UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Văn phòng Đại diện BD Việt Nam

10:25, 03/07/2020
2357
0
Văn phòng Đại diện BD Việt Nam

Văn phòng Đại diện BD Việt Nam

Bệnh nhân luôn thay đổi, cách chúng ta tương tác với bệnh nhân đó và hệ thống chăm sóc sức khỏe cũng đang thay đổi. Do vậy chúng ta cần phải là một phần của những giải pháp mới và mang những đổi mới đó đến với phòng tuyến đầu tiên trong việc chăm sóc sức khỏe.

Khách hàng cũng như các bệnh nhân trên khắp thế giới tin cậy vào BD trong việc giúp họ cải thiện sức khỏe. Mỗi ngày, mỗi cá nhân ở BD đều có cơ hội tạo nên sự khác biệt, cơ hội hiện thực hóa những giá trị mà chúng tôi tin tưởng. Ở BD, chúng tôi đang trên con đường cải thiện sức khỏe cho cộng đồng.

Thông tin liên hệ:

Web: https://www.bd.com/en-vn

 
Người viết : admin
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273