Trường Đại học Khoa Học Tự nhiên

Cơ sở 1: 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, TP Hồ Chí Minh

Cơ sở 2: Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

Tiếng ViệtEnglish

Nhân sự

 • GS.TS. Trần Linh Thước
 • PGS.TS. Đặng Thị Phương Thảo
  Trưởng Bộ môn, Trưởng nhóm nghiên cứu Công nghệ gen - ứng dụng

  Hướng nghiên cứu chính:

  - Nghiên cứu y sinh học trên mô hình ruồi giấm

  - Sàng lọc hợp chất tự nhiên có hoạt tính sinh học in vitro ứng dụng trong điều trị ung thư

  - Ứng dụng công nghệ bề mặt tế bào nấm men trong sản xuất chế phẩm thức ăn chăn nuôi

  - Sản xuất protein tái tổ hợp ứng dụng trong dược, mỹ phẩm và bảo quản thực phẩm

   

  Email liên hệ: dtpthao@hcmus.edu.vn

 • PGS.TS. Trần Văn Hiếu
  Trưởng Nhóm nghiên cứu y sinh học GMIF

  Các hướng nghiên cứu chính:

  - Tạo và đánh giá peptide/protein bám đặc hiệu vật liệu nhằm phát triển cảm biến sinh học/ứng dụng sinh học

  Ngoc-Diem Duong, Khai-Hoan Nguyen-Phuoc, Thuy-Dung Mai-Hoang, Kim-Yen Thi Do, Tuan-Binh Huynh, Nguyet-Thu Thi Nguyen, Thuoc Linh Tran, Hieu Tran-Van. Fabrication of Lateral Flow Immunoassay Strip for Rapid Detection of Acute Hepatopancreatic Necrosis Disease. 3Biotech, 12:243, 2022

  Thao-Suong Tran-Nguyen, Dang-Thuc Ngo-Luong, Khai-Hoan Nguyen Phuoc, Thuoc Linh Tran, Hieu Tran-Van. Simultaneously Targeting Nitrocellulose and Antibody by a Dual-headed Protein. Protein Expression and Purification, 177:105764, 2021

  Kien-Quang Huynh, Duong T Duong, Thuan V Tran, Bich-Tram T Nguyen, Thao-Suong Tran- Nguyen, Thuoc Linh Tran, Thang Bach Phan, Kieu-Hanh Thi Ta, Hieu Tran-Van. Cleavable, Covalently Linked, Affinity Coupling Immune Magnetic Nanoparticles for Specifically Depleting T Cells. Journal of Electronic Materials, 49:6510–6518, 2020

  Vo Ngoc Thuy, Vu Thi Bich, Hong Tran Thi Diep, Thien Le Khanh, Hieu Tran Van, Quang Vinh Lam. Jurkat T Cell Detectability and Toxicity Evaluation of Low-Temperature Synthesized Cadmium Quantum Dots. Journal of Nanomaterials, 1-8,2020

  Thi Kieu Hanh Ta, Minh-Thuong Trinh, Nguyen Viet Long, Thi Thanh My Nguyen, Thi Lien Thuong Nguyen, Tran Linh Thuoc, Bach Thang Phan, Derrick Mott, Shinya Maenosono, Hieu Tran-Van, Van Hieu Le. Synthesis and surface functionalization of anti-T-cell antibody coupled Fe3O4-SiO2-GPS-CDI core-shell nanoparticles for bio applications. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 504:376-383, 2016.

   

  - Ứng dụng các polymer tương hợp sinh học trong phân phối protein điều trị tổn thương da

  Thu-Minh Tran-Nguyen, Khanh-Thien Le, Le-Giang Thi Nguyen, Thanh-Loan Thi Tran, Phuong-Cac Hoang-Thai, Thuoc Linh Tran, Sik-Loo Tan, Hieu Tran-Van. Third-degree burn mouse treatment using recombinant human fibroblast growth factor 2. Growth Factors, 38(5-6):282-290, 2020

  Cong-Thuan Nguyen, Thanh-Thao Nguyen, Thu-Thuy Nguyen, Phuong-Phong T Nguyen, Anh- Dzung Nguyen, Linh-Thuoc Tran, Hieu Tran-Van. Preparation and in vitro evaluation of FGF-2 incorporated carboxymethyl chitosan nanoparticles. Carbohydrate Polymers 173:114–120, 2017.

   

  - Dự đoán peptide in sillico nhằm phát triển vaccine đường uống nhắm trúng đích tế bào M

  Kien-Quang Huynh, Vertika Gautam, Byeol-Hee Cho, Yong-Suk Jang, Vannajan Sanghiran Lee, Hieu Tran Van. Molecular Dynamics Simulations Reveal Novel 12-Mer Peptide Derived from CPE30 of Clostridium Perfringens Targeting M Cell. International Journal of Pharmaceutical Research & Allied Sciences, 9(4):1-10, 2020

  Thanh-Hoa Nguyen-Thi, Kien-Quang Huynh, Phuong-Linh Dinh-Thi, Linh-Thuoc Tran, Yong-Suk Jang, Hieu Tran-Van. Expression, Purification, and In Vivo Evaluation of GFP-Fused M Cell Targeting Receptor Binding Domain of Protein FimH. Protein and Peptide Letters, 26, 1-7, 2019

   

  - Nghiên cứu vai trò/chức năng (các) domain của thụ thể SCARB2 trong quá trình xâm nhập của virus tay chân miệng EV71

  Hai-Vy Vo-Nguyen, Thanh-Tan Nguyen, Huyen-Trang Thi Vu, Thanh-Thao Thi Nguyen, Quoc-Cuong Hoang, Thuoc Linh Tran, Hieu Tran-Van. Recombinant Human SCARB2 Expressed in Escherichia coli and its Potential in Enterovirus 71 Blockage. Iranian Journal of Science and Technology, Transactions A: Science, 45:455–461, 2021

   

  - Nghiên cứu tương tác và xác định thụ thể của phức hợp độc tố ToxA/ToxB gây bệnh hoại tử gan tụy cấp (AHPND) trên tôm

  Khai-Hoan Nguyen-Phuoc, Lan-Vy Pham, Thuoc Linh Tran, Hieu Tran-Van. Molecular cloning, dual expression, and complex isolation of toxA and toxB toxins causing Acute Hepatopancreatic Necrosis Disease (AHPND) in shrimp. Journal of Applied Biological Sciences, 16(2), 182–190, 2022

  - Đánh giá hoạt tính các cao chiết/hợp chất từ thực vật ứng dụng trong mỹ phẩm, thực phẩm chức năng

  Thuan Van Tran, Quynh-Nhu Nguyen-Ho, Truong-Van Nguyen-Thien, Quang Ton-That, Thuoc Linh Tran, Hieu Tran-Van. Melanogenesis Inhibitory Effects of Ethanol Extract of Perilla frutescens’s Leaves on B16 Melanoma Cells. Iranian Journal of Pharmaceutical Sciences, 17 (4): 65-72, 2021

  Duy Nguyen-Le, Cao-Tri Nguyen, Quang Ton-That, Thuoc Linh Tran, Hieu Tran-Van. Extraction and evaluation of lipid entrapment ability of Ocimum basilicum L. seed mucilage.Indian Journal of Pharmaceutical Education and Research, 55(3):880-887, 2021

  Thông tin liên hệ:

  - Email: tvhieu@hcmus.edu.vn

  - Link: https://www.researchgate.net/profile/Hieu-Tran-Van-3/research

 • TS. Nguyễn Trí Nhân
  Trưởng Nhóm nghiên cứu GP&M (Gene, Protein & More) (Head, GP&M Research Group)

  - Các hướng nghiên cứu hiện tại:

  + Phát triển thuốc mới dựa trên cấu trúc protein và công nghệ sản xuất protein tái tổ hợp (Structure-based drug development and recombinant protein production)

  + Ứng dụng kỹ thuật biến dưỡng trong sản xuất hóa chất và nhiên liệu sinh học (Metabolic engineering in chemicals and biofuel production)

  + Tái chế phụ phế phẩm để sản xuất các sản phẩm dùng trong công nghiệp, nông nghiệp, y dược, v.v. (Conversion of by-product biomass into multiple products used for industry, agriculture, healthcare, etc.)

  - Đề tài đã và đang chủ nhiệm:

  + Nghiên cứu phát triển dạng bào chế cho thuốc điều trị vết thương mạn tính dựa trên protein PDGF-BB tái tổ hợp (Đề tài Sở Khoa học & Công nghệ TP. Hồ Chí Minh, 2017-2020)

  + Nghiên cứu ức chế hệ thống vận chuyển ion đồng ở vi khuẩn Gram âm bằng peptidomimetic hướng tới việc phát triển kháng sinh mới (Đề tài Nghị định thư Israel, 2022-2025)

  - Công bố điển hình:

  1. Tri-Nhan Nguyen, Angkawidjaja C, Kanaya E, Koga Y, Takano K, Kanaya S (2012). Activity, stability, and structure of metagenome-derived LC11-RNase H1, a homolog of Sulfolobus tokodaii RNase H1. Protein Sci. 4, 553-561.

  2. Tri-Nhan Nguyen, Dong-Ju You, Hiroyuki Matsumoto, Eiko Kanaya, Yuichi Koga, Shigenori Kanaya (2013). Crystal structure of metagenome-derived LC11-RNase H1 in complex with RNA/DNA hybrid. Journal of Structural Biology. 182(2), 144–154.

  3. Tri-Nhan Nguyen, Dong-Ju You, Eiko Kanaya, Yuichi Koga, Shigenori Kanaya (2013). Crystal structure of metagenome- derived LC9-RNase H1 with atypical DEDN active site motif. FEBS Letters. 587(9), 1418–1423.

  4. Vu Minh Pham, Huy Hua Hoang Quoc, Huong-Xuan Mai Le, Tri-Nhan Nguyen (2018). Storage of the recombinant protein hPDGF-BB in the culture of Pichia pastoris. Int. J. Life. Sci. Scien-ti. Res., 4(4): 3101-3106.

  5. Lê Trung Nghĩa, Lê Mai Hương Xuân, Ngô Thị Huyền Trang, Đặng Thị Phương Thảo, Nguyễn Trí Nhân (2018). Khảo sát quy trình tinh chế protein rhPDGF-BB từ dịch lên men Pichia pastoris. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Công nghệ Sinh học Toàn quốc, 2018, 643-648

  6. Trần Đình Quang Lộc, Lê Trung Nghĩa, Trần Hà Lạc, Lê Mai Hương Xuân, Nguyễn Trí Nhân (2020). Thử nghiệm sản xuất rhPDGF-BB trên thể tích 7,5 L và 25 L từ chủng Pichia pastoris. Hội nghị Công nghệ Sinh Học Toàn Quốc, Huế, 2020.

  - Thông tin liên hệ: ntrnhan@hcmus.edu.vn

 • TS. Nguyễn Thị Mỹ Trinh
 • TS. Nguyễn Hiếu Nghĩa

  Hướng nghiên cứu:

  - Sản xuất protein tái tổ hợp trên hệ thống vi khuẩn và nấm men

  - Ứng dụng công nghệ bề mặt tế bào trong nông nghiệp và y dược

   

  Email: nghnghia@hcmus.edu.vn

 • ThS. Lê Trung Nghĩa
  Thành viên nhóm Công nghệ gen - Ứng dụng

  Hướng nghiên cứu chính: Sản xuất protein tái tổ hợp (Bioprocessing)

  Đang là Nghiên cứu sinh tại Viện Công nghệ Kỹ thuật Kyoto (Kyoto Institute of Technology)

 • ThS. Nguyễn Phạm Anh Thư
  Thành viên nhóm Công nghệ gen - Ứng dụng

  Hướng nghiên cứu chính: sản xuất protein, peptide tái tổ hợp trên vi khuẩn và nấm men

  Phụ trách giảng dạy các môn học:

  - Năm 2: Thực tập Vi sinh

  - Năm 3: Thực tập Kiểm nghiệm Vi sinh vật, Thực tập Kỹ thuật gen

  Tham gia trợ giảng các môn học:

  - Năm 3: Công nghệ sản xuất protein tái tổ hợp

  - Năm 4: Thực tập chuyên ngành Công nghiệp, Thực tập chuyên ngành Y dược

  Email liên hệ: npathu@hcmus.edu.vn

 • ThS. Đào Mỹ Linh
  Thành viên nhóm Công nghệ gen - Ứng dụng

  Hướng nghiên cứu chính: Nghiên cứu y sinh học trên mô hình ruồi giấm

  Email liên hệ: dmlinh@hcmus.edu.vn

 • ThS. Nguyễn Văn Hậu

  Hướng nghiên cứu chính: Sản xuất protein tái tổ hợp

   

  Email: nvhau@hcmus.edu.vn

 • ThS. Ngô Bình Thảo Nghi

  Hướng nghiên cứu: Nghiên cứu bệnh thần kinh trên mô hình ruồi giấm

  Email liên hệ: nbtnghi@hcmus.edu.vn

 • ThS. Lê Khả Hân
  Thành viên nhóm Công nghệ gen - Ứng dụng

  Hướng nghiên cứu chính: Sản xuất protein tái tổ hợp

  Email liên hệ: lkhan@hcmus.edu.vn

 • (028) 38 355 273
 • (028) 38 355 273
 • (028) 38 355 273