Trường Đại học Khoa Học Tự nhiên

Cơ sở 1: 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, TP Hồ Chí Minh

Cơ sở 2: Khu phố 6, Phường Linh Trung, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

THÔNG BÁO v/v Xét chuyên ngành đợt bổ sung cho Khóa 2018

17:05, 12/07/2021
3179
0
Theo công văn số 47/2020/SH-CHSH ký ngày 08 tháng 02 năm 2021, hiện nay Khoa đang chuẩn bị xét chuyên ngành đợt bổ sung cho khóa 2018 ngành Sinh học và Công nghệ Sinh học, sinh viên đủ điều kiện có nhu cầu đăng ký xét chuyên ngành điền đầy đủ thông tin vào link đăng ký bên dưới.

I. ĐIỀU KIỆN XÉT CHUYÊN NGÀNH

Sinh viên chuẩn bị vào học kỳ 6, phải thỏa mãn các điều kiện sau:

Tổng số tín chỉ tích lũy: ≥ 66 (không tính học phần GDQP, GDTC, Ngoại ngữ, Tin học cơ sở)

Trong đó, chỉ được phép nợ ≤ 3 tín chỉ thuộc khối kiến thức giáo dục đại cương

Đạt chuẩn Anh văn theo Điều 05 trong “Thông báo sửa đổi điều 1,5 và 6 trong Quy định học tiếng Anh  trình độ đại học” ban hành kèm theo Quyết định số 1754/QĐ-KHTN-ĐT ngày 06/09/2018 của Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa Học Tự Nhiên – ĐH Quốc Gia TPHCM:

“Chuẩn trình độ tiếng Anh khi học các học phần chuyên ngành: SV phải hoàn tất 4 học phần Anh văn trong chương trình đào tạo gồm: AV1, AV2, AV3, AV4 hoặc có chứng chỉ ngoại ngữ đạt trình độ B1.2”.

II. QUY TRÌNH XÉT CHUYÊN NGÀNH:

Đợt bổ sung (tháng 07/2021 – dành cho sinh viên chưa xét chuyên ngành đợt chính thức):

22/07 - 26/07: Sinh viên đăng ký chuyên ngành thông qua link đăng ký: https://tinyurl.com/DKCNBSK2018     

03/08: Công bố kết quả dự kiến (xem tại link: https://tinyurl.com/DSCNK2018)

03/08 – 05/08: Sinh viên nộp đơn xin điều chỉnh chuyên ngành (nếu có – scan đơn xin điều chỉnh và gửi về địa chỉ email giaovu.fbb@hcmus.edu.vn với tiêu đề <chuyên ngành đã được xét> <chuyên ngành muốn đổi>)

10/08/2021: Công bố kết quả chính thức (thông qua Trưởng chuyên ngành)

               BCN. Khoa Sinh học – Công nghệ Sinh học

Người viết : admin
Ý kiến bạn đọc
Chương trình ngành CNSH
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273