Trường Đại học Khoa Học Tự nhiên

Cơ sở 1: 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, TP Hồ Chí Minh

Cơ sở 2: Khu phố 6, Phường Linh Trung, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

Chương trình học

CHƯƠNG TRÌNH HỌC CNSH K26 (2016-2018)

CHƯƠNG TRÌNH HỌC CNSH K26 (2016-2018)

16:17, 08/09/2017
0

Cấu trúc chương trình và yêu cầu (bấm vào tên môn học để xem đề cương giảng dạy)

ĐỀ CƯƠNG CÁC MÔN HỌC (PHIÊN BẢN 2013)

ĐỀ CƯƠNG CÁC MÔN HỌC (PHIÊN BẢN 2013)

18:30, 02/09/2017
0

Thông tin cơ bản về giảng viên và chương trình học của từng môn học

Công nghệ sinh học
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273