UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Thông báo mở lớp Trồng rau hữu cơ

13:22, 18/10/2018
1750
0
Thông báo mở lớp Trồng rau hữu cơ

Thông báo mở lớp Trồng rau hữu cơ

Khai giảng lớp trồng rau hữu cơ tại Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên

Thông tin chi tiết  xem tại link sau:

/vnt_upload/news/10_2018/lop_trong_rau_huu_co.docx

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ thầy Nguyễn Du Sanh: ndsanh@hcmus.edu.vn

Người viết : admin
Ý kiến bạn đọc
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273