Trường Đại học Khoa Học Tự nhiên

Cơ sở 1: 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, TP Hồ Chí Minh

Cơ sở 2: Khu phố 6, Phường Linh Trung, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

Seminar về Biomedical Science & phỏng vấn tuyển sinh viên - trường CUH & NUS

17:07, 22/10/2019
4057
0
Seminar về Biomedical Science & phỏng vấn tuyển sinh viên - trường CUH & NUS

Seminar về Biomedical Science & phỏng vấn tuyển sinh viên - trường CUH & NUS

Khách mời: 
- Asst. Prof. Minh Le, Department of Pharmacology, National University of Singapore
- Assoc. Prof. Terrence Lau, Acting Head, Department of Biomedical Sciences, City University of Hong Kong
- Asst. Prof. Wenjun Xiong, Department of Biomedical Sciences, City University of Hong Kong
- Asst. Prof. Kiwon Ban, Department of Biomedical Sciences, City University of Hong Kong
- Asst. Prof. Sungchil Yang, Department of Biomedical Sciences, City University of Hong Kong

 

Thông tin giới thiệu về trường và chương trình học bổng: http://bit.ly/2Pblc7h 
Tóm tắt nội dung báo cáo:  http://bit.ly/31D0vE1

Thời gian: 13h30 - 17h00 ngày 01/11/2019 (thời gian điểm danh: 13h15 - 13h30)
Địa điểm: phòng B40, trường ĐH. Khoa học Tự nhiên cơ sở Nguyễn Văn Cừ
Đăng ký tham gia: https://forms.gle/j6uKCv8e1yhjbQWj8
Thời hạn đăng ký: 17h00 ngày 29/10/2019

Nội dung chương trình:
13:30 – 13:40: Giới thiệu về khoa Sinh học - Công nghệ Sinh học
13:40 – 13:50 Giới thiệu trường National University of Singapore (Học tập, nghiên cứu, học bổng...)
13:50 – 14:00 Giới thiệu trường City University of Hongkong (Học tập, nghiên cứu, học bổng...)
Seminar:
14:00 -14:20 A novel platform for gene-therapy delivery based on red blood cell-derived extracellular vesicles for
cancer treatments - Assistant Professor Minh Le
15:20 -15:40 Finding new antibiotics against drug resistant bacteria - Associate Professor Terrence Lau
15:40 - 16:00 Development of a novel strategy for stem cell-based cardiac repair - Assistant Professor Kiwon Ban
16:00 – 16:20 Gene therapies to save light-sensing neurons in retinal degenerative diseases - Assistant Professor Wenjun Xiong
16:20 -16:40 Tinnitus mechanisms and treatments implied by a seesaw model - Assistant Professor Sungchil Yang
16:40 – 17: 00 Đặt câu hỏi, thảo luận
17:00 – 18:00 Phỏng vấn ứng viên cho học bổng sau Đại học

Người viết : admin
Ý kiến bạn đọc
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273