UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ HÈ/2023-2024 CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN

16:11, 17/06/2024
1375
0

Thời khoá biểu dành cho sinh viên học kỳ hè/2023-2024 như sau:

Chương trình chuẩn: https://tinyurl.com/tkbhkhe2324

Lưu ý: Sinh viên lưu ý đọc kỹ các ghi chú trong từng sheet tương ứng. Trước khi đăng ký học phần, sinh viên phải vào link xem lại cập nhật mới nhất.

Người viết : admin
Ý kiến bạn đọc
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273