UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Thông báo Hủy môn TCTD_ Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh vật (BTE10006)

17:52, 03/06/2020
1262
0
Thông báo Hủy môn TCTD_ Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh vật (BTE10006)

Thông báo Hủy môn TCTD_ Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh vật (BTE10006)

THÔNG BÁO v/v Hủy môn TCTD_ Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh vật (BTE10006) trong khung chương trình đào tạo ngành CNSH khóa 2016 trở về sau

 

Do môn Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh vật (BTE10006) trong khung chương trình đào tạo ngành CNSH khóa 2016 bị trùng lắp khi được tính là môn bắt buộc trong phần kiến thức cơ sở ngành và cả phần TCTD ở phụ lục 1. Nay BCN Khoa SH-CNSH xác nhận chỉ công nhận môn này là học phần bắt buộc cơ sở ngành, không công nhận là học phần TCTD khi xét tốt nghiệp.

Do đó, nếu sinh viên nào đã cộng thêm số tín chỉ TCTD của môn này vào tổng số TCTL để xét tốt nghiệp thì phải trừ ra, trường hợp sinh viên xét tốt nghiệp đợt này bị thiếu tín chỉ do trừ môn này ra vui lòng liên hệ giáo vụ khoa để đăng ký bổ sung môn học khác thay thế. Hạn chót: 16h00 ngày 05/06/2020.

 

 
Người viết : admin
Ý kiến bạn đọc
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273