UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

THÔNG BÁO V/V XÉT CHUYÊN NGÀNH KHÓA 2018 - CHÍNH QUY

10:48, 03/08/2021
1103
0
Đã có kết quả xét chuyên ngành Khóa 2018 ngành SH và CNSH, sinh viên vào kiểm tra tại link:
Thời gian điều chỉnh từ ngày 03/08 – 05/08: Sinh viên nộp đơn xin điều chỉnh chuyên ngành (nếu có  bằng cách  scan đơn xin điều chỉnh và gửi về địa chỉ email giaovu.fbb@hcmus.edu.vn với tiêu đề <chuyên ngành đã được xét> <chuyên ngành muốn đổi>)
Ngày 10/08/2021: Xem kết quả chính thức cũng tại link https://tinyurl.com/DSCNK2018
 
Người viết : admin
Ý kiến bạn đọc
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273