UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo - NCS Hà Thị Mỹ Ngân

10:43, 21/09/2021
1031
0
Tên đề tài:  Nghiên cứu ảnh hưởng của nano kim loại lên việc khắc phục một số hiện tượng
bất thường của cây trồng nuôi cấy in vitro

Họ và tên NCS: HÀ THỊ MỸ NGÂN
Ngành:  Công nghệ sinh học ; Mã số ngành:  62420201
Thời gian bảo vệ:  8g00, 13/10/2021
Hình thức bảo vệ luận án: Sử dụng phần mềm trực tuyến
Thành phần tham dự bảo vệ luận án tiến sĩ cấp CSĐT trực tuyến (online)
- Nghiên cứu sinh: HÀ THỊ MỸ NGÂN
- Tất cả thành viên Hội đồng chấm luận án theo Quyết định số 1024/QĐ-KHTN, ngày
23/8/2021 của Hiệu trưởng Trường ĐH KHTN.
- Giảng viên hướng dẫn
Khách ngoài Trường, SV, HVCH, NCS có nhu cầu tham dự buổi bảo vệ luận án vui lòng
đăng ký tại LINK: https://forms.gle/aD3QGRRDKA2Z2Q9c9 từ ngày 06/10/2021 đến ngày
08/10/2021 để được cung cấp mật khẩu tham gia.
Người viết : admin
Ý kiến bạn đọc
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273