UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Thông tin tuyển sinh sau đại học năm 2021 - đợt 2

16:08, 21/10/2021
1165
0
- Thông báo xét tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2021  :
 
- Thông báo xét tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2021 ngành Khoa học Vật liệu
 
- Thông báo tuyển thẳng đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2021- đợt 2
 
- Thông báo xét tuyển đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2021- đợt 2
 
- Thông báo thi tuyển đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2021- đợt 2
Người viết : admin
Ý kiến bạn đọc
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273