Trường Đại học Khoa Học Tự nhiên

Cơ sở 1: 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, TP Hồ Chí Minh

Cơ sở 2: Khu phố 6, Phường Linh Trung, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

Đăng ký tham dự Chương trình: The 1st Chungnam– Vietnam National University Meeting Program

16:17, 19/02/2019
1709
0
Đăng ký tham dự Chương trình: The 1st Chungnam– Vietnam National University Meeting Program

Đăng ký tham dự Chương trình: The 1st Chungnam– Vietnam National University Meeting Program

Thời gian: 14h30 -18h00, thứ 2 ngày 25/02/2019 (Thời gian điểm danh: 14h30 - 14h40)
Địa điểm: Phòng I23 - Trường ĐH. Khoa học Tự nhiên cơ sở Nguyễn Văn Cừ (

Đăng ký tham gia: https://goo.gl/xj6g7X

Nội dung chương trình: 
- Giới thiệu về chương trình bằng đôi của trường ĐH. Quốc gia Chung Nam, Hàn Quốc với trường ĐH. Khoa học Tự nhiên TP.HCM
- Seminar “Identification of new cancer-related genes, CENP-W and NEGR1” - Prof. Soojin Lee, ĐH. Quốc gia Chung Nam, Hàn Quốc 
- Seminar "“Functional evolution of LNX E3 ubiquitin ligase activity, from fish to human” - Prof. Hyunju Ro, ĐH. Quốc gia Chung Nam, Hàn Quốc 

CV giáo sư báo cáo: https://goo.gl/ixS127

 

Time

Activity

Room No.

13:30 – 14:30

Discussion meeting

Members of two University discuss about the twinning programs and research cooperation.

 

14:30 – 14:40  

Registration

 

14:40 – 14:45  

Opening Remark

Nguyen Tri Nhan, Ph.D, Dean, Faculty of Biology and Biotechnology, University of Science, VNU-HCM

 

14:45 – 15:05  

Introduction about the twinning programs

Prof. Jeong-Yoon Kim, College of Bioscience and Biotechnology,  Chungnam National University  

 

15:05 – 15:45  

Research topic 1Identification of new cancer-related genes, CENP-W and NEGR1

Prof. Soojin Lee, Vice Dean, College of Bioscience and Biotechnology,  Chungnam National University  

 

15:45 – 16h25

Research topic 2 “Functional evolution of LNX E3 ubiquitin ligase activity, from fish to human

Prof. Hyunju Ro, College of Bioscience and Biotechnology, Chungnam National University 

 

16:25 – 17:25  

General discussion

 

17:25– 18:00

Closing remark

Nguyen Tri Nhan, Ph.D, Dean, Faculty of Biology and Biotechnology, University of Science, VNU-HCM

 
Người viết : admin
Ý kiến bạn đọc
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273