UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Các biểu mẫu liên quan tới Bảo vệ luận văn Thạc Sĩ

11:13, 02/07/2019
2062
0
  • Nhận xét luận văn Thạc sĩ (dành cho CBHD), áp dụng từ năm 2017 [download]
  • Nhận xét luận văn Thạc sĩ (dành cho CBPB), áp dụng từ năm 2017 [download]
  • Sơ yếu Lý lịch (dành cho HVCH), áp dụng từ năm 2017 [download]
  • Trang thông tin về Luận văn Thạc sĩ (dành cho HVCH), áp dụng từ năm 2017 [download]
  • Đơn giải trình bảo vệ luận văn trễ hạn (dành cho HVCH) [download]
  • Bản xác nhận chỉnh sửa luận văn (dành cho HVCH) [download]
  • Phiếu ý kiến học viên  [download]
Người viết : sinhthai-sinhhoctienhoa
Ý kiến bạn đọc
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273