đến thời điểm xét chuyên ngành, sinh viên phải thỏa các điều kiện sau đây:
1. Không nợ hơn 3 tín chỉ lý thuyết thuộc khối kiến thức đại cương.
2. Tổng số tín chỉ tích lũy từ 66 tín chỉ trở lên (không tính học phần GDQP, GDTC,
Ngoại ngữ, Tin học cơ sở)
3. Đạt điều kiện về ngoại ngữ (có chứng chỉ ngoại ngữ đạt trình độ B1.2 hoặc hoàn
thành 4 học phần Anh văn)
Các chuyên ngành gồm có:
Ngành Sinh học:
1. Di truyền
2. Sinh học động vật
3. Sinh lý thực vật
4. Sinh thái và sinh học tiến hóa
5. Sinh hóa
6. Vi sinh
7. Hướng tổng quát
Ngành Công nghệ Sinh học:
1. CNSH Công nghiệp
2. CNSH Y dược
3. CNSH Nông nghiệp
4. Vật liệu sinh học
5. Hướng tổng quát
Các bước đăng ký xét chuyên ngành:
- 10/12 - 16/12: Sinh viên đăng ký chuyên ngành thông qua link đăng ký
https://tinyurl.com/DKCNFBBK2016
 - 20/12: Công bố kết quả dự kiến
 - 21/12 – 24/12: Sinh viên nộp đơn xin điều chỉnh chuyên ngành (nếu có)
 - 28/12: Công bố kết quả chính thức
*Sinh viên chưa đủ điều kiện ngoại ngữ vẫn được xét chuyên ngành và phải bổ sung
ngoại ngữ chậm nhất là 15/6/2019
Sinh viên khóa 2016 chưa xét chuyên ngành đợt tháng 12/2018 có thể tham gia xét
chuyên ngành đợt tháng 06/2019 nếu thỏa các điều kiện:
1. Không nợ hơn 3 tín chỉ lý thuyết thuộc khối kiến thức đại cương.
2. Tổng số tín chỉ tích lũy từ 66 tín chỉ trở lên (không tính học phần GDQP, GDTC,
Ngoại ngữ, Tin học cơ sở)
3. Đạt điều kiện về ngoại ngữ (có chứng chỉ ngoại ngữ đạt trình độ B1.2 hoặc hoàn
thành 4 học phần Anh văn)

DKchuyennganh-01

Người viết : admin
Ý kiến bạn đọc
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273