Trường Đại học Khoa Học Tự nhiên

Cơ sở 1: 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, TP Hồ Chí Minh

Cơ sở 2: Khu phố 6, Phường Linh Trung, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

Tiếng ViệtEnglish

Thông báo về kế hoạch tổ chức cho sinh viên Khoa SH-CNSH tiếp tục học tập trong học kỳ 2 năm học 2019-2020 theo các hình thức giảng dạy trực tuyến và tập trung

09:11, 05/05/2020
4363
0
Căn cứ theo tinh thần chỉ đạo của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên về kế hoạch tổ chức cho sinh viên hệ chính quy tiếp tục học tập trong học kỳ 2 năm học 2019-2020, thời gian sắp tới Trường sẽ tiếp tục triển khai giảng dạy song song hai hình thức trực tuyến và tập trung sao cho đảm bảo được công tác phòng, chống dịch xâm nhập, lây lan trong môi trường học đường. 

Nay Khoa SH-CNSH thông báo đến toàn thể sinh viên ngành Sinh học và Công nghệ Sinh học hệ chính quy về lộ trình tổ chức học như sau: 

1. Đối với sinh viên đã đăng ký và học trực tuyến đợt 1 (học từ ngày 06/04/2020) và đợt 2 (học từ ngày 20/04/2020), Khoa/Trường sẽ tổ chức giảng dạy các học phần này như sau: 

Sinh viên khóa 2018 trở về trước: 

- Đối với các học phần thuộc khối giáo dục chuyên nghiệp do Khoa phụ trách: sẽ tiếp tục học trực tuyến đến khi kết thúc học phần hoặc khi có thông báo mới - đối với tất cả các học phần đã được triển khai dạy theo hình thức trực tuyến.

- Đối với các học phần thuộc khối kiến thức giáo dục đại cương do Phòng Đào tạo phụ trách: học trực tuyến đến hết ngày 16/05/2020, sau đó theo dõi thông báo tại trang thông tin điện tử của Phòng Đào tạo v/v chuyển sang học tập trung (*).

Sinh viên khóa 2019: học trực tuyến đến hết ngày 16/05/2020, sau đó theo dõi thông báo tại trang thông tin điện tử của Phòng ĐT v/v chuyển sang học tập trung (*)

(*) Thời gian thông báo: từ ngày 11/05/2020 đến ngày 12/05/2020. - Tùy theo diễn tiến của tình hình dịch bệnh, Trường sẽ có lộ trình tổ chức giảng dạy cho sinh viên theo các hình thức phù hợp nhằm đảm bảo sức khỏe cho người học, giảng viên, cán bộ, viên chức, người lao động và cộng đồng). 

2. Đối với sinh viên đăng ký các học phần thực hành tại phòng thí nghiệm, giáo dục thể chất, khóa luận tốt nghiệp, thực tập tốt nghiệp,... và tất cả các học phần lý thuyết (chưa triển khai dạy trực tuyến) theo kế hoạch HK2/2019-2020 nhưng chưa được tổ chức học do dịch bệnh COVID-19: 

- Khoa/Trường sẽ tổ chức giảng dạy các học phần này theo hình thức tập trung, bắt đầu học từ ngày 18/5/2020 (đợt 3). 

- Đối với các học phần thực hành tại PTN, xem lịch bắt đầu cụ thể từng môn trong thời khóa biểu (xem link đính kèm: https://tinyurl.com/yb44kqgf)

Sinh viên thực hiện điều chỉnh/đăng ký học phần (đối với các học phần mở ở đợt 3) theo kế hoạch như sau: 

STT 

NỘI DUNG  

THỜI GIAN THỰC HIỆN 

GHI CHÚ 

Sinh viên xem thông báo chi tiết về ĐKHP trên website Trường.  

Trước ngày 06/5/2020 

 

PĐT cho sinh viên điều chỉnh/đăng ký học phần.  

Dự kiến thời gian đăng ký học 

phần:11/05 - 13/05/2020 

Sẽ có thông báo chi tiết về 

ĐKHP.  

Sinh viên vào Portal để xem kết quả đăng ký. 

15/05/2020 

  

Ngày bắt đầu giảng dạy 

18/05/2020 

  

3. Hình thức thi: Khoa/Giảng viên/Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng sẽ có thông báo hình thức thi phù hợp với điều kiện thực tế.   

Lưu ý: 

- Sinh viên phải thường xuyên cập nhật thông tin để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo khuyến cáo của Sở/Bộ Y tế. 

- Sinh viên phải thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định của Trường trong thời gian học tập trung và thực hiện khảo sát dịch tễ mới do Nhà trường yêu cầu.  

- Sinh viên phải thường xuyên theo dõi thông báo của nhà trường để cập nhật các thông tin mới nhất. 

Người viết : admin
Ý kiến bạn đọc
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273