Trường Đại học Khoa Học Tự nhiên

Cơ sở 1: 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, TP Hồ Chí Minh

Cơ sở 2: Khu phố 6, Phường Linh Trung, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

V/v NỘP BÁO CÁO KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP – THỰC TẬP TỐT NGHIỆP VÀ BẢO VỆ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NĂM 2021 – ĐỢT 1

12:33, 02/09/2021
4062
0

Căn cứ vào Kế hoạch học tập năm học 2020 – 2021 của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG–HCM, Bộ môn Sinh hóa thông báo đến sinh viên đang thực hiện Khóa luận tốt nghiệp và Thực tập tốt nghiệp chuyên ngành Sinh hóa kế hoạch nộp báo cáo KLTN và TTTN và bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp như sau:

   1. Hình thức trình bày Khóa luận và Thực tập: theo quy định của Khoa Sinh học – Công nghệ sinh học (xem hướng dẫn trình bày trên fbb.hcmus.edu.vn ở mục Biểu mẫu đào tạo của thẻ Đào tạo). File báo cáo cần có xác nhận đồng ý của cán bộ hướng dẫn.(chữ ký điện tử)

   2. Hình thức Bảo vệ Khóa luận: trực tuyến trên Zoom (sẽ thông báo RoomID cho sinh viên trước ngày 23/09/2021).

   3. Số lượng nộp: sinh viên nộp 01 file pdf quyển Khóa luận/Thực tập (bao gồm cả trang bìa, phụ bìa và các nội dung của Khóa luận/Thực tập).

   4. Thời gian và địa điểm nộp:

        Trước 12h00 trưa, thứ tư (ngày 15/09/2021), sinh viên phải hoàn tất việc nộp Khóa luận/Thực tập về địa chỉ trqtuan@hcmus.edu.vn cho thầy Tuấn, với tiêu đề email: “KLTN2021/TTTN2021 đợt 1 – MSSV – Họ và tên SV” (Ví dụ: KLTN2021/TTTN2021 đợt 1 – 17187….. – Trần Văn A).

        Không nhận nộp trễ vì bất kỳ lý do nào.

   5. Thời gian dự kiến Bảo vệ Khóa luận: bắt đầu lúc 08h00, thứ tư, ngày 29/09/2021.

   6. Quy định cho buổi Bảo vệ Khóa luận: theo các quy định thi trực tuyến của Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng ban hành ngày 28/07/2021.

 

                                                                                      BM. SINH HÓA

Người viết : sinhhoa
Ý kiến bạn đọc
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273