UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Tiếng ViệtEnglish

Học bổng 2022 POSCO ASIA FELLOWSHIP

09:23, 30/03/2022
623
0
Chương trình học bổng 2022 POSCO ASIA FELLOWSHIP của Posco TJ Park Foundation với một số thông tin cơ bản như sau:
- Bậc học: Thạc sĩ, Tiến sĩ và Tiến sĩ tích hợp
- Ngành tuyển sinh: Natural science và Engineering
- Học bổng bao gồm: Học phí, bảo hiểm, chi phí ăn ở, khóa học tiếng Hàn, cơ hội thực tập, trải nghiệm văn hóa...
- Thời hạn nộp hồ sơ: Đến 23:59 ngày 21/4/2022 (giờ Hàn Quốc)
- Thông tin chi tiết: https://www.postf.org/en/news/org/view.do?fnSeq=1266#
- Hồ sơ bao gồm:
+ Application and Statement of Purpose          
+ Recommendation Letter
+ Certificate of Enrollment/Graduate/Employment
+ Transcript
+ Language certificate  
+ Proof of Citizenship Document
Người viết : admin
Ý kiến bạn đọc
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273