UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Học bổng Nghiên cứu sinh Tiến sĩ tại Đại học Surrey - Anh

21:49, 19/10/2022
1238
0

Nhóm nghiên cứu của TS. Anh Phan đang tuyển ứng viên cho chương trình đào tạo Tiến sĩ (ưu tiên nữ) với chủ đề nghiên cứu về Bio-Membrane, Computational modeling. Các bạn quan tâm có thể tìm hiểu thông tin và liên hệ trực tiếp với TS. Anh Phan. Thông tin về TS. Anh Phan xem tại: https://www.surrey.ac.uk/people/anh-phan?fbclid=IwAR27ItO3o7FZz3MhS_82nN5mhwh1h6XaZ5_d5al-XBYJFN4DW9RJgagH-0E

Thông tin học bổng: https://www.surrey.ac.uk/fees-and-funding/studentships/breaking-barriers-studentship-award-2023?fbclid=IwAR3sp5-d5Z7Z27SzK0VcxTJC6EOQUKvNXtVZZeSD51jZb9q5DhSvXrPEQRU

Người viết : admin
Ý kiến bạn đọc
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273