UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Thông báo Sinh hoạt Công dân cuối khóa Năm học 2019-2020 cho sinh viên khoá 2016

14:57, 29/06/2020
2555
0
Thực hiện công văn số 30/KHTN-CTSV của phòng Công tác Sinh viên – Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM về việc tổ chức tuần sinh hoạt công dân – sinh viên cuối khóa năm học 2019-2020, Ban chủ nhiệm Khoa thông báo đến sinh viên khóa 2016 ngành Sinh học – Công nghệ Sinh học nội dung, lịch học, và hình thức sinh hoạt của các chuyên đề, cụ thể như sau:

NỘI DUNG 1 - Định hướng nghề nghiệp, tạo động lực, kỹ năng (có 3 hoạt động)

1. Webinar 1 - Định hướng nghề nghiệp với chủ đề “From student to employee (tự chọn 1)

- Thời gian: 20g00 - 21g30 thứ 2 ngày 06/07/2020

- Khách mời: TS. Võ Cẩm Quy; TS. Phan Minh Liêm

- Số lượng sinh viên khoá 2016 đăng ký tối đa 100

- Trực tuyến trên Microsoft teams, có bài đánh giá sau khi tham gia

2. Tham gia Ngày hội việc làm My Job 2020 (bắt buộc tham gia hoạt động của các gian hàng doanh nghiệp)

- Thời gian: 7g00 – 12g00 thứ 7 ngày 18/07/2020

- Số lượng: tất cả sinh viên khoá 2016

- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM, 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Quận 5

- Điểm danh bằng thẻ sinh viên khi tham gia

- Theo dõi website fanpage Khoa để cập nhật các thông tin chi tiết về chương trình: 

3. Chương trình tập huấn – Áp dụng Tư duy thiết kế trong định hướng nghề nghiệp và giải quyết vấn đề (tự chọn 2) 

- Thời gian dự kiến: 07, 08, 09/8

- Số lượng tiếp nhận tối đa 20 sinh viên

- Tập huấn trực tiếp tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM, 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Quận 5

- Có bài đánh giá sau khi tham gia

NỘI DUNG 2 - Cơ hội học tập sau khi tốt nghiệp Đại học (có 2 hoạt động)

1. Webinar 2 - Cơ hội học tập trong nước, chương trình học, nguồn học bổng (tự chọn 3)

- Thời gian: 19g30 - 21g00 thứ 6 (31/07/2020)

- Trực tuyến trên Microsoft teams, có bài đánh giá sau khi tham gia

2. Webinar 3 - Cơ hội học tập nước ngoài; các thông tin hữu ích (tự chọn 4)

- Thời gian: 19g30 - 21g00 thứ 7 (01/08/2020) 

- Trực tuyến trên Microsoft teams, có bài đánh giá sau khi tham gia

Sinh viên có thể đăng ký tham dự nhiều hoạt động. Tuy nhiên, để hoàn tất chương trình sinh hoạt công dân do Khoa tổ chức: Sinh viên tham gia hoạt động bắt buộc (My Jobs) và 2/4 hoạt động tự chọn. 

CÁCH THỨC THAM GIA:

Bước 1: Sinh viên đăng ký tham gia qua link https://bit.ly/fbb_K2016 trước ngày 04/07/2020

Bước 2: Sinh viên được nhận thông tin xác nhận và hướng dẫn tham dự chi tiết của từng chương trình qua email

Các thắc mắc hoặc cần hỗ trợ, sinh viên liên hệ email fbb@hcmus.edu.vn (Tiêu đề email: Sinh hoạt công dân - MSSV)

 
Người viết : admin
Ý kiến bạn đọc
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273