UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Tiếng ViệtEnglish

Hội thảo giao lưu "Chia sẻ thông tin khoa học từ GS. Arber & TS. Shiran đến từ Tel Aviv Medical Center & Tel Aviv University, Sackler School of Medicine, Israel"

09:57, 04/08/2022
210
0
- Thời gian: 14-15:30 chiều thứ 3 ngày 09/08/2022
- Địa điểm: dự kiến F102 

- Nội dung: Chia sẻ thông tin khoa học từ GS. Arber & TS. Shiran 
1/  Exosome are the cure of everything - TS. Shiran
2/ From idea to the new generation steroid : efficacy without toxicity - TS. Shiran
3/ CD 24 and beyond - TS. Shiran 
4/ The best therapy of cancer is prevention : Twenty years of experience of a one stop shop - GS. Arber
5/ Q&A ( giao lưu )

Đăng ký tham gia tại: https://forms.gle/ezsx9pYBQEaHBVAf7
Thời hạn đăng ký: 17g thứ 6 ngày 5/8/2022

Người viết : admin
Ý kiến bạn đọc
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273