Trường Đại học Khoa Học Tự nhiên

Cơ sở 1: 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, TP Hồ Chí Minh

Cơ sở 2: Khu phố 6, Phường Linh Trung, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

KẾ HOẠCH NỘP BÁO CÁO VÀ BẢO VỆ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH CNSH NÔNG NGHIỆP KHÓA 2017 – ĐỢT 2

 

THÔNG BÁO

KẾ HOẠCH NỘP BÁO CÁO VÀ BẢO VỆ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH CNSH NÔNG NGHIỆP

KHÓA 2017 – ĐỢT 2

 

   Căn cứ vào Kế hoạch học tập năm học 2021 – 2022 của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG–HCM, Bộ môn Công nghệ sinh học Thực vật & Chuyển hóa sinh học thông báo đến toàn thể sinh viên đang thực hiện Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ sinh học Nông nghiệp kế hoạch nộp báo cáo và bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp như sau:

   1. Hình thức trình bày Khóa luận: theo quy định của Khoa Sinh học – Công nghệ sinh học (xem hướng dẫn trình bày trên fbb.hcmus.edu.vn ở mục Biểu mẫu đào tạo của thẻ Đào tạo). Quyển báo cáo cần có xác nhận đồng ý của cán bộ hướng dẫn. Đồng thời, sinh viên phải nộp kèm Bảng kiểm tra đạo văn/mức độ trùng lắp Khóa luận (từ Turnitin) theo yêu cầu của Khoa Sinh học – Công nghệ sinh học.

   2. Hình thức Bảo vệ Khóa luận: trực tuyến trên Zoom (sẽ thông báo RoomID cho sinh viên trước ngày 20/01/2022).

   3. Số lượng nộp: sinh viên nộp 01 file pdf quyển Khóa luận (bao gồm cả trang bìa, phụ bìa và các nội dung của Khóa luận) và 01 file Bảng kiểm tra đạo văn/mức độ trùng lắp Khóa luận được xuất từ phần mềm Turnitin.

   4. Thời gian và địa điểm nộp:

        Trước 16h30, thứ sáu (ngày 14/01/2022), sinh viên phải hoàn tất việc nộp Khóa luận về địa chỉ tdphuong@hcmus.edu.vn cho thầy Đông Phương, với tiêu đề email: “KLTN2021 đợt 2 – MSSV – Họ và tên SV” (Ví dụ: KLTN2021 đợt 2 – 17187016 – Trần Văn A).

        Không nhận nộp trễ vì bất kỳ lý do nào.

   5. Thời gian dự kiến Bảo vệ Khóa luận: thứ sáu, ngày 21/01/2022.

   6. Quy định cho buổi Bảo vệ Khóa luận: theo các quy định thi trực tuyến của Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng ban hành ngày 28/07/2021.

 

                                                                                      BM. CNSH Thực Vật & Chuyển hóa sinh học

  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273