Trường Đại học Khoa Học Tự nhiên

Cơ sở 1: 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, TP Hồ Chí Minh

Cơ sở 2: Khu phố 6, Phường Linh Trung, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

Công tác sinh viên
Công tác sinh viên

Công tác sinh viên

Phụ trách các công tác liên quan đến sinh viên như điểm rèn luyện, tập huấn kỹ năng; hỗ trợ sinh viên trong quá trình rèn luyện, sinh hoạt tại trường. Thông tin liên hệ: fbb@mso.hcmus.edu.vn
Danh sách tham gia hoạt động Học kỳ 1, năm học 2022 - 2023

Danh sách tham gia hoạt động Học kỳ 1, năm học 2022 - 2023

12:14, 23/09/2022
0
Đây là tập hợp danh sách sinh viên tham gia các hoạt động do Khoa Sinh học - Công nghệ Sinh học tổ chức trong Học kỳ 1, năm học 2022 - 2023. Sinh viên tự kiểm tra danh sách. Nếu có thắc mắc về danh sách, sinh viên có thể liên hệ Trợ lý sinh viên qua email fbb@mso.hcmus.edu.vn trong vòng 20 ngày tính từ ngày diễn ra hoạt động.
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273