UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Thông báo V/v Gia hạn thời gian thực hiện Khóa luận và Thực tập tốt nghiệp cho sinh viên Khóa 2017 – CHÍNH QUY

18:56, 02/06/2021
1747
0
Do tình hình dịch bệnh trở nên căng thẳng, nhiều PTN không thể thực hiện giãn cách an toàn cho SV làm KLTN nên buộc phải ngưng hoạt động. Do vậy, sau khi được thông qua từ Phòng đào tạo, BCN. Khoa điều chỉnh kế hoạch thực hiện Khóa luận và Thực tập tốt nghiệp của sinh viên Khóa 2017 và các Khóa trước vào chuyên ngành cùng với Khóa 2017 như sau:

1. Gia hạn thời gian làm KLTN/TTTN

Theo CV số 49/2021/SH-CNSH mà Khoa đã ban hành vào ngày 02/03/2021, thời gian làm KLTN/ TTTN của SV Khóa 2017 và các Khóa trước vào chuyên ngành cùng với Khóa 2017 là 01/03-30/06/2021 và sẽ hoàn tất bảo vệ KLTN vào 25/07/2021. Nay, thời gian thực hiện sẽ được gia hạn thêm cho SV, cụ thể:

Thực hiện KLTN/TTTN: 01/03-30/07/2021

Bảo vệ KLTN/TTTN: 16/08-27/08/2021

2. Triển khai sử dụng phần mềm check đạo văn Turnitin cho khóa 17

Nhằm nâng cao ý thức “liêm chính học thuật” cho sinh viên, nay Khoa sẽ triển khai sử dụng phần mềm check đạo văn Turnitin cho sinh viên làm KLTN/ TTTN từ Khóa 2017 trở đi.  

3. Kế hoạch thực hiện cụ thể:

01/03 – 30/07/2021

Sinh viên thực hiện Khóa luận, Thực tập tốt nghiệp

20/07 - 21/07/2021

Khoa cung cấp account Turnitin cho sinh viên theo danh sách đăng ký KLTN, TTTN

01/08-02/08/2021

SV tiến hành nộp KLTN, TTTN vào Turnitin để in bảng report về mức độ đạo văn của mình

03/08-04/08/2021

SV nộp KLTN, TTTN cho VPKhoa cùng bảng report về mức độ đạo văn của Turnitin

05/08-06/08/2021

Nhóm phụ trách kiểm tra đạo văn của Khoa sẽ kiểm tra và phản hồi tính hợp lệ cũng như việc có chấp nhận sự trùng lặp cao hơn mức quy định không

10/08/2021

SV nộp lại bản chỉnh sửa KLTN, TTTN trong trường hợp không được chấp nhận thông qua từ nhóm kiểm tra đạo văn của Khoa

16/08-27/8/2021

Bảo vệ KLTN, TTTN

 

BCN. Khoa SH-CNSH

 

(Đã ký)

 

 

 

 

Người viết : admin
Ý kiến bạn đọc
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273