Trường Đại học Khoa Học Tự nhiên

Cơ sở 1: 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, TP Hồ Chí Minh

Cơ sở 2: Khu phố 6, Phường Linh Trung, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

Bộ môn Sinh lý học – CNSH Động vật

Trưởng Bộ môn: PGS. TS. Trần Lê Bảo Hà - tlbha@hcmus.edu.vn

Phó Trưởng Bộ môn (phụ trách công tác sinh viên): ThS. Đoàn Nguyên Vũ - dnvu@hcmus.edu.vn

Chuyên ngành phụ trách đào tạo:

- Chuyên ngành Sinh học Động vật (Ngành Sinh học)

Mục tiêu: Đào tạo các cử nhân khoa học Sinh học có kiến thức và năng lực chuyên sâu về sinh học động vật như công nghệ tế bào, kỹ thuật hỗ trợ sinh sản, vật liệu y sinh, di truyền người, kỹ thuật nuôi trồng thuỷ sản nhằm phục vụ cho công tác giảng dạy, nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh cũng như tiếp tục học các bậc cao hơn trong và ngoài nước.

- Chuyên ngành Vật liệu Sinh học (Ngành Công nghệ Sinh học)

Mục tiêu: Đào tạo các cử nhân khoa học Công nghệ sinh học có kiến thức và năng lực chuyên sâu từ xây dựng ý tưởng cho đến chế tạo, đánh giá và dự đoán xu hướng phát triển vật liệu y sinh nhằm phục vụ cho công tác giảng dạy, nghiên cứu, ứng dụng, kinh doanh cũng như tiếp tục học các bậc cao hơn trong và ngoài nước.

Điều kiện vào chuyên ngành: Sinh viên ngành Sinh học và Công nghệ sinh học; thoả các điều kiện của khoa cho sinh viên đăng ký chuyên ngành

Hướng nghiên cứu

 • Công nghệ tế bào người và động vật
 • Vật liệu y sinh
 • Kỹ nghệ mô
 • Tạo động vật mô hình cho nghiên cứu
 • Nghiên cứu di truyền bệnh, genomics
 • Kỹ thuật hỗ trợ sinh sản
 • Sinh học ung thư
 • Nghiên cứu kỹ thuật nuôi trồng thuỷ sản

Yêu cầu và cách thức tuyển sinh viên làm luận văn tốt nghiệp

 • Đã được xét vào chuyên ngành
 • Có niềm đam mê khoa học
 • Qua đợt phỏng vấn trực tiếp: Đợt 1- tháng 09; Đợt 2 - tháng 01 (Thông báo tại Khoa và PTN Bộ môn)

Thông tin liên hệ:

 • Email: dnvu@hcmus.edu.vn/ ngtnthanh@hcmus.edu.vn/ ltvtuyet@hcmus.edu.vn
 • Văn phòng Bộ môn Sinh lí học và CNSH động vật (Phòng F112)
 • PTN. Bộ môn Sinh lí học và CNSH động vật (Tầng lửng dãy E)
 • (028) 38 355 273
 • (028) 38 355 273
 • (028) 38 355 273