Trường Đại học Khoa Học Tự nhiên

Cơ sở 1: 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, TP Hồ Chí Minh

Cơ sở 2: Khu phố 6, Phường Linh Trung, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

Giới thiệu về FBB Agency

FBB Agency là tổ chức trực thuộc khoa Sinh học - Công nghệ sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia TP.HCM được thành lập từ năm 2018. FBB Agency được thành lập nhằm mục đích xây dựng các chương trình tập huấn sinh viên về tổ chức các sự kiện, hoạt động. 

Các thành viên của FBB Agency được tập huấn và tham gia tổ chức nhiều hoạt động về hướng nghiệp và kết nối doanh nghiệp như: Ngày hội việc làm (My Jobs); Phỏng vấn giả định với doanh nghiệp; Hội nghị khoa học sinh viên, các chương trình học thuật và cung cấp kỹ năng cho sinh viên; Hội thảo về Tư vấn hướng nghiệp, Tư duy phản biện, Làm việc với người khác - Lập kế hoạch - Quản lý công việc, Đổi mới sáng tạo và công cụ giải quyết vấn đề, Kiểm soát cảm xúc cá nhân,...cho sinh viên.

Các hoạt động của FBB Agency được truyền thông trực tiếp trên website và fanpage của Khoa Sinh học - Công nghệ sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia TP.HCM
Facebook: https://www.facebook.com/khoashcnsh   
Website: http://fbb.hcmus.edu.vn/vn/FBBAgency.html  
Email: careerhub.fbb@hcmus.edu.vn  

IMG_2714_-_Copy

FBB Agency
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273