UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Thông báo v/v xét chuyên ngành cho sinh viên khóa 2017

16:57, 27/07/2020
2747
0
Thông báo v/v xét chuyên ngành cho sinh viên khóa 2017

Thông báo v/v xét chuyên ngành cho sinh viên khóa 2017

Sinh viên đã đăng ký xét chuyên ngành đợt 1 (tháng 12/2019) và đợt 2 (tháng 07/2020) vào xem kết quả tại link:
Tất cả các sinh viên đã được xét vào chuyên ngành nhưng chưa đủ điều kiện anh văn (kí hiệu: KD) phải bổ sung chứng chỉ anh văn trước ngày 01/09/2020 (khi nộp chứng chỉ anh văn cho PDT các bạn vui lòng photo 1 bản nộp cho Khoa), sau thời hạn trên, nếu các bạn vẫn chưa nộp chứng chỉ anh văn thì sẽ bị hủy kết quả xét chuyên ngành năm 2019-2020 và phải đăng ký xét lại chuyên ngành vào năm học 2020-2021.
*Lưu ý, 01/09 là hạn chót nộp chứng chỉ anh văn để không bị hủy kết quả xét chuyên ngành. Tuy nhiên, các bạn muốn được đăng ký các học phần thuộc giai đoạn chuyên ngành thì phải nộp chứng chỉ anh văn cho Phòng đào tạo trước 15 ngày tính từ ngày đăng ký học phần.
Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ GVCN hoặc giáo vụ Khoa (giaovu.fbb@hcmus.edu.vn), trước khi thắc mắc về kết quả xét chuyên ngành, các bạn vui lòng đọc kỹ điều kiện được xét chuyên ngành
Người viết : admin
Ý kiến bạn đọc
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273