Trường Đại học Khoa Học Tự nhiên

Cơ sở 1: 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, TP Hồ Chí Minh

Cơ sở 2: Khu phố 6, Phường Linh Trung, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

Chương trình ngành CNSH

CHUẨN ĐẦU RA

Sinh viên ngành CNSH được trang bị các kiến thức và khả năng sau:

- Kiến thức toán học, khoa học tự nhiên và khoa học xã hội

- Kiến thức sinh học nền tảng về sinh hóa, sinh học phân tử, sinh học tế bào, di truyền, vi sinh, sinh lý thực vật, sinh lý người và động vật, sinh thái, lý sinh, an toàn và đạo lý sinh học

- Kiến thức và ứng dụng của các công nghệ sinh học nền tảng về kỹ thuật công nghệ gen, tin sinh học, ứng dụng thống kê trong nghiên cứu, phương pháp kiểm nghiệm vi sinh vật, chuyển giao công nghệ và sở hữu trí tuệ, quá trình thiết bị công nghệ

- Kiến thức chuyên sâu của một trong các lĩnh vực sau: CNSH công nghiệp, CNSH y dược, CNSH nông nghiệp, vật liệu sinh học

- Kỹ năng thao tác thí nghiệm, sử dụng một số dụng cụ, chuẩn bị một số hóa chất, vận hành một số thiết bị phổ biến

- Khả năng thiết kế, thực hiện, phân tích và đánh giá kết quả của một số thí nghiệm chuyên sâu trong lĩnh vực CNSH y dược, CNSH nông nghiệp, CNSH công nghiệp, vật liệu sinh học

- Kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng quản lý thời gian, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng lập kế hoạch

- Kỹ năng trình bày vấn đề khoa học ở dạng nói và viết

- Tư duy sáng tạo, phản biện, hệ thống, phương pháp học tập và kỹ năng tự học

- Phát huy tinh thần trách nhiệm, trung thực, kỷ luật và thái độ tôn trọng sự khác biệt 

- Năng lực sử dụng anh ngữ và tin học theo yêu cầu của chương trình đào tạo

GỢI Ý LỘ TRÌNH HỌC TẬP TRONG 4 NĂM HỌC

Lộ trình học tập 4 năm ngành Công nghệ Sinh học

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

- Thông tin chi tiết về khung chương trình đào tạo ngành Công nghệ Sinh học Khóa 2023

- Thông tin chi tiết về khung chương trình đào tạo ngành Công nghệ Sinh học Khóa 2022

- Thông tin chi tiết về khung chương trình đào tạo ngành Công nghệ Sinh học Khóa 2021

- Thông tin chi tiết về khung chương trình đào tạo ngành Công nghệ Sinh học Khóa 2020

- Thông tin chi tiết về khung chương trình đào tạo ngành Công nghệ Sinh học Khóa 2019

- Thông tin chi tiết về khung chương trình đào tạo ngành Công nghệ Sinh học Khóa 2018

Thông tin chi tiết về khung chương trình đào tạo ngành Công nghệ Sinh học Khóa 2017

Thông tin chi tiết về khung chương trình đào tạo ngành Công nghệ Sinh học Khóa 2016

Thông tin chi tiết về khung chương trình đào tạo ngành Công nghệ Sinh học Khóa 2015

SỔ TAY MÔN HỌC | MODULE HANDBOOK

Chương trình ngành CNSH
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273