UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Học bổng Tiến sĩ và Nghiên cứu sinh sau tiến sĩ của các tổ chức Châu Âu

16:14, 22/05/2020
3383
0
Thông tin về một số chương trình học bổng bậc Tiến sĩ và Sau tiến sĩ của các tổ chức châu Âu tại website EURAXESS dành cho các đối tượng làm việc tại khu vực công và tư của các quốc gia chi tiết sơ bộ như sau:

1. Học bổng Marie Sklodowska - Curie Actions (MSCA) Individual Fellowship

- Chương trình tài trợ 12-24 tháng nghiên cứu tại Châu Âu

- Đối tượng: nghiên cứu sinh sau Tiến sĩ

- Thời hạn nộp đơn đến hết ngày 09/09/2020

- Chi tiết tham khảo link: https://euraxess.ec.europa.eu/worldwide/asean/msca-if-call-2020-applications-are-open-europes-most-prestigious-postdoctoral

2. Học bổng MSCA Innovative training network (MSCA INT) Horizon 2020

- Chương trình tài trợ 4 năm đầu của chương trình Tiến sĩ

- Đối tượng: Ứng viên các chương trình tiến sĩ của MSCA

- Thời hạn: Tùy thuộc từng chương trình tiến sĩ của MSCA

- Chi tiết tham khảo link: https://euraxess.ec.europa.eu/worldwide/asean/how-obtain-funding-europe-international-phd-student

3. Chương trình ERC Advanced Grant - ERC-2020

- Chương trình tài trợ cho các dự án nghiên cứu tiên tiến với tổng trị giá toàn bộ chương trình là 492 triệu Euro - Khoảng 2,5 triệu Euro cho 1 dự án trong 5 năm.

- Đối tượng: các nhà nghiên cứu tích cực có hồ sơ các thành tựu nghiên cứu quan trọng trong 5 năm gần nhất.

- Thời hạn nộp hồ sơ đến hết ngày 26/08/2020

- Chi tiết tham khảo link: https://euraxess.ec.europa.eu/worldwide/asean/2020-erc-advanced-grant-call-open-application

4. Chương trình Áo - VIP-2 Postdoctoral fellowship program in molecular life science Vienna Biocenter

- Chương trình tài trợ 3 năm cho nghiên cứu sinh tại trung tâm sinh học Vienna - Áo

- Đối tượng: Các nghiên cứu sinh sau tiến sĩ

- Thời hạn nộp hồ sơ đến hết ngày 15/06/2020

- Chi tiết tham khảo link: https://euraxess.ec.europa.eu/worldwide/asean/austria-vip-2-postdoctoral-fellowship-program-molecular-life-sciences-vienna

5. Chương trình Regular fellowships and Junior fellowships at the Hanse - Wissenschaftskolleg HWG - Đức

- Chương trình tài trợ nghiên cứu từ 3 đến 10 tháng tại HWK

- Đối tượng: Các nghiên cứu sinh sau tiến sĩ

- Thời hạn nộp hồ sơ đến hết ngày 15/07/2020

- Chi tiết tham khảo link:https://euraxess.ec.europa.eu/worldwide/asean/germany-regular-fellowships-junior-fellowships-hanse-wissenschaftskolleg

6. Chương trình EIT Food Innovator fellowship

- Chương trình đào tạo 6 tháng

- Đối tượng: nghiên cứu sinh

- Thời hạn nộp hồ sơ: 14/06/2020

- Chi tiết tham khảo link: https://euraxess.ec.europa.eu/worldwide/asean/eit-food-innovator-fellowship-open-application

7. Chương trình Quỹ Newton

- Thời hạn nộp hồ sơ: 12/06/2020

- Chi tiết tham khảo link: https://euraxess.ec.europa.eu/worldwide/asean/newton-fund-impact-scheme-institutional-links-indonesia-thailand-eligible

 
Người viết : admin
Ý kiến bạn đọc
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273