UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Giới thiệu Công bố khoa học

Nghiên cứu sử dụng hệ thống thụ thể bề mặt tế bào chủ để chống lại sự xâm nhiễm của virus

Nghiên cứu sử dụng hệ thống thụ thể bề mặt tế bào chủ để chống lại sự xâm nhiễm của virus

14:40, 19/05/2021
0

Virus lợi dụng hệ thống thụ thể bề mặt của tế bào chủ để xâm nhiễm vào bên trong tế bào và gây bệnh. Vậy sẽ như thế nào nếu đặc điểm này được sử dụng để làm “vũ khí” chống lại chính chúng?

Protein hai đầu nhận diện đồng thời kháng thể và màng Nitrocellulose

Protein hai đầu nhận diện đồng thời kháng thể và màng Nitrocellulose

10:51, 11/05/2021
0

Việc chẩn đoán bằng que thử nhanh đang là công nghệ được quan tâm hiện nay bởi những ưu điểm như phù hợp cho việc chẩn đoán tại chỗ như có thể thực hiện tại nhà, giá thành rẻ, cho kết quả nhanh và không yêu cầu người sử dụng có trình độ cao trong việc sử dụng. 

Nghiên cứu sự thay đổi về độ mặn của môi trường trong suốt đời sống của cá bông lau Pangasius krempfi ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long thông qua tỷ lệ Sr : Ca trong đá tai

Nghiên cứu sự thay đổi về độ mặn của môi trường trong suốt đời sống của cá bông lau Pangasius krempfi ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long thông qua tỷ lệ Sr : Ca trong đá tai

16:25, 03/03/2020
0

Trên các dòng sông chảy qua nhiều quốc gia như sông Mê Kông, việc hiểu rõ về mô hình di chuyển của các loài cá di cư đóng vai trò rất quan trọng trong việc quản lý nghề cá và bảo tồn. Ở các loài cá di cư, sự phát triển trong từng giai đoạn sống đều có sự liên kết chặt chẽ với từng loại môi trường khác nhau, vì vậy chúng rất dễ bị đe dọa bởi sự thay đổi chất lượng nước và sự liên kết của các sinh cảnh.

Phân lập và khảo sát chức năng của các gene methylketone synthase 2 (MKS2) từ thực vật

Phân lập và khảo sát chức năng của các gene methylketone synthase 2 (MKS2) từ thực vật

17:08, 17/02/2020
0
Kỹ thuật biến dưỡng (metabolic engineering) là một lĩnh vực khoa học ứng dụng bén rễ trên nền tảng của các nghiên cứu về hệ gene học chức năng (functional genomics) và kỹ thuật di truyền (genetic engineering), nhằm thay đổi hoặc cải thiện khả năng sinh tổng hợp các hợp chất hóa học, dược liệu, nhiên liệu, hương liệu, v.v. thông qua quá trình thay đổi các con đường biến dưỡng trong tế bào.
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273