UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

THÔNG BÁO V/V ĐKHP ĐỢT 2 NĂM HỌC 2021-2022

18:20, 25/10/2021
3729
0
Áp dụng cho Khóa 2020 trở về trước.
Người viết : admin
Ý kiến bạn đọc
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273